Predvýber žrebcov v Národnom žrebčíne „Topoľčianky“, š.p.

Predvýber žrebcov v Národnom žrebčíne „Topoľčianky“, š.p. Komisia:
Ing. Eugen Feherváry          predseda komisie
Ing. Kovalčík Emil, PhD.      člen komisi
Ing. Sokol Samuel               člen komisie
Ing. Görözdi  Péter              člen komisie
Ing. Juraj Kovalčík               člen komisie
 
S komisiou spolupracoval:
MVDr. Viktor Tábiš
Veterinárny dozor:  MVDr. Dušan Solár
 
Miesto konania:  Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
                             Jazdiareň
PROGRAM:
7,00 hod. – 9,00 hod. Naskladnenie koní
9,00 hod. Kontrola pasov, meranie koní
10,00 hod. Predvýber, predvedenie koní v kroku a v kluse na ruke, vo voľnosti
13,30 hod. Vyhodnotenie a zápis z predvýberu žrebcov.
 
Na základe rozhodnutia rád plemenných kníh sa dňa 05.5.2015 v Topoľčiankach konal hromadný predvýber žrebcov. Predvýberu sa zúčastnili žrebce plemien lipican, hucul a arabský plnokrvník vo vlastníctve súkromných chovateľov
a
vo vlastníctve NŽ Topoľčianky, š.p.
 
VÝSLEDOK HODNOTENIA ŽREBCOV
Por. číslo: Meno žrebca: Majiteľ: Výsledok:
1. Conversano XIII-37 Národný žrebčín „Topoľčianky“, š.p. Nepredvybratý
2. Conversano XIII-42 Národný žrebčín „Topoľčianky“, š.p. Predvybratý
3. Conversano XIII-47 Národný žrebčín „Topoľčianky“, š.p. Predvybratý
4. Conversano XIV-4 Národný žrebčín „Topoľčianky“, š.p. Predvybratý
5. Conversano XIII-38 Národný žrebčín „Topoľčianky“, š.p. Neprevybratý
6. Neapolitano XIV-3 Národný žrebčín „Topoľčianky“, š.p. Predvybratý
7. Neapolitano XII-35 Národný žrebčín „Topoľčianky“, š.p. Predvybratý
8. Siglavy XIII-19 Národný žrebčín „Topoľčianky“, š.p. Predvybratý
9. Conversano Mima XVIII-2 H. Urdovičová, Bratislava Nepredyvbratý
10. Sinai Národný žrebčín „Topoľčianky“, š.p. Predvybratý
11. Shivaji JJ Anjelské Záhrady, Nové Zámky Predvybratý
12. Dark Motúzová Eva, Nitrianske Rudno Nepredvybratý
13. Szamír Takács L.Dlhá nad Váhom Predvybratý
14. Prislop-11 Národný žrebčín „Topoľčianky“, š.p. Predvybratý
 
Predvybraté žrebce budú absolvovať skúšky výkonnosti podľa STN 46 63 10 v Topoľčiankach dňa 27.10.2016.
 
Autor foto: Ing. Emil Kovalčík, PhD.

Vytlačiť   E-mail