Výstava koní v Topoľčiankach

Výstava koní v Topoľčiankach  Tri roky po celoslovenskej výstave koní, konanej pri príležitosti 90. výročia vzniku Žrebčína, sa v Topoľčiankach stretli chovatelia, majitelia a priaznivci koní z veľkej časti Slovenska a z Českej republiky. Tým tohtoročná výstava prekročila rámec „regionálnosti“. Jej organizátormi za prispenia sponzorov boli ZCHKS a Národný žrebčín Topoľčianky, š. p. Za príjemného slnečného počasia sa v priestoroch Jazdiarne na predvádzacej ploche postupne predstavili štyri desiatky koní 13 plemien, pričom najpočetnejšie zastúpenie malo plemeno furioso. U každého zo zúčastnených plemien hodnotiaca komisia priebežne dekorovala aj Šampióna daného plemena, ktorý sa v závere zúčastnil „súboja“ o titul celkového šampióna a vicešampióna výstavy.
   Zodpovednej funkcie hodnotiteľa koní sa zhostili za Slovensko prof. Ing. Marko Halo, PhD., Ing. Juraj Kovalčík a Ing. Péter Görözdi, zahraničným hodnotiteľom bol László Bartók z Maďarska. Celým podujatím divákov sprevádzal Ing. Emil Kovalčík, PhD., ktorý svoj odborný komentár týkajúci sa predvádzaných koní spestril rôznymi zaujímavosťami a „perličkami“ z oblasti ich chovu a využitia.  
 
   Sériu 14 hodnotených kategórií otvorili žriebätá do 1 roku, medzi ktorými si svoje prvé víťazstvo z výstavy odniesol žrebček Nonius XXIX-1 Darwin v majetku ZAD Dvory nad Žitavou. Stal sa zároveň aj Juniorským šampiónom výstavy Topoľčianky 2014. V kategórii 1- a 2-ročných žriebät plemien furioso, nonius a lipican zvíťazila lipicanská kobylka Neapolitano XV-7 SK Marinella, ktorej majiteľkou je Patrícia Šmehýlová z Bieleho Kostola. Najlepšou z troj- a štvorročných kobýl plemien furioso a slovenský teplokrvník bola podľa hodnotiacej komisie 368 Furioso XXX-15 Ponorka majiteľa doc. Dr. Slavomíra Magála, CSc., z Chorvátskeho Grobu, ktorému patrí aj 324 Furioso XXIV-3 Hortenzia, víťazka medzi staršími kobylami plemien furioso a moravský teplokrvník. Elitnou kategóriou boli podľa očakávania plemenné žrebce furiosa a slovenského teplokrvníka. Najvyššou známkou tu komisia ohodnotila žrebca 3692 Furioso XXXIV Red Fernet majiteľky Ing. Kataríny Žiakovej zo Bziniec pod Javorinou, ktorý sa zároveň stal aj Šampiónom plemena furioso. Najlepšou lipicanskou kobylou a zároveň Šampiónkou plemena lipican sa stala 4232 Roma v majetku Patrície Šmehýlovej z Bieleho Kostola. Poslednú „doobednú“ kategóriu tvorili kobyly plemena nonius, z ktorých si najlepšie hodnotenie a aj titul Šampiónka plemena odniesla 4862 Nonius – 178 Pani (majiteľ: ZAD Dvory nad Žitavou).

   Po prestávke prišli na rad 2 kategórie arabských koní. Ich víťazmi sa stali shagya arabská kobyla Kemír – 8 (maj.: Ing. Katarína Žiaková, Bzince pod Javorinou) a najvyššou známkou celej výstavy ohodnotený plnokrvný arabský žrebec 3787 Jevra Sva (maj.: Angels´ Gardens, s. r. o., Nové Zámky), ktorý sa zároveň stal aj Šampiónom arabských plemien. Ako najlepšiu spomedzi mladých norických kobýl komisia vyhodnotila kobylu 53/11 Paloma majiteľa MVDr. Ladislava Škovránka zo Senca. Kobyla sa tak zároveň ako Šampiónka plemena norik stala ďalšou účastníčkou boja o titul šampión výstavy Topoľčianky 2014. známka len o 5 stotín lepšia ako u kobyly na 2. mieste rozhodla, že kategóriu kobýl pony vyhrala 40/10 ZAD Innocence (plemena welsh „A“, v majetku ZAD Dvory nad Žitavou). Najlepším pony žrebcom a Šampiónom plemien pony sa stal 2820 Dollom Stormchild, welsh pony „A“ v majetku Frederika Bednářa z Domašova u Brna (ČR). Zaujímavosťou bolo, že tohto 15-ročného žrebca takmer profesionálne predviedla najmladšia (len 8-ročná) predvádzajúca, čo pri dekorácii vyzdvihla a stužkou ocenila aj komisia a organizátori výstavy. Víťazkou predposlednej kategórie a Šampiónkou plemena quarter horse sa stala kobyla Miss Tricked Out majiteľky Mgr. Daniely Heldovej z Červeného Kameňa. Hodnotenie ukončili tzv. netradičné plemená, ktorých šampiónkou sa stala kobyla Esme plemena P.R.E. (majiteľ: Ing. Róbert Garaj z Palárikova).

   Vyvrcholením dňa sa stal súboj o celkového víťaza výstavy. Na predvádzacej ploche sa stretlo všetkých sedem šampiónov jednotlivých plemien a pred hodnotiteľmi stála veľmi náročná úloha – vybrať spomedzi nich toho najlepšieho. Komisia postupným vyraďovaním znížila počet prítomných koní na 2, a po dlhom rozhodovaní nakoniec vyniesla záverečný verdikt: titul „Šampión výstavy Topoľčianky 2014“ získal arabský plnokrvný žrebec 3787 Jevra Sva v majetku Angels´ Gardens, s. r. o., Nové Zámky. Vicešampiónom výstavy sa stal žrebec plemena furioso 3692 Furioso XXXIV Red Fernet majiteľky Ing. Kataríny Žiakovej zo Bziniec pod Javorinou.

   Na záver treba vysloviť poďakovanie hlavným organizátorom výstavy i všetkým, ktorí i malým dielom prispeli k úspešnému priebehu akcie.

Ing. L. Polyaková, SPU v Nitre

Autor foto: Ing. František Grácz (ZCHKS Topoľčianky)


Vytlačiť   E-mail