Národný žrebčín na oslavách 500.výročia založenia žrebčína Marbach v Nemecku

Národný žrebčín na oslavách 500.výročia založenia žrebčína Marbach v Nemecku

Najstarší a zároveň najväčší nemecký štátny žrebčín Marbach oslávil v dňoch  4.-5.júla 2014 mimoriadne významné jubileum – 500.výročie svojho založenia. Na veľkolepých oslavách sa zúčastnilo 13 štátnych žrebčínov z 8 krajín Európy. Národný žrebčín Topoľčianky nemohol chýbať...

Za tónov živej hudby Württembergského filharmonického orchestra sa pred očami dychtivého publika odvíjal prierez históriou nielen existencie žrebčína Marbach, ale tiež históriou diania v chove koní v celej Európe.

Hneď po otváracom ceremoniáli a pôsobivom vystúpení tanečnej skupiny Avantgarde sa diváci vydali na cestu do histórie. Príbeh začal prvou písomnou zmienkou o existencii žrebčína v Marbachu v roku 1514, ktorá sa viaže na povstanie vyprovokané chudobným roľníkom  proti vtedajšej vláde vojvodstva Württemberg. V tejto časti sa predstavilo 16 chladnokrvníkov z Nemecka, Švajčiarska, Francúzska a Českej republiky v štvorylke so sulkami.

Nasledovalo obdobie rokov 1573, 1579 a 1580. Toto obdobie súvisí s vyhlásením žrebčína v Marbachu za štátny žrebčín a samozrejme so vznikom dvoch z najstarších žrebčínov v Európe a to Kladruby nad Labem v Českej republike a Lipica v Slovinsku. Táto perióda histórie bola znázornená ukážkami barokového jazdenia v podaní lipicanov a starokladrubských koní z už spomínaných žrebčínov.

Veľký vplyv na chov koní a rozvoj žrebčína malo aj obdobie 30-ročnej vojny v rokoc 1618-1648, kedy kone našli svoje hlavné využitie ako vojenské zvieratá v armáde. V historických uniformách sa predstavili kone a jazdci z nemeckého žrebčína Neustadt Dosse, ktorí v symbolickej vojnovej atmosfére vytvorenej ohňom a dymom predviedli skákanie cez horiace prekážky.

Koniec 17. a začiatok 18.storočia sa niesol v znamení rekonštrukcie a rozširovania žrebčína v Marbachu. V tomto období chov koní v celej Európe zažíval rozmach, predovšetkým v oblasti dopravy. Toto obdobie si organizátori pripomenuli ukážkou tradičného zapriahania. Diváci mohli sledovať rôzne typy záprahov v podaní žrebčínov zo Švajčiarska, Francúzska a domáceho Marbachu.

Klasické obdobie je obdobie 18.storočia. Štátne žrebčíny sa v tomto období orientovali na trénovanie koní a vzdelávanie jazdcov na základe princípov klasického jazdenia. V hlavnej aréne divákov priblížili toto obdobie svojím vystúpením lipicany z Národného žrebčína Topoľčianky predvádzané na dlhej oprati spolu s lipicanmi z Vysokej školy španielskej vo Viedni pod sedlom a chladnokrvníkmi z Marbachu predvádzanými tiež na dlhej oprati. Spolu predviedli pôsobivú štvorylku sprevádzanú tónmi živej orchestrálnej hudby. Po prvýkrát v histórii kone a jazdci Národného žrebčína Topoľčianky vystúpili s Vysokou školou španielskou z Viedne v spoločnej choreografii. Bola to pre nás veľká česť a dá sa povedať, že aj nový míľnik v histórii  Národného žrebčína Topoľčianky.

19.storočie bolo obdobie vlády kráľa Wilhelma I. ktorý si vo Veil založil svoj súkromný chov arabských koní privezených priamo zo Stredného východu. Po jeho smrti bolo toto stádo považované za najlepšie v Európe. Nanešťastie sa žrebčín vo Veil dostal do finančných problémov a preto sa princezná Pauline rozhodla venovať celé stádo žrebčínu Marbach, aby tak naplnila poslednú vôľu kráľa Wilhelma I. o zachovaní arabského stáda. Na počesť tejto skutočnosti, ktorá výrazne ovplyvnila zameranie žrebčína, sa v hlavnej aréne predviedlo stádo voľných arabských kobýl. Pôsobivé osvetlenie a éterická hudba vytvorila atmosféru nádherného sna, v ktorom sa uctilo dedičstvo kráľa Wilhelma I.

20. storočie bolo poznačené dvoma svetovými vojnami. V tomto období bol chov koní ovplyvnený dopytom po silných, odolných koňoch, nenáročných na chov. Využívali sa ako nosné a ťažné kone. V tejto časti programu sa opäť predviedol Národný žrebčín Topoľčianky s autochtónnym plemenom Karpát – huculom. V tradičných uniformách jazdci predviedli kone s nosným sedlom, ich obratnosť a poslušnosť pri manipulácii s nimi. V kontraste s týmto vojnovým obdobím a dnešnej doby sa prezentoval poľský žrebčín Sieraków so svojim konik polski. Jazdci predviedli využitie tohto plemena ako voľno časového spoločníka pre deti i dospelých.

Galaprogram vyvrcholil 21.storočím - obdobím zjednocovania Európy, obdobím kedy vášeň pre kone spája ľudí mnohých krajín. Veľká štvorylka 32 koní, ktorej súčasťou boli aj topoľčianske lipicany, pod choreografickou taktovkou známeho Sachu Eckjansa zavŕšila putovanie 500-ročnou históriou.

O pôsobivý záver sa postaralo divadlo Feuervogel a tanečná skupina Avantgarde, ktorých finálne vystúpenie urobilo konečnú bodku za nádhernou celovečernou show.

Na základe veľkoleposti osláv je zrejmé, že Nemecko ako krajina si nesmierne váži domáci chov koní. Je to pre nich národné kultúrne dedičstvo s obrovskou hodnotou, na ktorú sú právom hrdí. Nemecko je rozdelené na niekoľko spolkových krajín a každá z nich má svoj štátny žrebčín. Spolková krajina Württemberg podporila oslavy 500.výročia založenia svojho štátneho žrebčína v Marbachu astronomickou dotáciou 500 000€ ! Je to dostatočný dôkaz o pozitívnom postoji k snahe podporiť a zachovať domáci chov koní. Nemecko si je vedomé bohatstva, ktoré je ukryté v tomto kultúrnom dedičstve ich národa.
 

Vytlačiť   E-mail