ZASADNUTIE PREDSTAVENSTVA MEDZINÁRODNEJ HUCULSKEJ ORGANIZÁCIE

ZASADNUTIE PREDSTAVENSTVA MEDZINÁRODNEJ HUCULSKEJ ORGANIZÁCIE
  V dňoch 19.-20.2.2016 sa v Topoľčiankach konalo zasadnutie predstavenstva Medzinárodnej huculskej organizácie H.I.F. (Hucul International Federation). Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia zo Slovenska, Poľska, Rakúska, Maďarska a Českej republiky.
 
    Na stretnutí boli prerokované dôležité otázky vedenia centrálneho registra huculských koní v krajine z najpočetnejšou populáciou huculských koní v Poľsku. Dôležitým aspektom bolo prerokovanie vydávania nových pasov a potvrdení o pôvodoch koní v rámci Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/262 zo 17. februára 2015.
 
   Odsúhlasený bol termín a miesto stretnutia Generálneho zasadnutia H.I.F., ktoré sa uskutoční 19. marca 2016 v Českej republike.
  
 Významným faktom stretnutia predstavenstva bolo odsúhlasenie MEDZINÁRODNÉHO HUCULSKÉHO ŠAMPIONÁTU KONÍ, ktorý sa bude konať v Topoľčiankach v termíne 3.-4. septembra 2016.

Vytlačiť   E-mail