Drezúrny aktív v Topoľčiankach

Drezúrny aktív v Topoľčiankach
Dňa 20.2.2016 sa v priestoroch Národného žrebčína „Topoľčianky“ š.p. uskutočnil Drezúrny aktív pod vedením Drezúrnej komisie SJF.  Stretnutie otvoril predseda DK SJF Doc.Dr. Ilja Vietor, PhD. za prítomnosti ostatných členov DK Ing. Michaely Hornej, Mgr. Miroslavy Filovej, Richarda Potockého a Ľubomíra Pauča.
 
Súčasťou programu bolo ocenenie najlepších drezúrnych jazdcov v jednotlivých kategóriách a tiež ocenenie najlepších drezúrnych koní. Národný žrebčín získal prvenstvo hneď v dvoch kategóriách. Najlepším drezúrnym koňom sa stal lipicanský žrebec Conversano VI-47 po Conversano VI Gaetana z matky Soreya po Neapoliatno XI. Titul najlepšieho drezúrneho jazdca v kategórii senior z minulého roka obhájila Kristína Flaková. Tretiu priečku v tejto kategórii obsadil Peter Vančo a jeho kobyla Labella po Alexander der Gross z matky po Lord Inci Tatus bola vyhodnotená ako tretí najlepší drezúrny kôň na Slovensku z celkového počtu 135 koní.
 
DK ďalej informovala o rozpočte na nadchádzajúcu sezónu, o zmenách vo výsledkovom servise a o drezúrnych pravidlách na rok 2016. V rámci diskusie sa vyriešil problém ohľadom M SR pre mladé kone. Prítomní boli tiež informovaní o pripravovaných zmenách drezúrneho seriálu Donau Bohemia Trophy.

Vytlačiť   E-mail