VEĽKÝ KONSKÝ DEŇ V NÁRODNOM ŽREBČÍNE “ TOPOĽČIANKY“ Š.P.

VEĽKÝ KONSKÝ DEŇ V NÁRODNOM ŽREBČÍNE “ TOPOĽČIANKY“ Š.P. Dňa 16. apríla 2016 sa v priestoroch Národného žrebčína konal v poradí už tretí ročník Veľkého konského dňa. Cieľom tohto podujatia bolo predovšetkým spropagovať chov koní na Slovensku a podporiť chovateľov v súkromnom sektore a dopriať im možnosť finálnej realizácie produktov ich chovateľskej práce. Napriek tomu, že v dnešnej dobe je na Slovensku evidovaných približne 15 000 koní, v porovnaní s okolitými krajinamipatríme z chovateľského hľadiska medzi tie najmenšie. Národný žrebčín poskytol svoje priestory chovateľom z celého Slovenska, aby dostali príležitosť sústrediť svoje kone na jednom mieste, diskutovať o kúpe či predaji, plemenitbe, výžive, ale aj o veterinárnych problémoch.

 

Brány žrebčína sa pre všetkých návštevníkov otvorili o deviatej hodine ráno. Zaujímavý program sem prilákal bezmála 1000 návštevníkov. Okrem chovateľov si na svoje  prišli aj tí, ktorí hľadali kone vhodné do jazdeckého športu, či už išlo o záprahy, drezúru, parkúr, vytrvalostné jazdenie, ale i tí, ktorí hľadali nového člena rodiny v podobe spoľahlivého koňa na rekreačné účely.

V dopoludňajších hodinách sa predstavilo 37 koní rôznych plemien predvádzaných na ruke. Za odborného komentovania a podávania zaujímavých informácií v podaní vedúceho plemennej knihy a marketingu Ing. Emila Kovalčíka, PhD. si všetci prítomní mohli utvoriť konkrétnejšiu predstavu o pôvode, stupni výcviku a  možnostiach využitia predvádzaných koní. Následne bola potencionálnym záujemcom o kúpu koňa dopriata pauza, ktorú využili na bližšie zoznámenie sa s koňom, ktorého si vybrali. Kone si záujemcovia prezreli priamo v boxe a so záujmom diskutovali s vystavovateľmi a chovateľmi. V popoludňajších hodinách boli kone predvádzané v záprahu i pod sedlom. Kupujúci tak získal ucelený obraz o chodoch, prijazdenosti, ale i charaktere vybraného koňa.

Súčasťou Veľkého konského dňa boli samozrejme prezentačné a predajné stánky, kde si milovníci týchto ušľachtilých zvierat našli všetko, čo súvisí s chovom koní a jazdectvom. Počnúc jazdeckými a chovateľskými potrebami, cez výživové doplnky a krmivá, vitamíny, jazdecké oblečenie, až po rôzne upomienkové ručne vyrábané predmety s konskými a jazdeckými motívmi. Priestor dostala aj stredná odborná škola z Ivánky pri Dunaji, ktorá prezentovala učebné odbory chovateľ koní a jazdec, s cieľom vychovávať nové generácie odborníkov v tomto odvetví.

Na záver už len možno konštatovať, že tretí ročník Veľkého konského dňa sa stretol s veľmi pozitívnym ohlasom širokej laickej i odbornej verejnosti. Veríme, že Veľký konský deň v Národnom žrebčíne sa stane tradíciou, ktorú si nenechá ujsť žiaden chovateľ, jazdec alebo milovník koní.

Autor foto: Miroslav Mihálik.

Vytlačiť   E-mail