JARNÁ BONITÁCIA ŠĽACHTITEĽSKÉHO A CHRÁNENÉHO CHOVU V NÁRODNOM ŽREBČÍNE - 12.-13.5.2021

JARNÁ BONITÁCIA ŠĽACHTITEĽSKÉHO A CHRÁNENÉHO CHOVU V NÁRODNOM ŽREBČÍNE - 12.-13.5.2021

Výberová komisia pre chov koní MP a RV SR v dňoch 12.-13.05.2021 uskutočnila jarnú bonitáciu koní v NŽ “Topoľčianky“ š.p. Bolo prehliadnutých 8 lipicanských pepinierov, 39 plemenných lipicanských kobýl, 8 shagya-arabských pepinierov, 35 plemenných shagya-arabských kobýl, 7 pepinierov plemena huculský kôň, 24 plemenných kobýl plemena huculský kôň, 15 plemenných kobýl slovenského teplokrvníka, 4 kobyly anglické plnokrvné, 2 plemenné žrebce plemena arabský plnokrvník, 2 plemenné kobyly plemena arabský plnokrvník, mladé kone všetkých plemien do 3 rokov, 41 koní vo výcviku, 45 športových koní a 5 dostihových koní vo vlastníctve NŽ “Topoľčianky“ š.p.  

Vzhľadom k vzniknutej situácii ohľadom COVID-19 pracovala komisia za dodržania nariadených hygienických opatrení.

Komisia pozitívne hodnotila pripravenosť všetkých objektov a koní k jarnej bonitácii. Všetky chovné objekty a okolité prostredie boli dôstojne pripravené. Komisia obzvlášť pozitívne hodnotí dobrý kondičný a dobrý zdravotný stav koní a korektúry, podkutia kopýt a celkový vzhľad predvádzaných koní, ako aj stav reprodukčných ukazovateľov vo všetkých stádach pri 100%-tnej inseminácii.  Komisia schválila priparovacie plány v sezóne 2021.

V stáde plemena slovenský teplokrvník sú v reprodukcii využívané importované inseminačné dávky zo štátneho žrebčína Marbach, Nemecko (žrebce Uno I a Doctor Blue), inseminačné dávky plemenného žrebca EMBASY II (majiteľ: Galmabacher – Sport Pferde Zucht, Nemecko) a čerstvé ID od prenajatého žrebca DAVOS (majiteľ: Štátny žrebčín Marbach). Uvedené žrebce sú v ponuke Inseminačno-reprodukčného centra aj pre majiteľov kobýl plemena slovenský teplokrvník v zemskom chove.

Na triednu listinu boli vybrané kone z dôvodu exteriérových, zdravotných a reprodukčných ukazovateľov. Kone zaradené na triednu listinu tvoria prílohu zápisnice.

Zamestnanci NŽ “Topoľčianky“ š.p. zabezpečovali priebeh jarnej bonitácie na vysokej úrovni. Komisia vyzdvihla korektnú ustrojenosť zamestnancov a profesionálne predvedenie koní, ako aj predložené kompletné bonitačné záznamy.

Počas bonitácie sa uskutočnil aj predvýber žrebcov a mladých kobýl do chovného výcviku. Ako aj zaradenie koní na triednu listinu.

Do chovného výcviku boli zaradené kone:

Conversano XIII-51, kobyla

Siglavy XIII-23, kobyla

Favory XVIII-3, kobyla

Favory XVIII-12, kobyla

O´Bajan V-13, žrebec (predvybratý)

Siglavy XIII-26, žrebec (predvybratý)

Gazal VIII-21, žrebec (predvybratý)

O´Bajan V-32, žrebec (predvybratý)

Pluto XXI-14, žrebec (predvybratý)

Pluto XXI-20, žrebec (predvybratý)

Conversano XIII-68, žrebec (predvybratý)

Goral XX-16, kobyla

Goral XX-17, kobyla


Vytlačiť   E-mail