Pozvánka na drezúrny aktív

Vážení priaznivci drezúrneho jazdenia, jazdci, tréneri a rozhodcovia, dovoľte, aby som Vás v mene drezúrnej komisie SJF pozval na tradičný drezúrny aktív, ktorý sa toho roku bude konať:

v sobotu dňa 24. JANUÁRA 2015 o 10:00 hod.

 v zasadačke Národného žrebčína Topoľčianky, Parková 13, 951 93 Topoľčianky

Pozvánka na drezúrny aktív

Predbežný program:

10:00 - 12:00 diskusia k nasledujúcim témam:

1. Rozpočet 2014, 2015

2. Kontrola správnosti výpočtu výsledkov

3. Štartovné listiny

4. Zmeny drezúrnych pravidiel a úloh na rok 2015

5. M SR, WD Challenge cup a DBT 2015

ako aj k ostatným, ktoré budú nastolené z pléna

12:00 - 13:00 obedňajšia prestávka

13:30 - 16:00 seminár rozhodcov (pozvaní sú samozrejme aj všetci ostatní) formou prednášky a videa. Téma: „Hodnotenie umeleckých známok v drezúrnych zostavách na hudbu.“ Podkladom sú najnovšie videá Stephena Clarka (FEI Dressage Judge General): Ako to vidí rozhodca? („Throuh the eye of the judge“).

K dispozícii bude občerstvenie (káva, čaj, minerálka). Obed si musí každý zabezpečiť sám.

 

V mene drezúrnej komisie, Doc. Dr. Ilja Vietor, PhD.


Vytlačiť   E-mail