Výkonnostné skúšky a predvýber žrebcov - Topoľčianky, 27.05.2021

Výkonnostné skúšky a predvýber žrebcov - Topoľčianky, 27.05.2021

Predseda komisie:

Ing. Péter Görözdi

členovia VK:

Ing. Michaela Horná, PhD.

Ing. Kamil Šulko

S komisiou spolupracovali:

Ing. Samuel Sokol, vedúci chovu koní

Ing. Emil Kovalčík, PhD., vedúci PK a marketingu

ZA RVPS

MVDr. Dušan Solár

Program skúšok výkonnosti:

0800 hod.

Meranie koní, preberanie pasov a odovzdanie hodnotenia vedúceho výcviku.

0900 hod.

Otvorenie skúšok výkonnosti koní, predvýber žrebcov

0910 hod.

Výkonnostné skúšky: hodnotenie  typu, exteriéru, prijazdenosť (drezúra)

1200 hod.

Maratón, drezúrna skúška, vozatajský parkúr.

1300 hod.

Vyhodnotenie skúšok výkonnosti, zápis zo skúšok a predvýberu žrebcov.

              Dňa 27.05.2021 sa v Národnom žrebčíne konali skúšky výkonností koní - génových zdrojov – kobýl plemien lipican a huculský kôň, spolu s predvýberom žrebcov. Skúšky organizoval Národný žrebčín “Topoľčianky“, š.p.

              Predvybratý bol žrebec SKARR (po 1716 Milano z matky 4330 Sabaah El Khebir po Ursus, nar. 14.06.2015, základné telové miery: 157/147,5/172/19,5 cm) vo vlastníctve Darina Bartalská, Borinka. Majiteľ žrebca Siglavy Bagdady (HUN), pán Róbert Rovný (Nitrianske Pravno) požiadal o individuálny predvýber žrebca.

Kobyly boli na skúšky veľmi dobre pripravené a predvedené.

Komisia odporúča radám PK plemien huculský kôň, shagya-arab, lipican a arabský plnokrvník  - kone počas skúšok výkonnosti predviesť a ohodnotiť aj v pohybe vo voľnosti.

VÝSLEDKY:

Č./ MENO KOŇA

VÝSLEDNÁ ZNÁMKA/TRIEDA

 
 

1. Goral XX-16

8,31 b. (ELITA)

 

2. Goral XX-17

8,42 b. (ELITA)

 

3. Siglavy XIII-23

8,59 b. (ELITA)

 

4. Favory XVIII-3

8,54 b. (ELITA)

 

5. Favory XVIII-12

8,58 b. (ELITA)

 

6. Conversano XIII-51   

8,65 b. (ELITA)

 


Vytlačiť   E-mail