Voltíž v Národnom žrebčíne Topoľčianky

Voltíž v Národnom žrebčíne TopoľčiankyNárodný žrebčín v spolupráci s Jazdeckým klubom pri Národnom žrebčíne každoročne svojou činnosťou podporuje niekoľko jazdeckých disciplín, a to záprahy, parkúr, drezúru, vytvalosť, voltíž a dostihy. Voltížne oddelenie, ktoré pracuje pod vedením trénera, lonžéra a niekdajšieho úspešného cvičenca Borisa Kodaka má k dispozícii tri kone plemena slovenský teplokrvník a pracuje s dvanástimi cvičencami rôzneho veku. Úspešne reprezentujú nie len svoj klub na domácej pôde, ale i Slovensko v zahraničí.
 
Každoročné nábory pre nových členov predovšetkým voltížneho oddelenia ponúkajú dnešnej mládeži výnimočnú voľno-časovú aktivitu. Rozvíja u detí pohybové nadanie, vštepuje im zodpovednosť v podobe starostlivosti o živého tvora a otvára im možnosti, ktoré sa môžu rozvinúť až do úspešnej športovej kariéry jednotlivca. Títo cvičenci absolvujú pravidelné tréningy pod odborným dozorom štyrikrát do týždňa.

Tvrdá práca  sa vždy vyplatí a nebolo tomu inak ani počas uplynulej sezóny. Rok 2014 bol pre voltížne oddelenie v Národnom žrebčíne mimoriadne úspešný. V rámci päťkolového seriálu Slovenský voltížny pohár (SVP) si prvenstvo vybojovali v kategórii „dvojica“ v zložení Nicol Švajčíková a Diana Antalíková. Cvičenci boli ako najlepší vyhodnotení aj v kategórii „skupina“, ktorú tvorili Nicol Švajčíková, Diana Antalíková, Sofia Holečková, Veronika Tkáčová, Lívia Švajčíková a Ivana Cigáňová. V kategórii ženy juniorky sa najlepšie umiestnila Nicol Švajčíková, ktorá obsadila tretie miesto z 56 súťažiacich. V kategórii ženy deti zvíťazila Petra Ondriášová a  medzi mužmi seniormi bol najlepší Tomáš Malý. Okrem cvičencov, prvenstvo získali aj kone Národného žrebčína. Fantagíra bola vyhodnotená ako najlepší kôň v kategórii „skupina“ a „dvojica“ a Camélia vyhrala v kategórii „jednotlivec“. Cvičencom z Topoľčianok sa darilo aj  v rámci Majstrovstiev Slovenskej republiky. Majstrovský titul spomedzi 9 súťažiacich párov v kategórii „dvojica“ vybojovali  Nicol Švajčíková a Diana Antalíková na koni Fantagíra. V kategórii „skupina“ to bol veľmi vyrovnaný boj. Reprezentantky Národného žrebčína nakoniec získali druhé miesto, čo je tiež krásny výsledok. Do povedomia sa dostávajú aj na medzinárodnej pôde. V uplynulom roku absolvovali niekoľko medzinárodných pretekov CVI, kde sa im podarilo získať kvalifikáciu na ME juniorov v kategórii „dvojica“, ktoré sa konali v maďarskom Kaposváry. Tu získali dievčatá pekné piate miesto.

Toľko o minuloročných úspechoch voltížneho oddelenia JK pri Národnom žrebčíne a teraz pár slov o človeku, ktorý to celé vedie, o trénerovi a lonžérovi Borisovi Kodakovi. Voltíži sa začal venovať ako malý chlapec v niekdajšom žrebčíne Nový Tekov. Jeho prvým trénerom bol pán Sivák, ktorý je spolu s pánom Čulenom považovaný za zakladateľa voltížneho jazdenia na Slovensku. Jeho ďalšími trénermi boli Jarmila Jasaneková a potom Miriam Králová. Na národnej pôde získal mnoho ocenení. Jeho prvý kôň bol Ataša, ďalej si spomína na Litona a Ralpha. V roku 1995 si urobil trénerský kurz a začal po boku Miriam Královej trénovať. Dva roky na to odišiel z  Tekova a dal sa na dráhu rozhodcu, čomu samozrejme predchádzalo absolvovanie rozhodcovského kurzu. V roku 2005 nastúpil do Národného žrebčína ako tréner voltížneho oddelenia. Prvé M SR vo voltíži sa v žrebčíne pod jeho vedením konali v roku 2007. Ako tréner zaznamenal už mnohé víťazstvá svojich zverencov. Celé voltížne oddelenie sa aktívne zapája aj do ostatných podujatí Národného žrebčína. Ich ukážky je možné vidieť ne Deň otvorených dverí 1.mája, na Deň koní 1.júna a samozrejme aj pri príležitosti príchodu Mikuláša a zimného Dňa otvorených dverí 6.decembra. Okrem toho sa cvičenci aktívne podieľajú aj ako pomocníci pri organizácii pretekov iných jazdeckých disciplín konaných v Národnom žrebčíne.

Do nasledovnej sezóny 2015 im želáme veľa ďalších úspechov, zdravé kone a splnené nové ciele!

Vytlačiť   E-mail