LIF rozhodcovský seminár v Národnom žrebčíne Topoľčianky, š.p.

LIF rozhodcovský seminar / LIF Judges Clinic

V dňoch 22.-24.6.2015 prebiehal v priestoroch Národného žrebčína Topoľčianky medzinárodný seminár rozhodcov organizovaný Medzinárodnou lipicanskou federáciou LIF. Na prezenčnej listine figurovalo 35 mien z 12 krajín z celého sveta. Prvý deň seminára bol rozdelený na dve hlavné časti. Ako prvá prebehla teoretická časť, na ktorej sa o svoje bohaté poznatky s prítomnými podelil pán Thomas Druml (AUT). V popoludňajších hodinách sa konalo praktické hodnotenie 27 žrebcov vo veku od 3 do 21 rokov. Predvedené plemenné žrebce, rezervné plemenné a mladé žrebce rôzneho stupňa výcviku so zameraním na rôzne jazdecké disciplíny. Seniorskú skupinu rozhodcov odborne viedol zástupca žrebčína v Lipici, Janez Rus (SLO) a juniorských rozhodcov viedol už spomínaný Thomas Druml (AUT). Náročný deň bol zakončený príjemným posedením v pivnici vinárskych závodov Château Topoľčianky, ktorého súčasťou bola degustácia vín.

Druhý deň seminára bol mierne poznačený zamračeným počasím a prehánkami, to však nezabránilo účastníkom absolvovať ďalší deň s bohatým programom. V dopoludňajších hodinách sa hodnotili chovné kobyly na objekte Hostianske.  Účastníci seminára boli poctení návštevou ústredného riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR Jozefa Bíreša. Nasledovala prehliadka chovného objektu Rybník, ktorý je zameraný na chov arabských a shagya arabských koní. Po obednej pauze si všetci mali možnosť prezrieť ďalší z chovných objektov – Krásny Majer, ktorého súčasťou je inseminačno-reprodukčné centrum. Pracovná časť programu bola zavŕšená na objekte Breziny,  prehliadkou stajní mladých lipicanských žrebcov. Slávnostné odovzdanie certifikátov o absolvovaní kurzu prebehlo vo večerných hodinách po galavečeri v priestoroch hipologickej expozície Národného žrebčína v Topoľčiankach.

Seminár bol zakončený absolvovaním návštevy exkluzívneho hipologického centra Elements Resort v Šamoríne a prehliadkou historického centra hlavného mesta Bratislava. Všetci absolventi tohto kurzu, ktorí sa konal pod dozorom uznávaných odborníkov danej oblasti vyjadrili nesmiernu spokojnosť s kvalitou poskytnutých informácií, ale i so samotnou organizáciou. Na základe vyhodnotenia hodnotiacich protokolov získa Národný žrebčín objektívny obraz o kvalite chovaných lipicanov. Veríme, že podobné podujatie nebolo posledné svojho druhu nielen v Národnom žrebčíne ale i v iných inštitúciách zameraných na chov lipicanov v Európe a tým sa podporí vzdelávanie chovateľov, vzájomné zdielanie informácií a skúseností.

 


Vytlačiť   E-mail