Predvýber žrebcov, Topoľčianky 09.05.2019

2Komisia:
Ing. Juraj Kovalčík                  predseda komisie
Ing. Kovalčík Emil, PhD.          člen komisie
Ing. Sokol Samuel                   člen komisie
Ing. Michaela Horná, PhD.     členka komisie
Ing. Kamil Šulko                      člen komisie

 


S komisiou spolupracoval:
Miroslav Matúška, vedúci strediska Jazdiareň

Veterinárny dozor:    MVDr. Dušan Solár

Miesto konania:         Národný žrebčín „Topoľčianky“, š.p.
                                    Jazdiareň

 

 

PROGRAM:

7,00 hod. – 9,00 hod. Naskladnenie koní
9,00 hod. Kontrola pasov, meranie koní
10,00 hod. Predvýber
predvedenie koní v kroku a v kluse na ruke
11,30 hod. Vyhodnotenie a zápis z predvýberu žrebcov.


Na základe rozhodnutia rád plemenných kníh sa dňa 09.05.2019 v Topoľčiankach konal hromadný predvýber žrebcov. Predvýberu sa zúčastnil 8 žrebcov plemien Shagya-arab, hucul a arabský plnokrvník vo vlastníctve súkromných chovateľov a vo vlastníctve NŽ „Topoľčianky“, š.p.
Predvybraté žrebce budú absolvovať skúšky výkonnosti podľa STN 46 63 10.

 


Vytlačiť   E-mail