ROK 2015 V NÁRODNOM ŽREBČÍNE „TOPOĽČIANKY“ š.p.

ROK 2015 V NÁRODNOM ŽREBČÍNE „TOPOĽČIANKY“ š.p.  Hlavnou úlohou Národného žrebčína je zachovanie, udržovanie a rozširovanie genofondu plemien lipican, plnokrvný arab, shagya-arab, hucul a slovenský teplokrvník. Ich prezentáciou na chovateľských a športových podujatiach sa zväčšuje konkurencieschopnosť celého chovu, zvyšuje sa ich chovateľská hodnota. Uplynulá sezóna v roku 2015 bola pre Národný žrebčín tak ako každý rok veľmi bohatá. V historických priestoroch bolo zorganizovaných veľa zaujímavých podujatí, či už chovateľského,  športového alebo kultúrneho charakteru.
 
 Chovateľská sezóna bola otvorená 18. apríla 2015, kedy sa v priestoroch Národného žrebčína konal druhý ročník Veľkého konského dňa. Cieľom tohto podujatia bolo predovšetkým spropagovať chov koní na Slovensku a podporiť chovateľov v súkromnom sektore a dopriať im možnosť finálnej realizácie produktov ich chovateľskej práce. Národný žrebčín poskytol svoje priestory chovateľom z celého Slovenska, aby dostali príležitosť sústrediť svoje kone na jednom mieste, diskutovať o kúpe či predaji, plemenitbe, výžive ale aj o veterinárnych problémoch. Program Veľkého konského dňa bol obohatený o slávnostné otvorenie novej časti hipologickej expozície venovanej historicky prvým majstrovstvám sveta v jazdeckej disciplíne konaných na Slovensku - Majstrovstvám sveta dvojzáprahov, ktoré sa uskutočnili v roku 2013 v Topoľčiankach. Ako vzácni hostia boli osobitne privítaní Ing. Marián Záhumenský, poslanec NR SR a Ing. Andrea Hrdá, riaditeľka Odboru živočíšnej výroby MPRV. Po úvodnom príhovore riaditeľa Národného žrebčína Ing. Michala Horného, PhD. bola oficiálne uvedená do života knižná publikácia, ktorá bola vydaná pri príležitosti konania MS dvojzáprahov 2013. Táto kniha má veľkú výpovednú hodnotu nie len pre organizátora, FEI činovníkov a pretekárov, ale i pre všetkých, ktorí boli súčasťou tohto podujatia, či už ako členovia jednotlivých národných ekíp alebo návštevníci. Obsahuje bohatý obrazový materiál mapujúci celý priebeh pretekov rovnako ako aj náročnú prípravu trvajúcu niekoľko rokov. Jej súčasťou sú štartovné i výsledkové listiny, štatistické údaje a stručné charakteristiky všetkých štartujúcich. Autormi tejto výnimočnej publikácie sú riaditeľ Národného žrebčína Topoľčianky Ing. Michal Horný, PhD., bývalý úspešný reprezentant Československa v parkúrovom skákaní a niekdajší riaditeľ Plemenárskeho podniku Albertovec a Národného žrebčína Kladruby nad Labem Ing. Milan Vítek a popredný fotograf koní a jazdeckých podujatí Ing. Dalibor Gregor. Rolu „krstnej mamy“ prijala Ing. Andrea Hrdá, ktorá symbolickým šibnutím záprahovým bičíkom oficiálne uviedla túto knihu do života.
 
Pri tejto výnimočnej príležitosti ocenil riaditeľ Národného žrebčína Topoľčianky Ing. Michal Horný štyroch bývalých zamestnancov – Františka Hrúzika, Jozefa Vargu, Jozefa Haspru a Milana Alakšu -za ich celoživotný prínos v oblasti rozvoja športu a chovu koní počas ich pôsobenia v Národnom žrebčíne „Topoľčianky“ š.p.
 
1.máj patrí medzi najdôležitejšie dátumy v nabitom kalendári podujatí Národného žrebčína v Topoľčiankach. Spája sa s tradičným Dňom otvorených dverí, ktorý je nesmierne populárny medzi širokou verejnosťou.  Tento rok to bol už XV. ročník privítania novej chovateľskej, športovej a turistickej sezóny.  O narastajúcej popularite tohto podujatia svedčí aj fakt, že ani nie celkom prvomájové počasie neodradilo záujemcov od návštevy Topoľčianok. Prišlo ich bezmála 16 000. Najväčším lákadlom pre návštevníkov počas Dňa otvorených dverí je jednoznačne samotný galaprogram, v ktorom Národný žrebčín a jeho hostia prezentujú svoju chovateľskú i športovú prácu so svojimi štvornohými zverencami. Vstupenky boli aj tento rok beznádejne vypredané. Svojou prítomnosťou poctil podujatie minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ľubomír Jahnátek, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica a bývalý prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič. Ich príchodom v koči ťahanom štvorzáprahom ušľachtilých lipicanov  bol galaprogram otvorený. Okrem týchto významných osobností  podporili podujatie aj ďalší vzácni hostia ako riaditeľka odboru živočíšnej výroby MPRV Andrea Hrdá, generálny riaditeľ sekcie legislatívy MPRV Jaroslav Puškáč, generálny riaditeľ sekcie kontroly a obchodného dozoru MPRV Ľudovít Koppan a riaditeľka osobného úradu MPRV Eva Schwarczová.
 
Na základe svojho dobrého mena prijal Národný žrebčín Topoľčianky pozvanie ako hlavný bod programu veľkolepých osláv 100.výročia založenia žrebčína Hostouň v Čechách. So svojimi lipicanmi a Topoľčianskou klasickou školou si zároveň uctili 70.výročie záchrany lipicanov, ktorá bola zorganizovaná na konci 2. svetovej vojny v roku 1945. Oslavy sa konali 23.mája. Na uctenie pamiatky odvážnej záchrany lipicanov priviezol Národný žrebčín Topoľčianky toto najstaršie európske plemeno opäť na pôdu niekdajšieho žrebčína Hostouň. Mnohí pamätníci sa neubránili slzám dojatia... Koniec koncov medzi žrebčínom v Topoľčiankach a žrebčínom v Hostouni existuje historické prepojenie ešte z obdobia po prvej svetovej vojne z roku 1921. Niektoré chovné lipicanské kobyly narodené v Lipici, prešli práve cez Hostouň do Topoľčianok a tu vytvorili základ chovného stáda. Z pozitívnych reakcií početného publika bolo zrejmé, že história žrebčína Hostouň a celá záchranná akcia lipicanov v roku 1945 pre nich veľa znamená.
 
V dňoch 22.-24.6.2015 sa v priestoroch Národného žrebčína „Topoľčianky“ š.p. konal medzinárodný seminár rozhodcov organizovaný Medzinárodnou lipicanskou federáciou LIF. Na prezenčnej listine figurovalo 35 mien z 12 krajín z celého sveta. V teoretickej časti sa o svoje bohaté poznatky s prítomnými podelil Dr. Thomas Druml (AUT). Následne sa konalo praktické hodnotenie 27 žrebcov vo veku od 3 do 21 rokov. Predvedené boli plemenné žrebce, rezervné plemenné a mladé žrebce rôzneho stupňa výcviku so zameraním na rôzne jazdecké disciplíny. Druhý deň seminára pokračoval hodnotením chovných lipicanských kobýl na objekte Hostianske. Účastníci seminára boli poctení návštevou ústredného riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR Jozefa Bíreša. Po praktickej časti bola do programu zaradená prehliadka chovných objektov Rybník, Krásny Majer a Breziny. Slávnostné ukončenieškolenia a odovzdanie certifikátov prebehlo v priestoroch hipologickej expozície Národného žrebčína v Topoľčiankach. Všetci absolventi tohto kurzu, ktorý sa konal pod dozorom uznávaných odborníkov danej oblasti vyjadrili nesmiernu spokojnosť s kvalitou poskytnutých informácií, ale i so samotnou organizáciou. Výsledky vyhodnotenia protokolov na viedenskej univerzite hovoria o vysokej kvalite lipicanov chovaných v Topoľčiankach čo sa týka exteriéru, genetickej hodnoty, zastúpenia rodín a línií. Stádo patrí medzi najvyrovnanejšie a najhomogénnejšie. Veríme, že podobné podujatie nebolo posledné svojho druhu nielen v Národnom žrebčíne ale i v iných inštitúciách zameraných na chov lipicanov v Európe, čím sa podporí vzdelávanie chovateľov, vzájomné zdielanie informácií a skúseností.
 
V dňoch 3.-5.7.2015 sa v priestoroch Národného žrebčína Topoľčianky konali Majstrovstvá SR v drezúrnom jazdení. Majstrovským súťažiam predchádzali otváracie kolá. Súčasťou podujatia bol prvý ročník medzinárodného LIPICAN CUPu, v ktorom boli zvlášť vyhodnotené barokové plemená koní. Výborné technické podmienky a komorná atmosféra pretekov sem aj tento rok prilákala vysoký počet štartujúcich z rôznych klubov nielen na Slovensku ale i zo zahraničia. Okrem mnohých Slovákov, svojou účasťou podujatie podporili aj jazdci a kone z maďarského Štátneho žrebčína Szilvásvárad, z úspešného jazdeckého klubu Xenophon, ktorý vedie vynikajúci tréner a jazdec Gyula Dallos, ďalej to boli reprezentanti chorvátskeho Národného žrebčína Djakovo a tiež jazdecké dvojice z Českej republiky. Rozhodcovský zbor bol zložený z medzinárodných rozhodcovských osobností. Hlavnou rozhodkyňou bola Dagmar Kočiová (SVK), ďalšími členmi boli Doc. RNDr. Ilja Vietor, PhD. (SVK), Ing. Iva Schützová (CZE), Ing. Simona Fialová (CZE) a Péter Hansághy (HUN). Po dvojkolovom boji o majstrovské tituly v kategórii 5-6 ročných koní zvíťazila členka JK Agrosev Vígľaš Alexandra Stankovičová s koňom Baloon. V kategórii detí majstrovský titul a získala Martina Kollová na koni Porthos 2 z JK Limfora Badín. Spomedzi mladších juniorov zlatú medailu vybojovala domáca reprezentantka Diana Antalíková s koňom Conversano VI-17 a medzi seniormi sa majsterkou Slovenska stala Denisa Valentová na koni Beau van de Zelm z JK Ivanka pri Dunaji. Druhé kolo seniorskej kategórie sa tento rok nieslo v duchu novinky. Po prvý krát sa totiž jazdila voľná zostava na hudbu na úrovni Intermediare I. Pôsobivý hudobný doprovod počas predvádzania cvikov, ktorý podčiarkuje pohyb a rytmus koňa je divácky veľmi atraktívny. Doposiaľ sa na našich národných pretekoch voľné zostavy na hudbu nejazdili. Veríme, že tieto majstrovstvá poukázali na ďalšiu úroveň kam by sa slovenský drezúrny šport mal posunúť. Zostáva už len dúfať, že aj iní organizátori drezúrnych pretekov začnú postupne zaraďovať voľné zostavy na hudbu (aj na nižších úrovniach) do svojich rozpisov.
 
Posledný júlový víkend spestrili lipicany z Topoľčianskej klasickej školy program na medzinárodných parkúrových pretekoch Grand Prix Bratislava. Pred zaplnenými tribúnami predviedli náročné cviky nad zemou a ukážku zrkadlového jazdenia pas de deux. Topoľčianska štvorylka tiež nemohla chýbať ani pri slávnostnom otvorení medzinárodného poľnohospodárskeho veľtrhu Agrokomplex Nitra.
 
Prvý augustový víkend sa v areáli Národného žrebčína konali dvojdňové parkúrové preteky. Príjemné letné počasie a dobré podmienky prilákali 120 jazdeckých dvojíc. Prvý deň pretekov dostali priestor aj poníky, ostatné kone skákali od 90 až po 125 cm. Autorom parkúrov bol skúsený staviteľ z Čiech Ján Kopiš. Rozhodcovské kolégium tvorili Anna Virágová, Ing. Juraj Kovalčík, Ing. Kamil Šulko a Patrik Mikulášik. Sponzormi podujatia boli firmy Sigi Trade a Národný žrebčín, ktoré venovali výhercom zaujímavé vecné a finančné ceny. Víťazom hlavnej súťaže sa stal Igor Šulek na koni Catango T z JŠ Topoľčianky.
 
Národný žrebčín š.p. sa stal súčasťou pilotného projektu s názvom „Rozlúčka s letom v Topoľčiankach“. Išlo o prvý ročník akcie o ktorej veríme, že sa z nej stane dlhoročná tradícia. Rozlúčka s letom sa konala v dňoch od 29.augusta do 1.septembra 2015. Okrem Národného žrebčína sa zapojili aj Vinárske závody Château Topoľčianky, Zámok Topoľčianky, Národopisné múzeum Topoľčianky, Lesy SR š.p. a penzión Gazdovský hostinec. V rámci individuálnych prehliadok si návštevníci mali možnosť prezrieť historickú jazdiareň, expozíciu historických kočiarov vrátane osobného kupé prezidenta T. G.  Masaryka. Jazdecká hala poslúžila ako priestor na ochutnávku domácich a regionálnych špecialít. Atmosféru umocnila produkcia živej hudby v podaní výbornej hudobnej skupiny Q-ty. Z pohodlia tribún mohli návštevníci sledovať verejné tréningy jednotlivých jazdeckých disciplín – voltíž, záprahy, parkúr, drezúra a samozrejme tréning ušľachtilých lipicanov z Klasickej topoľčianskej školy. Návštevníci naplno využili možnosť romantickej vyhliadkovej jazdy zámockým parkom v pohodlných kočoch ťahanými obľúbenými koňmi cisárovnej Sissi - lipicanmi. Tí najmenší sa vyšantili na trampolínach, skákacích hradoch a nafukovacích šmýkačkách. Celkovú atmosféru príjemnej rozlúčky s letom dotvorilo množstvo stánkov domácich remeselníkov, ktorých ručné výrobky boli zamerané na rôzne využitie. Národný žrebčín svojou činnosťou dbá na zachovávanie tradícií, čo v dnešnom modernom svete nie je jednoduchá úloha. Nielen chovom tradičných plemien koní a vyznávaním historických hodnôt s tým spojených, ale aj podporou drobných remeselníkov  ktorých stále ubúda. Tým sa snaží edukačne pôsobiť na mladé generácie, aby nezabudli na skutočný význam tých pravých tradícií.
 
5.septembra sa v Národnom žrebčíne konali vytrvalostné preteky na národnej úrovni. Bežal sa vytrvalostný dostih na 40, 60 a 80 kilometrov. Počet zúčastnených jazdeckých dvojíc sa vyšplhal takmer k tridsiatke, čo je na národný pretek vysoké číslo. Polooblačná až oblačná obloha s 20 – 25 ˚C teplotami vytvorila vynikajúce klimatické podmienky nielen pre súťažiacich a ich kone, ale aj pre organizátorov. Rozhodcovský zbor tvorili Dušan Majerčík, Vladimír Pažitný a Mária Merková. Hlavným stevardom bol Vojtech Potočný a na čele veterinárnej komisii bola MVDr. Marta Kollárová. Vstupnú veterinárnu prehliadku úspešne absolvovali všetky kone. Do dostihu na 40 km sa prihlásilo šesť dvojíc a všetky ho úspešne dokončili. Na 60 km si sily meralo 15 súťažiacich, z nich najlepším sa stal Ladislav Sádovský s koňom Karmen – Mersuci z JK Nový Tekov. V dostihu na 80 km bojovalo 7 dvojíc, pričom najrýchlejším bol Feras Boulbol s Nefertity z JK Al Asil Liptovský Mikuláš.
 
Hneď o týždeň neskôr, 12.septembra 2015 sa v areáli Národného žrebčína zišli takmer všetky voltížne kluby zo Slovenska. Dôvodom bolo predposledné kolo Slovenského voltížneho pohára 2015, v rámci ktorého sa zbierali body do celoslovenského rebríčka. Pre všetkých cvičencov, lonžérov a ich kone to bola príležitosť ako si vylepšiť doterajšie skóre vo svojej kategórii. Spolu sa tu predstavilo 60 jednotlivcov, 7 dvojíc a päť skupín. Výkony boli naozaj fantastické, bolo sa na čo pozerať. V rámci jednotlivcov boli vyhodnotené štyri vekové kategórie. Medzi mladšími deťmi mužmi sa najlepšie darilo Teovi Sýkorovi z JK Lángov dvor. V kategórii mladšie deti ženy najlepší výkon podala Katka Packová z TJ Slávia SOUP Šaľa. Prvenstvo medzi staršími deťmi ženami si odniesla Sára Šoltésová z JO TJ Slávia UVLF Košice a medzi ženami juniorkami sa najlepšie darilo Zuzane Orinčákovej z JO TJ Slávia UVLF Košice. V kategórii dvojíc s vysokým náskokom zvíťazili Nicol Švajčíková a Diana Antalíková z domáceho klubu JK pri NŽ Topoľčianky. Divácky najatraktívnejšou vždy býva súťaž skupín. V kategórii detí zvíťazila skupina z JK Lángov dvor v zložení Teo Sýkora, Ema Mišková, Nikola Antalová, Martina Vargová, Lea Filová a Jeky Oláh. V juniorskej kategórii zvíťazila skupina z JK pri NŽ Topoľčianky v zložení Nicol Švajčíková, Diana Antalíková, Ema Sýkorová, Ivana Cigáňová, Lívia Švajčíková a Laura Lenčéšová. Najlepšie vyhodnotenými koňmi v jednotlivých kategóriách boli kone z JK pri NŽ Topoľčianky, ktoré pripravuje Boris Kodak. V kategórii jednotlivcov zvíťazila 8-ročná kobyla Camélia po francúzskom žrebcovi Boris du Melnire a v kategórii dvojica a skupina najvyššie známky dostala už skúsená Fantagíra po Scampolo.
 
Topoľčianske lipicany boli súčasťou 22.ročníka jazdeckého veľtrhu spojeného s výstavou koní - KÔŇ 2015, ktorý sa konal v dňoch od 18. do 20. septembra na výstavisku v Lysej nad Labem. Pilierom celej výstavy bola prezentácia českých štátnych žrebčínov ako je napríklad Zemský žrebčínec Tlumačov, Písek a Národný žrebčín Kladruby nad Labem. Jediným zahraničným účastníkom bol Národný žrebčín Topoľčianky, ktorý bol pozvaný ako hosť do nočnej šou a denného programu. Plemenné žrebce Siglavy XI-14 s Bc. Kristínou Flakovou a Neapolitano XI-15 s Mgr.Martinou Nittnaus sa predstavili v dopoludňajšej chovateľskej prehliadke a zároveň aj v poludňajších jazdeckých ukážkach. Veľký potlesk zožala ich zrkadlová krasojazda, tzv. pas de deux, v nočnej šou. Naplnené tribúny vďačným publikom, bodové osvetlenie koní a pôsobivá hudba vytvorili naozaj neopakovateľnú atmosféru. Záujem o dianie na tomto jazdeckom veľtrhu prejavili aj národné médiá. Česká televízia vyslala svoj štáb na živé vysielanie rannej relácie Dobré ráno, ktoré prebiehalo priamo na výstavisku. Národný žrebčín Topoľčianky počas troch priamych vstupov prezentoval históriu a činnosť žrebčína, rovnako ako aj pôvod a využitie plemena lipican.
 
V spolupráci s JK Napoli usporiadal Národný žrebčín druhý októbrový víkend medzinárodné vytrvalostné preteky na 80 a 140 km. Predsedom rozhodcovského kolégia bol Kevin Croke z Írska a technickým delegátom bola Juliette Mallison z Nemecka. Popri medzinárodných pretekoch sa konali aj národné na 40, 60 a 80 km.Na čele rozhodcovského zboru bola Vladimír Pažitný a technickou delegátkou bola Lucia Starovecká. V hlavnej medzinárodnej súťaži na 140 km zvíťazila Tereza Kopecká s koňon Siva z Čiech, druhé miesto získal jej krajan Peter Jadlovský na koni Rachel 4, tretiu priečku tohto náročného vytrvalostného dostihu obsadil Mário Hoffmann s koňom Tom Jones. Tento kôň sa narodil v Národnom žrebčíne Topoľčianky a je to deviate žriebä po Siglavy Bagdady VIII. Mário Hoffmann ho odkúpil začiatkom roka 2014. Veríme, že o tomto talentovanom vytrvalostnom koni budeme v budúcnosti ešte veľa počuť.

 Dňa 27.11.2015 mal Národný žrebčín Topoľčianky tú česť privítať vo svojich priestoroch mimoriadne vzácnu diplomatickú návštevu. V rámci oficiálnej návštevy Slovenskej republiky Národný žrebčín si prezrel predseda Národného zhromaždenia Kenskej republiky, Jeho Excelencia Justin Bedan Njoka Muturiko. Súčasťou programu bola prehliadka historických stajní, predvedenie všetkých plemien, ukážky Klasickej topoľčianskej školy a reprezentačná štvorylka.

Ani v roku 2015 si tí najmenší nenechali ujsť 6. decembra tradičný príchod Mikuláša do Národného žrebčína v Topoľčiankach, ktorý je spojený zo zimným dňom otvorených dverí. Súčasťou podujatia bol bohatý sprievodný program v podobe vozenia sa na koči, sledovania verejných tréningov a prehliadky stajní. Najväčším lákadlom pre divákov však bol rozprávkový príbeh, ktorý sa v čarovnej atmosfére blížiacich sa vianočných sviatkov odvíjal priamo v historickej jazdeckej hale žrebčína až do príchodu samotného Mikuláša a jeho družiny. O atraktivite tohto podujatia svedčí aj stúpajúci záujem zo strany divákov. Z roka na rok ich počet stúpa.
 
Okrem spomínaných podujatí sa tiež konali dva dostihové dni, ktoré sa tešia veľkej popularite verejnosti. Napriek personálnym zmenám, veľkým suchám a vysokým teplotám sa dostihovým nadšencom z Topoľčianok opäť podarilo zabezpečiť výborné technické podmienky počas oboch dostihových dní. Dráha bola pravidelne zavlažovaná, prekážky prešli výraznou rekonštrukciou, čo bolo následne ocenené samotnými účastníkmi dostihov. Záujem o dostihy stále narastá aj zo strany divákov, tento krát návštevnosť presiahla 2000 návštevníkov, čoho dôkazom boli aj preplnené divácke tribúny a ich okolie.
 
Národný žrebčín v Topoľčiankach sa okrem chovu a športovej testácii chovaných plemien tiež venuje príprave dostihových koní. Pod vedením trénera Ing. Samuela Sokola sa v žrebčíne postupne profilujú kone dosahujúce výborné výsledky v klasických rovinových i prekážkových dostihoch. Hmatateľným dôkazom sú cenné víťazstvá jeho zverencov, napr. 1.miesto Mária zo stajne Vimar Dvorníky v Memoriáli Jozefa Mandelíka v máji tohto roku v Bratislave. Za zmienku určite stojí nečakané víťazstvo Busy Bee tiež zo stajne Vimar Dvorníky v Bratislave v júli na Derby dni. Kobyla výnimočných kvalít Fiorhead takisto potvrdila svoju formu víťazstvom v cene Quississany, v dostihu I. kategórie. Záver sezóny patril zverenkyni Ing.Samuela Sokola, keď Freyda uzatvorila dostihovú sezónu svojím víťazstvom v poslednom dostihu na Slovensku, v októbri na bratislavskom hipodróme.
 
Počas roku 2015 mal Ing. Samuel Sokol v dostihovej príprave 15 koní z toho 10 koní z rôznych stajní a 5 v majetku Národného žrebčína. Týmto výrazným rozšírením dostihového oddelenia v porovnaní s uplynulým obdobím vyjadruje Národný žrebčín podporu dostihového športu na Slovensku. Príprava dostihových koní našla vynikajúce zázemie na objekte Breziny.
 
Národný žrebčín sa v spolupráci s Jazdeckým klubom venuje aj vzdelávaniu jazdcov a rozhodcov z celého Slovenska. Pravidelne organizuje semináre a sústredenia, ktoré sú vždy vedené uznávaným odborníkom v danej jazdeckej disciplíne. Tieto školenia sú otvorené nie len pre domácich jazdcov a rozhodcov, ale pre celú jazdeckú verejnosť.  Taktiež rozvíja spoluprácu aj so školami. Každoročné nábory pre nových členov predovšetkým voltížneho oddelenia ponúkajú dnešnej mládeži výnimočnú voľno-časovú aktivitu. Rozvíja u detí pohybové nadanie, vštepuje im zodpovednosť v podobe starostlivosti o živého tvora a otvára im možnosti, ktoré sa môžu rozvinúť až do úspešnej chovateľsko-športovej kariéry jednotlivca.
 
Ďalšia oblasť ktorú Národný žrebčín svojou činnosťou aktívne podporuje je oblasť vedy a vzdelávania. Úzko spolupracuje so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre a  mnohými univerzitami v Európe, ktorých študenti sa vo svojich bakalárskych, diplomových a doktorandských prácach venujú získavaniu informácií a výskumu vzácnych plemien koní chovaných v Národnom žrebčíne. Je zapojený do medzinárodných projektov v oblasti genetiky, fenotypizácie, reprodukcie a výkonnosti plemien lipican, shagya-arab a hucul. Je aktívnym členom všetkých medzinárodných a svetových organizácií združujúcich chovateľské zväzy a organizácie poverené vedením národných plemenných kníh. Ako odborný garant vedie plemenné knihy a plemenársku evidenciu v rámci Slovenska pre plemená lipican, hucul, shagya-arab, arabský plnokrvník a hucul.
 
V uplynulej sezóne žrebčín navštívilo viac ako 50 000 turistov z domova a zahraničia. Topoľčianky sa aj vďaka chovu koní postupne stávajú vyhľadávanou turistickou destináciou pre všetky vekové kategórie návštevníkov.
Kone a jazdci z Národného žrebčína dosahovali dobré výsledky aj v športe.
 
Miroslav Matuška a Jozef Mašír so svojimi lipicanmi získali nomináciu na majstrovstvá sveta dvojzáprahov, ktoré sa konali v maďarskom Fabiansbestyene. Miroslav Matuška sa tiež stal celkovým víťazom 4-kolového seriálu na úrovni CAI3* Essa Cup 2015. Bol vypísaný Európskou asociáciou štátnych žrebčínov (ESSA), ktorá združuje 30 štátnych žrebčínov v Európe.Jej cieľom je vzájomná spolupráca jednotlivých chovateľských centier a zachovanie kultúrneho a národného dedičstva v chove koní v medzinárodnom meradle.
 
Voltížne oddelenie pod vedením Borisa Kodaka vybojovalo dva tituly majstra Slovenskej republiky 2015 a to v kategórii dvojica a skupina. Skúsená topoľčianska kobyla Fantagíra zvíťazila v celoslovenskom rebríčku 2015 v tých istých kategóriách. Nikol Švajčíková a Diana Antalíková získali nomináciu na majstrovstvá sveta juniorov v holandskom Ermeli, kde dôstojne reprezentovali slovenské farby.
 
Drezúrnym koňom roka 2015 sa stal lipican Conversano VI-47 a jeho jazdkyňa Bc. Kristína Flaková je drezúrnou jazdkyňou roka. Peter Vančo a Labella skončili v tomto rebríčku na 3.mieste. Tento rok debutovali na majstrovstvách Slovenska a hneď sa im podarilo získať bronzovú medailu. Mgr. Martina Nittnaus a Leffers sa stali celkovými víťazmi 4-kolového medzinárodného seriálu Donau Bohemia Trophy 2015 a Ing. Michaela Horná s jej zverencom Forever zvíťazili v trojkolovom seriály pre 4-ročné kone.
 
Z chovateľského hľadiska môžeme uplynulý rok hodnotiť ako úspešný. Do reprodukčného procesu bolo zaradených 86 plemenných kobýl a 25 plemenných žrebcov. V inseminačno-reprodukčnom centre prejavujú chovatelia značný záujem o inseminačné dávky kvalitných osvedčených plemenných žrebcov zktorých už aj mnohí nežijú. V roku 2015 sa v Národnom žrebčíne narodilo 61 zdravých žriebät. Počas chovateľskej sezóny sa konala Jarná a Jesenná bonitácia chráneného chovu koní, predvýber žrebcov a skúšky výkonnosti koní genetických zdrojov. Odpredaných bolo viac ako 60 koní rôznych vekových kategórií a plemien na domácom a medzinárodnom trhu.
 
Popri chovateľskej, športovej a vzdelávacej činnosti sa Národný žrebčín venuje aj poľnohospodárskej výrobe pre zabezpečenie krmovinovej základne pre 550 kusové stádo vzácnych koní. Je sebestačný v rastlinnej výrobe. Okrem chovu koní a rastlinnej výroby sa Národný žrebčín venuje aj sekundárnej živočíšnej výrobe. Chovom hovädzieho dobytka s úžitkovosťou vyše 10 000 litrov mlieka a oviec zabezpečuje produkciu kvalitného mlieka, syra a hovädzieho mäsa. 

Rok 2015 možno hodnotiť ako úspešný čo sa týka chovu koní. V ostatných oblastiach aj napriek nepriazni počasia dosiahol vynikajúce výsledky.

 

Autor textu: NŽT
 
Autor fotiek: Archív NŽ Topoľčianky, Ing. Dalibor Gregor, Marta Mastná

Vytlačiť   E-mail