Jesenné skúšky výkonnosti v Národnom žrebčíne

Jesenné skúšky výkonnosti v Národnom žrebčíne    Dňa 22.10. 2015 sa v Národnom žrebčíne konali Jesenné skúšky výkonností koní - génových zdrojov. Skúšky organizoval Národný žrebčín „Topoľčianky“, š.p. spolu so ZCHKS – družstvo.
 
   Skúšky výkonnosti absolvovalo 12 koní: 1 žrebec plemena arabský plnokrvník, 3 žrebce plemena lipican, 3 žrebce plemena Shagya arab, 3 kobyly plemena Shagya arab a 2 žrebce plemena Furioso. Žrebec Sympatik (Koheilan VIII-31 SK) vo vlastníctve Farma Gíreth Kaľamenová sa pre zranenie skúškok výkonnosti nezúčastnil. Prílohu zápisnice tvorí predložená lekárska správa.
 
    Žrebec Shagya XXXI-1 SK výkonnostné skúšky prerušil a neabsolvoval skúšky v záprahu. Na základe odporúčania komisie musí majiteľ podať žiadosť o absolvovanie skúšok výkonnosti v náhradnom termíne. Ostatné kone skúšky výkonnosti absolvovali, boli dobré pripravené a skončili v triede Elita a I. trieda.
 
   Majitelia žrebcov, ktoré skončili v triede ELITA a ktorí majú záujem o ich uchovnenie musia požiadať uznanú chovateľskú organizáciu o udelenie výberu plemennému žrebcovi v sezóne 2016. K žiadosti je potrebné doložiť výsledok DNA testu žrebcov.
 
Výsledky skúšok výkonnosti:
 

č./ Meno koňa

Výsledná trieda1.

Siglavy XV-2,

  

ELITA (8,25 B.)


2.

Neapolitano XII-38,

 

ELITA (8,10 b.)


3.

Pluto XIX-2 SK,

ELITA (8,26 b.)


4.

Kemír-9 SK

ELITA (8,38 b.)


5.

koheilan DUKA

I.TRIEDA (7,61 B.)

6.

Shagya XXXI-1 SK,

nedokončil


7.

URTIK

 

ELITA (8,42 B.)


8.

Gazal V-26

ELITA (8,32 b.)


9.

Siglavy Bagdady VIII-28

ELITA (8,57 B.)


10.

Koheilan VI-35

ELITA (8,20 B.)


11.

Catalin IX-14 (Nabuc)

Elita (8,20 b.)


12.

Catalin IX-15 (Váňa)

Elita (8,32 b.)Vytlačiť   E-mail