JARNÁ BONITÁCIA CHRÁNENÉHO A ŠĽACHTITEĽSKÉHO CHOVU V NÁRODNOM ŽREBČÍNE „TOPOĽČIANKY“, Š.P. 11.-12.05.2022

JARNÁ BONITÁCIA CHRÁNENÉHO A ŠĽACHTITEĽSKÉHO CHOVU V NÁRODNOM ŽREBČÍNE „TOPOĽČIANKY“, Š.P. 11.-12.05.2022

Výberová komisia

 • Ing. Péter Görözdi – poverený predseda
 • Ing. Kamil Šulko
 • Ing. Eugen Feherváry
 • MVDr. Marián Pavľak

Hodnotiteľská a chovateľská komisia

 • Ing. Péter Görözdi  – poverený predseda
 • Ing. Kamil Šulko
 • MVDr. Marian Pavľak
 • Ing. Eugen Feherváry
 • Ing. Michal Horný, PhD.
 • Ing. Samuel Sokol
 • Ing. Emil Kovalčík, PhD.
 • Ing. Juraj Kovalčík
 • Pavol Gašpar

Za regionálnu veterinárnu a potravinovú správu

 • MVDr. Ján Chladný, riaditeľ
 • MVDr. Oto Naď

Za PI SR:

 • Ing. Klára Tokovská (PI SR NR)
 • Ing. Pavla Tušková (PI SR NR)

Pozvaní

 • MVDr. Dušan Solár
 • Ing. Vladimír Varga

Výberová komisia pre chov koní MP a RV SR v dňoch 11. – 12.05. 2022  uskutočnila jarnú bonitáciu koní v NŽ “Topoľčianky“  š.p. Bolo prehliadnutých 8 lipicanských pepinierov, 44 plemenných lipicanských kobýl, 8 shagya-arabských pepinierov, 33 plemenných shagya-arabských kobýl, 7 pepinierov plemena huculský kôň, 26 plemenných kobýl plemena huculský kôň, 1 pepinier v chove plemena slovenského teplokrvníka, 21 plemenných kobýl slovenského teplokrvníka,   4 kobyly anglické plnokrvné, 2 plemenné žrebce plemena arabský plnokrvník, 2 kobyly plemena arabský plnokrvník, mladé kone všetkých plemien do 3 rokov, 42 koní vo výcviku, 34 športových koní a 4 dostihové kone vo vlastníctve NŽ “Topoľčianky“ š.p.   

Komisia pozitívne hodnotila pripravenosť všetkých objektov a koní k jarnej bonitácii. Všetky chovné objekty a okolité prostredie boli dôstojne pripravené. Komisia pozitívne hodnotí výnimočne dobrý kondičný a dobrý zdravotný stav koní a korektúry, podkutia kopýt a celkový vzhľad predvádzaných koní ako aj stav reprodukčných ukazovateľov vo všetkých stádach, vzhľadom k zavedeniu celoplošnej inseminácie.

Do chovného stáda plemenných kobýl plemena ST bola zaradená kobyla 861 Lord Weingard-10 na základe lineárneho hodnotenia. Kobyla pre mechanické zranenie končatiny skúšky výkonnosti, resp. športovú testáciu neabsolvovala.

Komisia pozitívne hodnotila snahu Národného žrebčína o rozšírenie chovateľskej základne v chove arabského plnokrvníka nákupom originálnych (egyptských) plnokrvných kobýl a posilnenie klasickej lipicanskej rodiny Európa doplnením lipicanských kobýl z uvedenej rodiny zo Štátneho žrebčína Piber.

Zamestnanci NŽ “Topoľčianky“ š.p. zabezpečovali priebeh jarnej bonitácie na vysokej úrovni. Komisia vyzdvihuje korektnú ustrojenosť zamestnancov a profesionálne predvedenie koní, ako aj predložené kompletné bonitačné záznamy. Počas bonitácie sa uskutočnil                   aj predvýber žrebcov a mladých kobýl do chovného výcviku.

Skúšky výkonnosti dňa 26.05.2022 budú absolvovať:

Kobyly plemena shagya-arab:

 • Gazal V-39
 • Shagya XXV-53

 

Kobyly plemena huculský kôň:

 • Oušor VIII-8
 • Hroby XVI-18
 • Oušor VIII-12
 • Goral XX-21
 • Hroby XX-11

Do chovného výcviku a predvýberu žrebcov boli vybrané žrebce:

 • Maestoso X-43
 • Pluto XXI-18
 • Gazal V-40
 • O´Bajan VII-1

Počas bonitácie boli navrhnuté kone na triednu listinu a kastráciu.


Vytlačiť   E-mail