HROMADNÝ PREDVÝBER ŽREBCOV V NÁRODNOM ŽREBČÍNE TOPOĽČIANKY

Dňa 7.5. 2015 sa v Národnom žrebčíne konal predvýber plemenných žrebcov.Na základe rozhodnutia rád plemenných kníh sa dňa 07.5.2015 v Topoľčiankach konal hromadný predvýber žrebcov. Predvýberu sa zúčastnili žrebce plemien Shagya-arab a lipican vo vlastníctve súkromných chovateľov a vo vlastníctve NŽ Topoľčianky, š.p.

 

 

Komisia pracovala v zložení:

Ing. Görözdi  Péter predseda komisie
Ing. Kovalčík Emil, PhD. člen komisie
Ing. Sokol Samuel
člen komisie
Ing. Eugen Feherváry člen komisie

 S komisiou spolupracoval:

MVDr. Viktor Tábiš, Ing. František Grácz

 Veterinárny dozor:  MVDr. Dušan Solár

 

VÝSLEDOK HODNOTENIA ŽREBCOV

1. Kemír-9 SK (majiteľ: Monty Ranč, Vyšehradné) žrebec bol predvybratý
2. Koheilan VIII-31 SK/Sympatik (majiteľ: Farma Gíreth) žrebec bol predvybratý
3. O´Bajan III-1 SK/Chetit (majiteľ: Ing. Fonferová, H. Lehota) žrebec nebol predvybratý
4. Koheilan Duka (majiteľ: Holmok Matúš, Mengusovce) žrebec bol predvybratý
5. El Sbaa I-4 SK/Álmos (majiteľ Glondeková Pavlína, ČR) žrebec bol predvybratý
6. Pluto XIX-2 SK/Rudy (majiteľ Ing. Ferenc Nagy, Vydrany) žrebec bol predvybratý
7. Shagya XXX-15 (majiteľ NŽ Topoľčianky, š.p.) žrebec bol predvybratý
8. Shagya XXXI-1 SK (majiteľ Gajdošíková Martina, Prečín) žrebec bol predvybratý

Predvybraté žrebce budú absolvovať skúšky výkonnosti podľa STN 46 63 10 v Topoľčiankach dňa 22.10.2015.


Vytlačiť   E-mail