Arabský kôň

Informácia o chovnej populácií plemena Shagya arab a arabský plnokrvník:                                                                                                                                               

V roku 2003 bude pôsobiť v chove 31 arabských žrebcov (17 plemena Shagya arab a 14 plnokrvných arabnských plemenníkov). V Národnom žrebčíne Topoľčianky 5  žrebcov plemena Shagya arab v prirodzenej plemenitbe  a  1 žrebec v inseminácii (Shagya XXVII). Od roku 1998, kedy bola vedením plemennej knihy Shagya araba poverená uznaná chovateľská organizácia NŽ Topoľčianky, š.p. bolo zapísaných do zemskej plemennej knihy 33 shagya arabských kobýl a 21 arabských plnokrvných kobýl.  Z  shagya arabské kobyly pochádzajú z týchto uznaných rodín:

-    Kadischa Mloda, 1902, Poľsko          4 kobyly
-    40 Lady Sarah XX, 1850, Anglicko     4 kobyly
-    El Bedavi                                         1 kobyla
-    592 Gratiosa, 1803, Maďarsko          9 kobýl
-    Milordka – Slawreta, 1816                5 kobýl
-    885 Moldvai, 1785, Bukovina            2 kobyly
-    76 Bent El Arab, 1880 (Or 1/1)         2 kobyly
-    Gylfe                                             2 kobyly
-    155 Barbaríno IX, Radovec               4 kobyly

V roku 2003 bolo registrovaných 33 arabských žriebät, v NŽ Topoľčianky, š.p. sa narodilo 24 shagya arabských žriebät, 3 arabské plnokrvné žriebätá. V zemskom chove sa v súčasnosti nachádza dostatok plemenných žrebcov v plemene Shagya arab (viď. tabuľku).

Rok
Počet narodených žriebät (spolu Shagya A, Or 1/1) Počet plemenných žrebcov (spolu Shagya + Or 1/1)
1998
15
9
1999
24
15
2000
27
10
2001
36
18
2002
33
11

 

K veľmi dobrým chovateľom shagya arabských koní patrí pán Vojtek Jozef z Veľkého Ďura, ktorý má zaradené vo svojom chove 3 odchované dcéry, zapísané v hlavnej plemennej knihe a tohto roku sme tu registrovali 4 odchované žriebätá. Aj v ťažkých chovateľských podmienkach sú kone vo veľmi dobrej kondícii. K chovateľským úspechom možno právom zaradiť aj mladého žrebca, ktorý tohto roku absolvoval predvýber.


Rada plemennej knihy Shagya arabských  koní:

Predseda :
Členovia :

Ing. Juraj Kovalčík
Ing. Michal Horný
Ing. Emil Kovalčík, PhD.
Doc. Ing. Marko Halo, PhD.
Ing. Peter Görözdi


Vytlačiť   E-mail