Veľký Konský Deň v Národnom žrebčíne “Topoľčianky“ š.p. - 2015

Veľký Konský Deň v Národnom žrebčíne “ Topoľčianky“ š.p.  Dňa 18. apríla 2015 sa v priestoroch Národného žrebčína konal druhý ročník Veľkého konského dňa. Cieľom tohto podujatia bolo predovšetkým spropagovať chov koní na Slovensku a podporiť chovateľov v súkromnom sektore a dopriať im možnosť finálnej realizácie produktov ich chovateľskej práce. Napriek tomu, že v dnešnej dobe je na Slovensku evidovaných približne 15 000 koní, v porovnaní s okolitými krajinami  patríme z chovateľského hľadiska medzi tie najmenšie. Národný žrebčín poskytol svoje priestory chovateľom z celého Slovenska, aby dostali príležitosť sústrediť svoje kone na jednom mieste, diskutovať o kúpe či predaji, plemenitbe, výžive ale aj o veterinárnych problémoch.

Brány žrebčína sa pre všetkých návštevníkov otvorili o deviatej hodine ráno. Ani chladné jarné počasie neodradilo záujemcov od návštevy Národného žrebčína počas tohto podujatia. Zaujímavý program sem prilákal bezmála 2000 návštevníkov. Okrem chovateľov si na svoje  prišli aj tí, ktorí hľadali kone vhodné do jazdeckého športu, či už išlo o záprahy, drezúru, parkúr, vytrvalostné jazdenie, ale i tí, ktorí hľadali nového člena rodiny v podobe spoľahlivého koňa na rekreačné účely.

V dopoludňajších hodinách sa predstavilo 44 koní rôznych plemien predvádzaných na ruke. Za odborného komentovania a podávania zaujímavých informácií v podaní vedúceho plemennej knihy a marketingu Ing. Emila Kovalčíka, PhD. si všetci prítomní mohli utvoriť konkrétnejšiu predstavu o pôvode, stupni výcviku a  možnostiach využitia predvádzaných koní. Následne bola potencionálnym záujemcom o kúpu koňa dopriata pauza, ktorú využili na bližšie zoznámenie sa s koňom ktorého si vybrali. Kone si záujemcovia prezreli priamo v boxe a so záujmom diskutovali s vystavovateľmi a chovateľmi. V popoludňajších hodinách boli kone predvádzané vo voľnosti, v záprahu i pod sedlom. Kupujúci tak získal ucelený obraz o chodoch, prijazdenosti ale i charaktere vybraného koňa.

Program Veľkého konského dňa bol obohatený o slávnostné otvorenie novej časti hipologickej expozície venovanej historicky prvým majstrovstvám sveta v jazdeckej disciplíne konaných na Slovensku - Majstrovstvám sveta dvojzáprahov, ktoré prebehli v roku 2013 priamo v Topoľčiankach. Ako vzácni hostia boli osobitne privítaní Ing. Marián Záhumenský, poslanec NR SR a Ing. Andrea Hrdá, riaditeľka Odboru živočíšnej výroby MPRV. Po úvodnom príhovore riaditeľa Národného žrebčína Ing. Michala Horného, PhD. sa oficiálne uviedla do života knižná publikácia, ktorá bola vydaná pri príležitosti konania MS dvojzáprahov 2013. Táto kniha má obrovskú výpovednú hodnotu nie len pre organizátora, FEI činovníkov a pretekárov, ale i pre všetkých, ktorí boli súčasťou tohto podujatia, či už ako členovia jednotlivých národných ekíp alebo návštevníci. Obsahuje bohatý obrazový materiál mapujúci celý priebeh pretekov rovnako ako aj náročnú prípravu trvajúcu niekoľko mesiacov. Jej súčasťou sú štartovné i výsledkové listiny, štatistické údaje a stručné charakteristiky všetkých štartujúcich. Autormi tejto výnimočnej publikácie sú riaditeľ Národného žrebčína Topoľčianky Ing. Michal Horný, PhD., bývalý úspešný reprezentant Československa v parkúrovom skákaní a niekdajší riaditeľ plemenárskeho podniku Albertovec a národného žrebčína Kladruby nad Labem Ing. Milan Vítek a popredný fotograf koní a jazdeckých podujatí Ing. Dalibor Gregor. Rolu „krstnej mami“ prijala Ing. Andrea Hrdá, ktorá symbolickým šibnutím záprahovým bičíkom oficiálne uviedla túto knihu do života.

Pri tejto výnimočnej príležitosti ocenil riaditeľ Národného žrebčína Topoľčianky Ing. Michal Horný štyroch bývalých zamestnancov – Františka Hrúzika, Jozefa Vargu, Jozefa Haspru a Milana Alakšu -  za ich celoživotný prínos v oblasti rozvoja športu a chovu koní počas ich pôsobenia v Národnom žrebčíne „Topoľčianky“ š.p. Ocenení páni prijali gratulácie aj od Ing. Mariána Záhumenského, poslanca NR SR a Ing. Andrey Hrdej, riaditeľky Odboru živočíšnej výroby MPRV. Na záver Ing. Hrdá, Ing Záhumenský a Ing. Horný, PhD. symbolicky  prestrihli slávnostnú pásku a tým bola nová časť hipologickej expozície oficiálne otvorená. Veríme, že bude ešte mnohým generáciám pripomínať tak výnimočnú udalosť akou Majstrovstvá sveta dvojzáprahov 2013 nepochybne boli. Organizácia tohto podujatia mala veľký význam pre celé Slovensko. Pozitívne ohlasy na zabezpečenie podujatia, technické podmienky a organizáciu na vysokej úrovni celosvetovo zviditeľnili Národný žrebčín a tým aj Slovensko. Zúčastnilo sa tu 73 súťažiacich s 209 koňmi z 23 krajín sveta. Okrem turisticko-ekonomického zisku pre región malo toto športové podujatie aj nesmierny chovateľský význam. Národný žrebčín ako jeden z najvýznamnejších producentov lipicanských koní spropagoval a zároveň zúročil kvalitu svojej dlhoročnej chovateľskej práce. Z 209 súťažiacich koní bolo 51 lipicanov, z toho 11 pochádzalo priamo z topoľčianskeho chovu. Chovateľské zadosťučinenie bolo o to väčšie, keď majstrom sveta sa stal maďarský reprezentant Vilmos Lázár, ktorý zapriahal práve lipicany z Topoľčianok. Potvrdila sa tým kvalita a všestrannosť slovenských lipicanov, ktorí dokážu na svetovej úrovni konkurovať iným plemenám šľachteným výlučne pre záprahový šport.

Súčasťou Veľkého konského dňa boli samozrejme prezentačné a predajné stánky, kde si milovníci týchto ušľachtilých zvierat našli všetko, čo súvisí s chovom koní a jazdectvom. Počnúc jazdeckými a chovateľskými potrebami, cez výživové doplnky a krmivá, vitamíny, jazdecké oblečenie až po rôzne upomienkové ručne vyrábané predmety s konskými a jazdeckými motívmi. Priestor dostali aj stredné odborné školy zo Zlatých Moraviec a Ivánky pri Dunaji, ktoré prezentovali učebné odbory chovateľ koní a jazdec, s cieľom vychovávať nové generácie odborníkov v tomto odvetví.

Na záver už len konštatovať, že druhý ročník Veľkého konského dňa sa stretol s veľmi pozitívnym ohlasom širokej laickej i odbornej verejnosti. Veríme, že Veľký konský deň v Národnom žrebčíne sa stane tradíciou, ktorú si nenechá ujsť žiaden chovateľ, jazdec alebo milovník koní.

Vytlačiť   E-mail