Seminár „Natural balance“ v Národnom žrebčíne Topoľčianky

Seminár „Natural balance“ v Národnom žrebčíne Topoľčianky

Dňa 19.2.2022 zorganizoval Slovenský podkúvačský cech seminár s názvom Natural balance zameraný na úpravu bosého kopyta. Národný žrebčín v Topoľčiankach zastrešil toto podujatie poskytnutím svojich priestorov. Ako školiteľ prijal pozvanie v Európe uznávaný odborník v danej téme Daniel Anz, ktorý sa špecializuje na tzv. bosý trim. Seminár slúžil na zvýšenie odbornosti členov Slovenského podkúvačského cechu. Na záver účastníci obdržali certifikát o jeho absolvovaní.

Slovenský podkúvačský cech vznikol v roku 2015. Jeho hlavným cieľom je spojiť ľudí, ktorí sa zaoberajú starostlivosťou o kopytá a vzdelávaním skvalitniť ich prácu a poskytované služby. Vzdelávanie prebieha prostredníctvom rôznych seminárov, workshopov nielen na Slovensku, ale aj v okolitých zahraničných krajinách. Okrem profesionálnych podkúvačov združuje aj amatérov a sympatizantov. Prijatie do cechu je podmienené zaplatením zápisného a členského poplatku.

Podľa slov jedného zo zakladajúcich členov organizácie, Jána Kurtíka, jedným z dlhodobých cieľov Slovenského podkúvačského cechu je podmieniť profesionálnu starostlivosť o kopytá koní odborným vzdelaním. V krajinách ako Anglicko alebo Švajčiarsko takéto školy, resp. odbory na školách existujú a majú už niekoľkoročnú tradíciu. Na Slovensku niečo takéto funguje na Univerzite veterinárneho lekárstva v Košiciach, ale len formou dvadsať-dňového kurzu. Prvým krokom v tomto smere je snaha doplniť v  hipologických odboroch stredných škôl predmet podkúvanie a starostlivosť o kopytá. Iniciátori si uvedomujú, že ide o beh na dlhé trate, ale veria, že sa im to podarí postupne zrealizovať a tým sa do budúcnosti zabezpečí vyššia odbornosť podkúvačského remesla.

Text a foto: NŽT


Vytlačiť   E-mail