Život v Národnom žrebčíne počas pandémie Covid -19

Celosvetová pandémia spôsobená ochorením Covid-19 poznačila životy väčšiny ľudí tejto planéty. Výrazné zmeny spôsobu života vzniknuté v dôsledku nariadených obmedzení do značnej miery ochromili všetko, čo bolo doteraz považované za samozrejmosť.  Strata sociálnych kontaktov, zatvorené školy, firmy, obchody, výrazné obmedzenie športovej aj kultúrnej činnosti..., to všetko viedlo k zásadnému spomaleniu našich životov. Napriek tomuto náročnému obdobiu chovateľské dianie v Národnom žrebčíne “Topoľčianky“ nepocítilo žiadne spomalenie.

Kone sú živé zvieratá a potrebujú každodennú starostlivosť bez ohľadu na existenciu pandémie. Vo výcvikovom centre Jazdiareň sa nachádza 78 koní rôzneho veku, pohlavia, plemena, výcvikovej úrovne a športového zamerania. Okrem bežnej starostlivosti, ako je kŕmenie, čistenie a vyhnojovanie, sa každému zvieraťu venuje individuálna starostlivosť.

Hlavnou prioritou je predovšetkým práca s mladými koňmi, ktorá zahŕňa obsadanie, základný výcvik pod sedlom a v záprahu, s cieľom prípravy na predpísané skúšky výkonnosti. Momentálne sú v tejto príprave zaradené štyri lipicanské žrebce, štyri lipicanské kobyly, dve kobyly plemena hucul a tri žrebce plemena Shagya-arab. Po úspešnom zvládnutí skúšok kobyly omladia a posilnia chovné stáda a žrebce sa stávajú rezervnými plemenníkmi. Na základe daností jedincov sa individuálne zaraďujú do športovej testácie. Plemeno lipican v záprahoch alebo v drezúre, a tiež v Klasickej topoľčianskej škole. Shagya-arab nachádza svoje uplatnenie vo vytrvalostných disciplínach.

V základnom výcviku plemena slovenský teplokrvník je momentálne zaradených trinásť koní, z toho osem kobýl, tri valachy a dva žrebce. Šesť z nich už na jar posilní športové drezúrne, či parkúrové oddelenie. Kobyly narodené v roku 2017 sa okrem športovej testácie pripravujú na výkonnostné skúšky teplokrvných kobýl pre budúce zaradenie do chovného stáda slovenského teplokrvníka.

Najpočetnejším športovým oddelením je drezúra. Tvorí ho spolu trinásť koní, z toho deväť lipicanov a štyri slovenské teplokrvníky. V sezóne 2021 sa ich rady rozšíria o ďalšie štyri kone plemena slovenský teplokrvník. Pribudne talentovaný žrebec Loretto (2017) po Royal Dance z matky po Lapaz, kobyla Lotty (2017) po Caesar van de Helle z matky po Lapaz, kobyla Bonnavi (2017) po Dorman du Puy z matky po Boris du Melnire a kobyla Pet (2014) po Quirado z matky po Papillon. Do športovej testácie drezúrneho oddelenia sa zaradia dva lipicanské žrebce po výkonnostných skúškach, Favory XVIII-19 (2014) a Pluto XXI-9 (2016).

Záprahové oddelenie eviduje spolu 12 koní, osem koní plemena lipican v športovej testácii vo výcvikom centre Jazdiareň a ďalšie tri na chovnom objekte Hostie. Záprahová testácia sa v súčasnosti zameriava prevažne na kobyly. V tejto sezóne sa medzi nich zaradí nová kobyla Asinta (2014).

Taktiež parkúrové oddelenie, ktoré momentálne eviduje tri športové kobyly, sa rozšíri o mladú kobylu s menom Ambra (2017) po Dorman du Puy z matky po Alexander der Grosse.

Voltížne oddelenie disponuje tromi koňmi. Medzi športovo najskúsenejších patrí valach Leon (2012) po Dorman du Puy z matky po Lord Inci Tatus a jeho sestra Lea (2012). Minulý rok sa do voltížnej testácie zaradila kobyla Betty po Quirado, z matky po Boris du Melnire.

Vo vytrvalosti je do športovej testácie zaradený valach Syglam (Dahoman XI-78) 2009 a dve kobyly Gazal V-12 (2008) a Kuhailan Urkub I-33 (2016).

V Klasickej topoľčianskej škole momentálne pôsobí osemnásť žrebcov plemena lipican rôzneho veku a zamerania. Niektorí pôsobia v štvorylke, iní sa výcvikom zameriavajú na zvládnutie náročných cvikov nad zemou, ako je kapriola, kurbeta, leváda alebo pesáda.  Na vystúpenia sa pripravujú ďalšie tri žrebce, Pluto XX-27, Conversano XIII-60 a Neapolitano XIV-16. Zaujímavosťou je pätica ojedinelých vraníkov po chorvátskom plemenníkovi pôsobiacom v Topoľčiankach, Conversano XIII Toplica. Počas Dňa otvorených dverí ich návštevníci mohli sledovať v slávnostnom galaprograme pri predvádzaní cvikov Klasickej topoľčianskej školy.

Život sa nezastavil ani na chovných objektoch, práve naopak. Na svet začínajú prichádzať prvé tohtoročné žriebätá. 5. januára sa na chovnom objekte Hostie narodil žrebček plemena hucul Hroby XVI-24 z matky 729 Oušor III-49. Dva dni po ňom, 7.1. na svet prišla lipicanská kobylka Conversano XIII-75 z matky 745 Madeira. Na chovnom objekte Rybník, 18.1. privítali plnokrvného arabského žrebčeka po Tobrok III z matky Unia. Všetky žriebätá aj ich matky sa tešia dobrému zdraviu. Národný žrebčín očakáva viac ako 70 tohtoročných prírastkov.

Chovné objekty sú pripravené na novú chovateľskú sezónu, ktorá začne 1.februára pripúšťaním a insemináciou plemenných kobýl a potrvá do 30.9. tohto roku.


Vytlačiť   E-mail