Z JARNEJ BONITÁCIE CHRÁNENÉHO A ŠĽACHTITEĽSKÉHO CHOVU KONÍ V NÁRODNOM ŽREBČÍNE TOPOĽČIANKY

Z JARNEJ BONITÁCIE CHRÁNENÉHO A ŠĽACHTITEĽSKÉHO CHOVU KONÍ V NÁRODNOM ŽREBČÍNE TOPOĽČIANKY   Výberová komisia pre chov koní MP a RV SR v dňoch 21. – 22.05. 2014  uskutočnila jarnú bonitáciu koní v NŽ Topoľčianky, š.p. Bolo prehliadnutých 9 lipicanských pepinierov, 44 plemenných lipicanských kobýl, 8 Shagya-arabských pepinierov, 28 plemenných Shagya-arabských kobýl, 7 huculských pepinierov, 23 huculských plemenných kobýl, 2 pepinieri v chove plemena slovenský teplokrvník, 19 plemenných kobýl slovenského teplokrvníka, 3 kobyly anglické plnokrvné, 2 kobyly arabské plnokrvné, mladé kone všetkých plemien do 3 rokov, 37 koní vo výcviku, 33 športových koní a 4 dostihové kone vo vlastníctve NŽ Topoľčianky, š.p.
Komisia pozitívne hodnotila pripravenosť všetkých objektov a koní k jarnej bonitácii ako aj  dobrý kondičný a dobrý zdravotný stav koní a korektúry, podkutia kopýt a celkový vzhľad predvádzaných koní ale aj momentálny stav reprodukčných ukazovateľov vo všetkých stádach. Všetky chovné objekty a okolité prostredie bolo dôstojne pripravené. Obzvlášť dobrý kondičný stav bol u predvádzaných koní na objekte Rybník. Komisia pozitívne hodnotila návrat k inseminácii a využitiu starších inseminačných dávok u génových rezerv, starších a  preverených plemenných žrebcov.

Výberová komisia odporučila Národnému žrebčínu zúčastniť sa Európskeho šampionátu Shygya-arabských koní v Bábolne. Zároveň predložila niekoľko návrhov k zastúpeniu koní na uvedenej výstave. Komisia zobrala na vedomie a navrhla u génových zdrojov selektívne pripúšťanie vzhľadom k zachovaniu vybraných línií a rodín.

Zamestnanci NŽ Topoľčianky zabezpečovali priebeh jarnej bonitácie na vysokej úrovni. Odborníci vyzdvihli korektnú ustrojenosť zamestnancov a profesionálne predvedenie koní, ako aj predložené kompletné bonitačné listiny. 

Súčasťou bonitácie bol aj predvýber koní do chovného výcviku. Počas bonitácie boli navrhnuté kone na triednu listinu.

Vytlačiť   E-mail