JARNÁ BONITÁCIA CHRÁNENÉHO A ŠĽACHTITEĽSKÉHO CHOVU V NÁRODNOM ŽREBČÍNE “TOPOĽČIANKY“ Š.P. 15.-16.05.2024

Jarná bonitácia

Výberová komisia

 • Ing. Péter Görözdi – poverený predseda
 • Ing. Eugen Feherváry
 • MVDr. Marián Pavľak
 • Ing. Kamil Šulko
 • Ing. Michal Urban
 • Ing. Lenka Polyaková

Hodnotiteľská a chovateľská komisia

 • Ing. Péter Görözdi – poverený predseda
 • Ing. Eugen Feherváry
 • MVDr. Marián Pavľak
 • Ing. Kamil Šulko
 • Ing. Michal Urban
 • Ing. Lenka Polyaková
 • Ing. Michal Horný, PhD.
 • Ing. Samuel Sokol
 • Ing. Emil Kovalčík, PhD.
 • Ing. Monika Ivančíková, PhD.

 

Za REGIONÁLNU VETERINÁRNU A POTRAVINOVÚ SPRÁVU

 • MVDr. Oto Naď

POZVANÍ:

 • Ing. Lenka Capeková, PhD., Ing. Miroslav Kačmarčík, Hlavní štátny radcovia, Odbor živočíšnej výroby, Sekcia poľnohospodárstva, MPRV SR
 • PI SR Nitra
 • MVDr. Dušan Solár
 • MVDr. Štefan Karahuta
 • Vladimír Varga

Výberová komisia pre chov koní Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „MPRV SR“) v dňoch 15. – 16.05.2024  uskutočnila jarnú bonitáciu koní
v NŽ “Topoľčianky“  š.p. Bolo prehliadnutých 8 lipicanských pepinierov, 45 plemenných lipicanských kobýl, 6 shagya - arabských pepinierov, 38 plemenných shagya - arabských kobýl, 6 pepinierov plemena huculský kôň, 32 plemenných kobýl plemena huculský kôň, 2 pepinieri v chove plemena slovenského teplokrvníka, 25 plemenných kobýl slovenského teplokrvníka, 3 kobyly anglické plnokrvné, 2 plemenné žrebce plemena arabský plnokrvník, 5 kobýl plemena arabský plnokrvník, mladé kone všetkých plemien do 3 rokov, 39 koní vo výcviku, 34 športových koní a 7 dostihových koní vo vlastníctve NŽ “Topoľčianky“ š.p.

Komisia pozitívne hodnotila pripravenosť všetkých objektov a koní k jarnej bonitácii. Všetky chovné objekty a okolité prostredie boli dôstojne pripravené. Komisia pozitívne hodnotí dobrý kondičný, výživný a  zdravotný stav koní a taktiež korektúry, podkutia kopýt a celkový vzhľad predvádzaných koní ako aj momentálny stav reprodukčných ukazovateľov a natality vo všetkých stádach.

Komisia pozitívne hodnotila zaradenie plemenného žrebca Arrivederci a jeho zapožičanie pre Národný žrebčín vzhľadom k jeho športovej výkonnosti.

Komisia pozitívne hodnotila aj zaradenie dvoch nových plemenných žrebcov 121 Shagya XXXVII (Zahír) – import Maďarsko a nákup žrebca 124 Shagya XXXVIII (Shaman) – import Taliansko.

Komisia pozitívne hodnotila rozšírenie lipicanských kobýl z rodiny Europa – importom zo Štátneho žrebčína Piber (Rakúsko), ako aj nákup arabských plnokrvných kobýl zo žrebčína Marbach (Nemecko) a ich kvalitné narodené potomstvo.

Komisiou boli ocenené aj rekonštrukčné práce na jednotlivých chovných objektoch (oprava striech, fasád a predvádzacích plôch).

Zamestnanci NŽ “Topoľčianky“ š.p. zabezpečovali priebeh jarnej bonitácie na vysokej úrovni. Komisia vyzdvihuje korektnú ustrojenosť zamestnancov a profesionálne predvedenie koní, ako aj čistotu a poriadok vo všetkých chovných objektoch. Komisia vyjadrila spokojnosť s predloženými kompletnými bonitačnými záznamami, v ktorých sú uvedené aktuálne telové miery, aktuálny stav reprodukcie, návrh koní na triednu listinu (napr. odpredaj), resp. návrh koní do chovného výcviku.

Počas bonitácie sa uskutočnil aj predvýber žrebcov a mladých kobýl do chovného výcviku.

Počas bonitácie boli navrhnuté kone na triednu listinu a kastráciu.


Vytlačiť   E-mail