Veľký Konský Deň v Národnom žrebčíne “Topoľčianky“ š.p.

Veľký Konský Deň v Národnom žrebčíne “ Topoľčianky“ š.p.Dňa 12. apríla 2014 sa v priestoroch Národného žrebčína konal nultý ročník Veľkého konského dňa. Cieľom tohto podujatia bolo predovšetkým spropagovať chov koní na Slovensku a podporiť chovateľov v súkromnom sektore a dopriať im možnosť finálnej realizácie produktov ich chovateľskej práce. Napriek tomu, že v dnešnej dobe je na Slovensku evidovaných približne 15 000 koní, v porovnaní s okolitými krajinami  patríme z chovateľského hľadiska medzi tie najmenšie. Národný žrebčín poskytol svoje priestory chovateľom z celého Slovenska, aby dostali príležitosť sústrediť svoje kone na jednom mieste, diskutovať o kúpe či predaji, plemenitbe, výžive ale aj o veterinárnych problémoch.

Brány žrebčína sa pre všetkých návštevníkov otvorili o deviatej hodine ráno. Krásne jarné počasie a zaujímavý program sem prilákalo bezmála 2000 návštevníkov. Okrem chovateľov si na svoje  prišli aj tí, ktorí hľadali kone vhodné do jazdeckého športu, či už išlo o záprahy, drezúru, parkúr, vytrvalostné jazdenie, ale i tí, ktorí hľadali nového člena rodiny v podobe spoľahlivého koňa na rekreačné účely.

V dopoludňajších hodinách sa predstavilo 46 koní rôznych plemien predvádzaných na ruke. Za erudovaného komentovania a podávania zaujímavých informácií v podaní vedúceho plemennej knihy a marketingu Ing. Emila Kovalčíka, PhD. si všetci prítomní mohli utvoriť konkrétnejšiu predstavu o pôvode, stupni výcviku a  možnostiach využitia predvádzaných koní. Následne bola potencionálnym záujemcom o kúpu koňa dopriata pauza, ktorú využili na bližšie zoznámenie sa s koňom ktorého si vybrali. Kone si záujemcovia prezreli priamo v boxe a so záujmom diskutovali s vystavovateľmi a chovateľmi. V popoludňajších hodinách boli kone predvádzané vo voľnosti, v záprahu i pod sedlom. Kupujúci tak získal ucelený obraz o chodoch, prijazdenosti ale i charaktere vybraného koňa.

Súčasťou tohto podujatia boli samozrejme prezentačné a predajné stánky, kde si milovníci týchto ušľachtilých zvierat našli všetko, čo súvisí s chovom koní a jazdectvom. Počnúc jazdeckými a chovateľskými potrebami, cez výživové doplnky a krmivá, vitamíny, prípravky na podporu pohybového aparátu, jazdecké oblečenie až po rôzne upomienkové ručne vyrábané predmety s konskými a jazdeckými motívmi. Priestor dostali aj stredné odborné školy Šaľa, Ivanka pri Dunaji a Zlaté Moravce, ktoré prezentovali učebné odbory chovateľ koní a jazdec, s cieľom vychovávať nové generácie odborníkov v tomto odvetví. Nechýbali ani informačné stánky a firmy ponúkajúce detské letné tábory s možnosťou výučby jazdy na koni a rekreačného jazdenia.

Na záver už len konštatovať, že nultý ročník realizácie tejto myšlienky sa stretol s veľmi pozitívnym ohlasom širokej laickej i odbornej verejnosti. Veríme, že Veľký konský deň v Národnom žrebčíne sa stane tradíciou, ktorú si nenechá ujsť žiaden chovateľ, jazdec alebo milovník koní.
 
Katalóg Veľkého konského dňa
 

Vytlačiť   E-mail