ROK 2014 V NÁRODNOM ŽREBČÍNE TOPOĽČIANKY š.p.

ROK 2014 V NÁRODNOM ŽREBČÍNE TOPOĽČIANKY š.p.  Hlavnou úlohou Národného žrebčína je zachovanie, udržovanie a rozširovanie genofondu plemien lipican, plnokrvný arab, shagya-arab, hucul a slovenský teplokrvník. Ich prezentáciou na chovateľských a športových podujatiach sa zväčšuje konkurencieschopnosť celého chovu, zvyšuje sa ich chovateľská hodnota. Uplynulá sezóna v roku 2014 bola pre Národný žrebčín tak ako každý rok veľmi bohatá. V historických priestoroch bolo zorganizovaných veľa zaujímavých podujatí, či už chovateľského alebo športového charakteru.

Chovateľská sezóna bola odštartovaná 12. apríla 2014, kedy sa v priestoroch Národného žrebčína konal nultý ročník Veľkého konského dňa. Cieľom tohto podujatia bolo predovšetkým spropagovať chov koní na Slovensku a podporiť chovateľov v súkromnom sektore a dopriať im možnosť finálnej realizácie produktov ich chovateľskej práce. Národný žrebčín poskytol svoje priestory chovateľom z celého Slovenska, aby dostali príležitosť sústrediť svoje kone na jednom mieste, diskutovať o kúpe či predaji, plemenitbe, výžive ale aj o veterinárnych problémoch. Nultý ročník realizácie tejto myšlienky sa stretol s veľmi pozitívnym ohlasom širokej laickej i odbornej verejnosti. Svedčí o tom i fakt že bezmála 2000 návštevníkov prekročilo v tento deň brány Národného žrebčína. Spokojnosť bola aj na strane chovateľov a samozrejme organizátora. Priamo na podujatí sa predalo 14 koní a v nasledovnom období ďalších šesť, čo bol výsledok práve vhodne načasovaného a marketingovo zvládnutého propagačného cieľa Veľkého konského dňa. Svojou prítomnosťou podujatie podporila riaditeľka Odboru pre živočíšnu výrobu MPRV SR Ing. Andrea Hrdá a Ing. Peter Juhász z Odboru pre živočíšnu výrobu MPRV SR. Rezort zriaďovateľa Národného žrebčína tým vyjadril záujem o dianie v tejto oblasti rovnako ako snahu preniknúť hlbšie do spomínanej problematiky a podobnými akciami rozvíjať chov koní na Slovensku.

1.máj sa v mysliach mnohých milovníkov koní spája s tradičným Dňom otvorených dverí v Národnom žrebčíne Topoľčianky.  V roku 2014 to bol už XIV. ročník otvorenia novej chovateľskej, športovej a turistickej sezóny. Popularita tohto podujatia prudko stúpa, v minulom roku poctilo Topoľčianky svojím záujmom bezmála 16 000 ľudí.  Okrem historickej jazdiarne kde si návštevníci mohli prehliadnuť stajne, v ktorých našli všetkých päť plemien chovaných v Národnom žrebčíne, bola pre verejnosť otvorená aj hipologická expozícia v Topoľčiankach, ktorá sústreďuje viac ako 3000 artefaktov dokumentujúcich dianie v žrebčíne. Súčasťou expozície je  kočiarovňa so zbierkou historických kočov a rôznych vzácnych postrojov. Do programu Dňa otvorených dverí v NŽ sa zapojili už tradične aj Vinárske závody, ktoré otvorili svoje pivnice a zorganizovali degustáciu svojich vín. Sprístupnený bol aj Zámok Topoľčianky a Poľovnícky zámoček. O dobrú náladu sa v priestoroch jazdiarne postarali členovia folklórnej skupiny Topoľnica, populárny spevák Robo Kazík a skupina Q-TY zo Zlatých Moraviec. V priebehu doobedia prebiehali v hlavnej aréne verejné tréningy jednotlivých športových oddelení. Návštevníci tak mohli sledovať spôsob práce s parkúrovými, drezúrnymi či voltížnymi koňmi. Tento rok bola pre divákov pripravená aj novinka, v podobe ukážok agility, ktorú predviedli študenti odboru kynológia na Strednej odbornej škole v Ivánke pri Dunaji.  Študenti a ich štvornohí zverenci zožali obrovský potlesk  publika za ich perfektne predvedené výkony. Najväčším lákadlom pre návštevníkov počas Dňa otvorených dverí je jednoznačne samotný galaprogram, v ktorom Národný žrebčín a jeho hostia prezentujú svoju chovateľskú i športovú prácu so svojimi štvornohými zverencami. Vstupenky sú vždy beznádejne vypredané. Tento rok svojou prítomnosťou poctil podujatie minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ľubomír Jahnátek a predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica. Ich príchodom v koči ťahanom štvorzáprahom ušľachtilých lipicanov  bol galaprogram otvorený. Okrem týchto významných osobností  podporili podujatie aj ďalší vzácni hostia, poslanec NR SR Marián Záhumenský,  generálna riaditeľka sekcie pôdohospodárskej politiky a rozpočtu MPRV Slávka Jánošíková, riaditeľka odboru živočíšnej výroby MPRV Andrea Hrdá, generálny riaditeľ sekcie legislatívy MPRV Jaroslav Puškáč, riaditeľ odboru komunikácie a marketingu MPRV Peter Hajnala a riaditeľ spoločnosti Alltech na Slovensku Peter Chudej. Spoločnosť Alltech s celosvetovou pôsobnosťou vo výžive zvierat bola sponzorom Svetových jazdeckých hier 2014 v Normandii. Zo sveta kultúry prišli operný spevák Martin Malachovský so svojou nemenej známou manželkou Ivetou Malachovskou.

Veľkou poctou pre Národný žrebčín bolo pozvanie Klasickej topoľčianskej školy samotnými organizátormi jedného z najvýznamnejších konských veľtrhov v Európe „Pferd Wels“ ako hosťa do večerného galaprogramu podujatia. V dňoch od 29.mája až do 1.júna 2014 navštívilo priestory rozľahlého výstaviska v rakúskom meste Wels takmer 44 000 návštevníkov. Výstavy sa zúčastnilo viac ako 230 vystavovateľov z 10 krajín Európy, ktorí ponúkali jazdecký sortiment každého druhu. O denný program sa postaralo takmer 200 rôznych ukážok, zameraných na chov a predstavenie rôznych plemien koní a chovateľských inštitúcií, alebo predvedenie rôznych jazdeckých disciplín. V areáli bolo ustajnených viac ako 500 koní rôznych plemien sveta. Súčasťou tohto pôsobivého veľtrhu boli tri večerné šou pod názvom „Noc koní“. Beznádejne vypredané hľadisko s kapacitou 3000 miest bolo obsadené milovníkmi jazdeckého umenia  všetkých vekových kategórií. Plnými dúškami si užívali pestrý večerný program, ktorého súčasťou bola Topoľčianska klasická škola z Národného  žrebčína. Svojou štvorylkou otvárala galaprogram a neskôr mali diváci možnosť sledovať cviky klasickej španielskej školy pod  sedlom aj na ruke. Atmosféra večernej šou bola naozaj veľkolepá. Fotka lipicana v pesáde z klasickej topoľčianskej školy sa stala nosným motívom celej reklamnej a marketingovej kampane veľtrhu. Plagáty a bilbordy s týmto motívom zaplavili celé Rakúsko. Veľký záujem verejnosti o toto podujatie podčiarkuje aj fakt, že denný aj večerný program bol natáčaný Rakúskou národnou televíziou ORF. V najčítanejších národných novinách Krone Zeitung bol uverejnený rozsiahly článok o Národnom žrebčíne ako o jednom z najväčších „ťahákov“ veľtrhu rovnako ako aj v populárnom rakúskom jazdeckom časopise „Reiter Revue“. Účasť na tomto jazdecko-chovateľskom veľtrhu bola ďalším pozitívnym ocenením chovateľskej a jazdeckej práce Národného žrebčína, rovnako ako aj pozitívne zviditeľnenie Slovenskej republiky a Národného žrebčína v Európskom meradle.

Začiatkom júna 2014 sa v Národnom žrebčíne konali dvojdňové preteky v parkúrovom skákaní. Príjemné letné počasie a dobré podmienky prilákali bezmála 100 jazdeckých dvojíc. Skákalo sa od 90 po 130 cm. Autorom parkúrov bol skúsený dlhoročný staviteľ a zamestnanec Národného žrebčína – Pavol Gašpar. Rozhodcovskému kolégiu, ktoré zabezpečilo hladký priebeh všetkých súťaží,  velila Anka Virágová. Sponzormi podujatia boli firmy Sigi Trade, Alltech a Národný žrebčín, ktoré venovali výhercom zaujímavé vecné a finančné ceny.

28.6.2014, tri roky po celoslovenskej výstave koní, konanej pri príležitosti 90. výročia vzniku Žrebčína, sa v Topoľčiankach opäť stretli chovatelia, majitelia a priaznivci koní z veľkej časti Slovenska a z Českej republiky. Tým tohtoročná výstava prekročila rámec „regionálnosti“. Jej organizátormi za prispenia sponzorov boli ZCHKS a Národný žrebčín Topoľčianky, š. p. Za príjemného slnečného počasia sa v priestoroch Jazdiarne na predvádzacej ploche postupne predstavili štyri desiatky koní 13 plemien, pričom najpočetnejšie zastúpenie malo plemeno Furioso. U každého zo zúčastnených plemien hodnotiaca komisia priebežne dekorovala aj Šampióna daného plemena, ktorý sa v závere zúčastnil „súboja“ o titul celkového šampióna a vicešampióna výstavy. Zodpovednej funkcie hodnotiteľa koní sa zhostili za Slovensko prof. Ing. Marko Halo, PhD., Ing. Juraj Kovalčík a Ing. Péter Görözdi, zahraničným hodnotiteľom bol László Bartók z Maďarska. Celým podujatím divákov sprevádzal Ing. Emil Kovalčík, PhD., ktorý svoj odborný komentár týkajúci sa predvádzaných koní spestril rôznymi zaujímavosťami a „perličkami“ z oblasti ich chovu a využitia. Vyvrcholením dňa sa stal súboj o celkového víťaza výstavy. Po dlhom rozhodovaní komisia vyniesla záverečný verdikt: titul „Šampión výstavy Topoľčianky 2014“ získal arabský plnokrvný žrebec 3787 Jevra Sva v majetku Angels´ Gardens, s. r. o., Nové Zámky. Vicešampiónom výstavy sa stal žrebec plemena Furioso 3692 Furioso XXXIV Red Fernet majiteľky Ing. Kataríny Žiakovej zo Bziniec pod Javorinou.

Národný žrebčín Topoľčianky nechýbal ani na veľkolepých oslavách 500.výročia založenie najväčšieho nemeckého štátneho žrebčína Marbach. Oslavy prebehli 4.-5.júla 2014 a zúčastnilo sa ich 13 štátnych žrebčínov z 8 krajín Európy. Za tónov živej hudby Württembergského filharmonického orchestra sa pred očami dychtivého publika odvíjal prierez históriou nielen existencie žrebčína Marbach, ale tiež históriou diania v chove koní v celej Európe. Klasické obdobie je obdobie 18.storočia. Štátne žrebčíny sa v tomto období orientovali na trénovanie koní a vzdelávanie jazdcov na základe princípov klasického jazdenia. V hlavnej aréne divákov priblížili toto obdobie svojím vystúpením lipicany z Národného žrebčína Topoľčianky predvádzané na dlhej oprati spolu s lipicanmi z Vysokej školy španielskej vo Viedni pod sedlom. Spolu predviedli pôsobivú štvorylku sprevádzanú tónmi živej orchestrálnej hudby. Po prvýkrát v histórii kone a jazdci Národného žrebčína Topoľčianky vystúpili s Vysokou školou španielskou z Viedne v spoločnej choreografii. Pre Klasickú topoľčiansku školu to bola veľká česť a dá sa povedať, že aj nový míľnik v histórii  Národného žrebčína Topoľčianky. Galaprogram vyvrcholil 21.storočím - obdobím zjednocovania Európy, obdobím kedy vášeň pre kone spája ľudí mnohých krajín. Veľká štvorylka 32 koní, ktorej súčasťou boli aj topoľčianske lipicany, pod choreografickou taktovkou známeho Sachu Eckjansa zavŕšila putovanie 500-ročnou históriou.

V druhej polovici júla zorganizoval Národný žrebčín v spolupráci s JK pri NŽT dvojdňové drezúrne preteky.  Záujem o túto jazdeckú disciplínu stále stúpa. Sily si na tomto podujatí zmeralo niečo vyše 50 jazdeckých dvojíc. Výborné technické podmienky a hladká organizácia podujatia sem okrem koní a jazdcov zo Slovenska prilákala aj jazdcov z Maďarska a Čiech. Vzhľadom na veľký počet štartujúcich sa začiatok súťaží presunul už na ôsmu hodinu ráno. Medzinárodné rozhodcovské kolégium v zložení Péter Hanshágy (HUN), Barbara Franyó (HUN), Dagmar Kočiová (SVK), Iva Schützová (CZE) a Jan Schütz (CZE) mali veľa krát ťažkú úlohu v podobe hodnotenia veľmi vyrovnaných športových výkonov od úrovne Z až po T.

August  sa pre Národný žrebčín každoročne nesie v znamení reprezentácie Klasickej topoľčianskej školy na rôznych výstavách a významných športových podujatiach na Slovensku. Nebolo tomu inak ani v roku 2014. Druhý augustový víkend spestrila svojím programom najvýznamnejšie medzinárodné parkúrové preteky GRAND PRIX konané v Bratislave. 16.8. to bola celoslovenská výstava „Kôň“ , ktorá sa každoročne koná v Trenčíne. Svojou štvorylkou taktiež otvárala najväčší poľnohospodársky veľtrh „Agrokomplex“ v Nitre.

Na prelome augusta a septembra sa konalo vo francúzskej Normandii vrcholové podujatie tejto športovej sezóny a to Svetové jazdecké hry 2014. Slovensko tu malo zastúpenie vo viacerých jazdeckých disciplínach, vrátane štvorzáprahov. Na tomto prestížnom jazdeckom podujatí, ktoré sa koná len každé štyri roky to bola premiéra pre reprezentanta z Národného žrebčína v Topoľčiankach - Miroslava Matušku a jeho lipicanov. V prvej polovici sezóny sa im podarilo splniť kvalifikačné kritériá. Účasťou na Svetových jazdeckých hrách boli prezentované predovšetkým kone slovenského chovu, neboli to kone kupované za účelom tejto disciplíny a preto by výsledok mal značnú chovateľskú hodnotu aj vzhľadom k tomu, že svetová veľmoc v záprahovom športe Maďarsko malo vo svojom družstve dva lipicany narodené a odchované v Topoľčiankach. 

Žiaľ, každoročné medzinárodné záprahové preteky spojené s M SR dvojzáprahov boli zrušené kvôli nedostatočnému počtu prihlásených jazdcov. Len týždeň pred týmto podujatím prebiehali Svetové jazdecké hry v Normandii a týždeň po boli MS v jednozáprahoch v Maďarskom Iszaku.

Posledný septembrový víkend uplynulého roku sa areál Národného žrebčína v Topoľčiankach stal i dejiskom vrcholového národného podujatia vo voltížnom jazdení a to Majstrovstiev Slovenskej republiky. Pretek bol zároveň finále celoročného 5-kolového voltížneho seriálu „Slovenský voltížny pohár 2014“ (SVP 2014). V Topoľčiankach mali cvičenci poslednú príležitosť získať cenné body do národného rebríčka a tak ovplyvniť celkové poradie v kategóriách jednotlivci, dvojica, skupina a najlepší kôň v týchto kategóriách. O majstrovské tituly a body do rebríčka bojovali voltížne kluby z celého Slovenska. Bezmála stovka cvičencov predvádzala svoje  náročné zostavy medzinárodnému rozhodcovskému zboru. Hlavnou rozhodkyňou a zároveň technickým delegátom bola PhDr.Zuzana Bačiak-Masaryková, ostatnými členmi boli Juliana Eschwig-Hajts, Terézia Kočišová, Ing. Denisa Beláková, Elizabeth Müllner (AUT) a Jarmila Jablonská (CZE). Organizátor zabezpečil najlepšie možné technické podmienky na súťažnom kruhu, rovnako ako i na opracovisku. 

Okrem spomínaných podujatí sa tiež konali dva dostihové dni, ktoré sa tešia veľkej popularite verejnosti. Návštevnosť už presahuje číslo 2000. Národný žrebčín Topoľčianky ako spoluorganizátor dostihových mítingov má vždy snahu  pripraviť podujatie na vzornej úrovni so všetkým potrebným vybavením pre aktérov, ako aj návštevníkov. Inak tomu nebolo ani v roku 2014. Napriek veľkým suchám a vysokým teplotám bol pravidelným zavlažovaním zabezpečený pružný povrch trate a prekážky prešli výraznou rekonštrukciou, čo bolo následne ocenené samotnými účastníkmi dostihov. Bezpochyby aj tieto fakty sa podpísali na vytvorení už ôsmeho slovenského traťového rekordu  v histórii topoľčianskej dráhy a to práve v Cene Národného žrebčína Topoľčianky, š.p. počas deviateho dostihového dňa na Slovensku, ktorý sa konal 15.6. 2014.

Národný žrebčín v Topoľčiankach sa okrem chovu a športovej testácii chovaných plemien tiež venuje príprave dostihových koní. Pod vedením trénera Ing. Samuela Sokola sa v žrebčíne postupne profilujú kone dosahujúce výborné výsledky v klasických rovinových i prekážkových dostihoch. Hmatateľným dôkazom je aj víťazstvo 3.ročnej kobyly Fiorhead, ktorá bola na Jarnej cene kobýl Rádia Express považovaná za úplnú outsiderku. Dostih sa bežal na 1700 metrov s dotáciou 21 000 eur na starohájskom hipodróme v Bratislave. Mladá hnedka s kurzom 30:1 sa postarala o dokonalý šok v podobe jej nečakaného víťazstva. V cieľovej rovine to vyzeralo na ťažký súboj favoritiek Najinska s Tomášom Lukáškom a Francia s Janom Rájom, ktoré však boli nečakane zaskočené po vonkajšej stope finišujúcou Fiorhead v sedle so Štefanom Budovičom. Na rozmočenej dráhe našla Fiorhead dostatok síl na víťazstvo o jeden a pól dĺžky pred Franciou a Halingovou. Momentálne má Samuel Sokol v Národnom žrebčíne v dostihovej príprave 14 koní z toho 8 koní zo 4 rôznych stajní a 6 v majetku Národného žrebčína. Týmto výrazným rozšírením dostihového oddelenia v porovnaní s uplynulým obdobím vyjadruje Národný žrebčín podporu dostihového športu na Slovensku. Príprava dostihových koní našla vynikajúce zázemie na objekte Breziny. Výborná poloha, ktorá je kombináciou rovinatého a kopcovitého terénu, predpokladá ideálne podmienky na tréning úspešných dostihových koní. K dispozícii je 1700 metrov dlhá tréningová dráha na rýchlu prácu a práve v spomínaných kopcoch sa dá ideálne pracovať na kondičnej príprave. Veríme, že na základe týchto podmienok a skúseností trénera Ing. Samuela Sokola sa podarí na pôde Národného žrebčína pripraviť ešte veľa úspešných dostihových koní.

Druhý októbrový víkend sa v priestoroch Národného žrebčína konali medzinárodné vytrvalostné preteky a zároveň Šampionátu mladých koní všetkých plemien pod hlavičkou ZCHKS.

Po ukončení športovej sezóny každoročne prebehne vyhodnotenie celoslovenského drezúrneho rebríčka, do ktorého si jazdci z celého Slovenska zbierali body víťazstvami a umiestneniami na národných i medzinárodných pretekoch. Za rok 2014 spomedzi 63 jazdcov v seniorskej kategórii zvíťazila jazdkyňa Národného žrebčína Kristína Flaková. Jej zverenec, lipicanský plemenný žrebec Conversano VI-47, obsadil druhé miesto medzi 137-mimi hodnotenými koňmi v kategórii kôň roka. Ďalším veľkým úspechom tejto dvojice bola bronzová medaila na Majstrovstvách SR. Taktiež v kategórii starších juniorov sa podarilo získať bronz jazdkyni Národného žrebčína - Deniske Dankovej s koňom Favio.

Vždy tretiu októbrovú sobotu sa Národný žrebčín za účasti mnohých jazdeckých klubov  lúči s uplynulou  športovou a chovateľskou sezónou Hubertovou jazdou, ktorá už patrí k tradíciám Národného žrebčína. Ako obyčajne sa v Topoľčiankach zišlo mnoho osobností z jazdeckého a kultúrneho života. Hostiteľom bol riaditeľ Národného žrebčína Michal Horný. Medzi čestných hostí, ktorí prijali pozvanie, patril exprezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič, poslanci NR SR Marián Záhumenský a Marián Kéry, podpredseda nitrianskeho samosprávneho kraja Juraj Horváth  a taktiež generálny riaditeľ firmy Agropartner s.r.o. Vladimír Chovan. Spomedzi zahraničných hostí pozvanie prijal Christian Manz (AUT), generálny sekretár svetovej lipicanskej organizácie LIF a Zoltán Nyul (HUN) úspešný záprahový reprezentant a tréner. Nemohli chýbať ani naši dlhoročný spolupracovníci z Čiech fotograf Dalibor Gregor a veľmi úspešný bývalý parkúrový reprezentant, tréner a rozhodca Milan Vítek.

Ani v roku 2014 si tí najmenší nenechali ujsť príchod Mikuláša do Národného žrebčína v Topoľčiankach, ktorý je spojený zo zimným dňom otvorených dverí. Súčasťou podujatia bol bohatý sprievodný program v podobe vozenia sa na koči, sledovania verejných tréningov a prehliadky stajní. Najväčším lákadlom pre divákov však bol rozprávkový príbeh, ktorý sa v čarovnej atmosfére blížiacich sa vianočných sviatkov odvíjal priamo v historickej jazdeckej hale žrebčína až do príchodu samotného Mikuláša a jeho družiny. O atraktivite tohto podujatia svedčí aj stúpajúci záujem zo strany divákov. Z roka na rok ich počet prudko stúpa.

Z chovateľského hľadiska môžeme uplynulý rok hodnotiť ako úspešný. Do reprodukčného procesu bolo zaradených 103 plemenných kobýl a 21 plemenných žrebcov. V roku 2014 sa v Národnom žrebčíne narodilo 88 zdravých žriebät, čím bol plán narodených žriebät splnený na 100 %, pri zachovaní vysokého percenta natality 90,97 %. Počas chovateľskej sezóny prebehla Jarnú a Jesennú bonitáciu chráneného chovu koní, predvýber žrebcov (15.5.2014) a skúšky výkonnosti koní genetických zdrojov (26.6.2014 a 23.10.2014). Odpredaných bolo viac ako 80 koní rôznych vekových kategórií a plemien na domácom a medzinárodnom trhu.

K chovateľským úspechom možno právom zaradiť aj úspech topoľčianskeho odchovanca – shagya-arabského valacha Dahoman XI-57, ktorý získal vynikajúce umiestnenie vo vytrvalostnom dostihu v Mekke vytrvalostného jazdenia v meste Abu Dhabi Al Wathba. Vo vytrvalostnom dostihu kategórie CEI ** na 120 km v konkurencii 211 štartujúcich koní obsadil úžasné 2. miesto a svojmu majiteľovi zo Spojených Arabských Emirátov urobil obrovskú radosť. Hrdý je samozrejme aj Národný žrebčín ako chovateľ, pretože sa opäť umocnila kvalita koní chovaných v Topoľčiankach.

V zemskom chove, ktorého je Národný žrebčín garantom, bolo v minulom roku zaregistrovaných 50 žriebät z plemien, ktorých plemennú knihu NŽ vedie a zapísaných do plemenných kníh bolo 41 nových plemenných kobýl.

Národný žrebčín v uplynulej sezóne navštívilo viac ako 50 000 turistov z domova a zahraničia. Topoľčianky sa aj vďaka chovu koní postupne stávajú vyhľadávanou turistickou destináciou pre všetky vekové kategórie návštevníkov.

Národný žrebčín sa v spolupráci s Jazdeckým klubom venuje aj vzdelávaniu jazdcov a rozhodcov z celého Slovenska. Pravidelne organizuje semináre a sústredenia, ktoré sú vždy vedené uznávaným odborníkom v danej jazdeckej disciplíne. Tieto školenia sú otvorené nie len pre domácich jazdcov a rozhodcov, ale pre celú jazdeckú verejnosť.  Taktiež rozvíja spoluprácu aj so školami. Každoročné nábory pre nových členov predovšetkým voltížneho oddelenia ponúkajú dnešnej mládeži výnimočnú voľno-časovú aktivitu. Rozvíja u detí pohybové nadanie, vštepuje im zodpovednosť v podobe starostlivosti o živého tvora a otvára im možnosti, ktoré sa môžu rozvinúť až do úspešnej chovateľsko-športovej kariéry jednotlivca.

Popri chovateľskej, športovej a vzdelávacej činnosti sa Národný žrebčín venuje aj poľnohospodárskej výrobe pre zabezpečenie krmovinovej základne pre 550 kusové stádo vzácnych koní. Je sebestačný v rastlinnej výrobe. V rámci produkcie obilovín za rok 2014 dopestoval 790 ton pšenice, 462 ton ovsa, 132 ton jačmeňa a 402 ton kukurice, 1260 ton sena, 1235 ton senáže a 2000 ton siláže. Okrem rastlinnej výroby sa Národný žrebčín venuje aj sekundárnej živočíšnej výrobe. Chová 250 kusov hovädzieho dobytku a 240 kusov oviec. Celkovo vyprodukoval 1 087 963 litrov mlieka, 7 ton kvalitného syra a 19 ton mäsa.

Rok 2014 možno hodnotiť ako úspešný čo sa týka chovu koní. V ostatných oblastiach aj napriek nepriazni počasia dosiahol vynikajúce výsledky. Hospodáril s vyrovnaným rozpočtom a pozitívnym hospodárskym výsledkom.
 

Vytlačiť   E-mail