Veterinárne podmienky pre plemenné kobyly v inseminácii na IRC Krásny Majer v pripúšťacej sezóne 2024:

  • Anémia, (vyšetrenie nie staršie ako 21 dní)
  • Žrebčia nákaza (Dourine), (vyšetrenie nie staršie ako 21 dní)
  • Výter – metritída (Taylorela), (vyšetrenie nie staršie ako 21 dní)
  • Negatívny PCR-test z nosového steru na detekciu herpesvírusu (EHV), nie starší ako 10 dní, alebo musí byť kôň vakcinovaný proti rinopneumonii koní spôsobovanej konským herpesvírusom (EHV) podľa vakcinačnej schémy danej výrobcom vakcíny a musí byť v imunite proti tomuto ochoreniu
  • V pase alebo sprievodnom doklade musia byť potvrdené vakcinácie - chrípka (kôň v imunite)

Vytlačiť   E-mail