VÝKONNOSTNÉ SKÚŠKY KOBÝL Topoľčianky, 12.04.2016

VÝKONNOSTNÉ SKÚŠKY KOBÝL Topoľčianky, 12.04.2016 Predseda VK:
Ing. Juraj Kovalčík
 
členovia VK:
Ing. Samuel Sokol
Ing. Emil Kovalčík, PhD.
 
S komisiou spolupracoval:
MVDr. Dušan Solár, za ŠVS
Miroslav Matúška, vedúci výcviku
 
   Dňa 12.4.2016 sa v Národnom žrebčíne konali Jarné skúšky výkonností koní – kobýl génových zdrojov. Skúšky organizoval Národný žrebčín „Topoľčianky“, š.p.
   Skúšky výkonnosti absolvovalo 7 kobýl. 6 kobýl vo vlastníctve NŽ „Topoľčianky“, š.p. a jedna kobyla plemena lipican vo vlastníctve Maestoso LUNA, Česká republika.
   Kobyly boli na skúšky výkonnosti veľmi dobre pripravené a všetky kobyly absolvovali SV vo výslednej triede ELITA. Skúšky prebiehali podľa STN v súlade so stanoveným časovým harmonogramom.
   Komisia odporúča 2 shagya-arabské kobyly a 4 lipicanské kobyly vo vlastníctve Národného žrebčína „Topoľčianky“, š.p. zaradiť do chovného elitného stáda.

Vytlačiť   E-mail