Inseminačno-reprodukčné centrum

Inseminačno-reprodukčné centrum (27)

Informácie: e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.; web: www.nztopolcianky.sk

Inseminácia ČS

Plemenný žrebec plemena Lipican je predstaviteľom línie Conversano po veľmi úspešnom plemennom žrebcovi Conversano VI Gaetana. Matka žrebca 653 Solana pochádza z rodiny Stornela. Žrebec absolvoval úspešne skúšky výkonnosti v roku 2018 (Elita, 8,4 b.) a do plemenitby bol zaradený v roku 2019.

 Inseminácia ČS

Plemenný žrebec plemena Shagya-arab. Je pokračovateľom úspešnej radoveckej vetvy Shagya XX. Aj matka žrebca, kobyla 582 Siglavy Bagdady I-10, pochádza z radoveckej rodiny 8 Radautz (Sedmihradsko, 1806). Žrebec absolvoval skúšky výkonnosti v roku 2019 vo výslednej triede Elita (8,4 b.) a  v roku 2020 bol  zaradený do chovateľského programu Národného žrebčína. Je predstaviteľom pôvodného typu shagya-arbských koní vo farbe hnedák.

 Inseminácia ČS

Plemenný žrebec plemena Shagya-arab. Zástupca kmeňa Gazal. Žrebec je pokračovateľom bábolňanskej vetvy Gazal IX. Otcom žrebca je vo vytrvalostnom športe otestovaný Gazal VIII, ktorý pôsobil pod športovým menom Kartágo. Matkou žrebca je elitná kobyla 561 Koheilan IV-47, predstaviteľka vzácnej a málopočetnej rodiny 74 Tifle (1810). Žrebec absolvoval skúšky výkonnosti v roku 2019 vo výslednej triede Elita (8,45 b.) a bol zaradený do chovateľského programu Národného žrebčína.

Inseminácia ČS
(Egypt)

Plemenný žrebec plemena Arabský plnokrvník (Originálny egyptský pôvod). Otcom žrebca je legendárny Tobrok (1966) dovezený z Egypta v sedemdesiatych rokoch minulého storočia, ktorý zanechal po sebe viac ako 100 narodených žriebät. Matkou žrebca je kobyla Unia (2000) po importovanom žrebcovi Al Sachra Kaythoom. Žrebec Tobrok IV absolvoval skúšky výkonnosti v roku 2018 vo výslednej triede ELITA (8,4 b.). Do chovu bol zaradený v roku 2019.

Inseminácia ČS

Plemenný žrebec plemena Lipican je predstaviteľom piberskej vetvy Siglavy IV Bona. Matka žrebca 588 Torysa pochádza z rodiny Theodorosta. Žrebec absolvoval skúšky výkonnosti v triede ELITA (8,8 b., 2006). Bol otestovaný v športovej drezúre, kde dosiahol stupeň „TT“. Dvakrát sa stal držiteľom brondzovej medaile v rámci Majstrovstiev SR v drezúre. Otestovaný je v Klasickej topoľčianskej škole. Do chovateľského programu Národného žrebčína Topoľčianky bol po úspešnej kariére zaradený v roku 2020.

Inseminácia ČS

Plemenný žrebec plemena Lipican je predstaviteľom maďarskej vetvy Favory II (1949). Matka žrebca 728 Sofija (3. miesto v kategórii mladých kobýl na Medzinárodnom šampionáte lipicanských koní v Topoľčiankach) je predstaviteľkou rodiny Stornela. Sofija je producentkou elitných matiek. Otec žrebca, ktorého mnohí poznajú pod športovým meno Tobiáš,  bol odpredaný do Rakúska, kde dodnes pôsobí v súkromnom chove. V Topoľčiankach dosiahol stupeň drezúry „T“. Žrebec Favory XX Sofija absolvoval skúšky výkonnosti v roku 2018 vo výslednej triede ELITA (8,6 b.) Do chovateľského programu Národného žrebčína bol zaradený v roku 2020.

Inseminácia ČS

Línia Gurgul (pôvod mena sa nepodarilo zistiť) bola založená v topoľčianskom žrebčíne žrebcom Gurgul, narodeným v roku 1924 na východnom Slovensku u chovateľa Ondreja Pokše, ako uvádza plemenná kniha topoľčianskeho chovu, v Peknej Snine. Bol to gaštanový hnedák bez odznakov s páskovou výškou na kohútiku 150 cm. V chove žrebec pôsobil v rokoch 1927 – 1936 v Topoľčiankach a od roku 1936 minimálne do roku 1939 (kedy bolo turaremetské stádo po obsadení Podkarpatskej Rusi zobraté Maďarskom) v Turých Remetách. V rokoch 1934 – 1937 bol urobený neúspešný pokus preniesť túto líniu do žrebčína Lučina a to žrebcom Gurgul (Luč.-Rum.), nar. 1930 v Topoľčiankach po Gurgul z 70 Hroby I-3. Línia Gurgul sa v slovenskom chove vďaka priazni chovateľov udržala doposiaľ. Líniu reprezentovali žrebce Gurgul VIII (1989, po Gurgul VII - z matky 379 Oušor 27), Gurgul IX (1980, po Gurgul V – z matky 117 Goral XI-1) a Gurgul X (1989, po Gurgul VII – z matky 329 Oušor 3). Posledný z línie sa stal otcom pepiniera Gurgul XIII (z matky 622 Goral XIV-46, 2008). Pôsobil v žrebčíne v rokoch 2011 až 2016. Pokračovateľom tejto vzácnej slovenskej línie je žrebec Gurgul XVI z matky 729 Oušor III-49 z poľskej rodiny huculských koní Sroczka. Žrebec absolvoval skúšky výkonnosti v triede Elita, je otcom 11-tich žriebät a typickým predstaviteľom línie GURGUL.

Inseminácia ČS

Elegantný a nesmierne chodivý vraník po importovanom chorvátskom žrebcovi Conversano XIII Toplica. Žrebec Conversano XVII Grandéza pochádza z matky 661 Grandéza (Conversano VIII-18) z rodiny Gidrana. Skúšky výkonnosti absolvoval v roku 2018 vo výslednej triede ELITA. Po skúškach výkonnosti bol zaradený do športovej testácie v drezúrnom oddelení. Dosiahol stupeň „ST“. Jeho polobrat Conversano XIII-47 (GARO) získal zlatú medailu na Majstrovstvách SR v drezúre v kategórii senior, stal sa víťazom medzinárodného pohára Lipican Cap v roku 2019 a víťazom kritérií mladých koní.

Žrebec plemena shagya-arab bude pôsobiť v sezóne 2024 v Národnom žrebčíne a jeho čerstvé inseminačné dávky budú dostupné aj pre chovateľov v zemskom chove. Žrebec pochádza z maďarského súkromného chovu a výber mu bol potvrdený v Bábolne v roku 2021. Otec žrebca Shagya II-13 sa narodil v Bábolne a pochádza z významnej radoveckej vetvy založenej v roku 1863 žrebcom narodeným v maďarskom žrebčíne Mozöhegyes Shagya II z matky 279 Shagya VII. Jeden z jeho synov výrazne ovplyvnil aj topoľčiansky  chov prostredníctvom žrebca Shagya IV (1875, Radovec). Z uvedenej vetvy pôsobili v Topoľčiankach žrebce Shagya XVIII (1949, Bábolna) a žrebec Shagya XXVII Bónusz (1996, Kaposvár).

Uvedená radovecká vetva bude prostredníctvom žrebca Shagya XXXVII (Zahir) v Topoľčiankach opäť obnovená. Matkou žrebca je kobyla El Sbaa Szolgáló (2012, Rudabánya), ktorá je príslušníčkou starej a uznávanej sedmohradskej rodiny 265 Sieberbürgerin založenej v roku 1783. Otec matky kobyly pôsobil aj v slovenskom zemskom chove pod označením 3762 El Sbaa I (1997, Radovec). Zaujímavosťou je, že babička z matkinej strany Koheilan Szorgos (2005, Rudabánya) po otcovskej línii nadväzuje na významného topoľčianskeho plemenníka Koheilan III (1967).

Inseminácia ČS

Strana 1 z 2