JARNÁ BONITÁCIA ŠĽACHTITEĽSKÉHO A CHRÁNENÉHO CHOVU KONÍ V NÁRODNOM ŽREBČÍNE TOPOĽČIANKY

JARNÁ BONITÁCIA ŠĽACHTITEĽSKÉHO A CHRÁNENÉHO CHOVU KONÍ V NÁRODNOM ŽREBČÍNE TOPOĽČIANKY VÝBERVÁ KOMISIA
 
-          prof. Ing. Marko Halo, PhD.       
-          Ing. Juraj Kovalčík
-          Ing. Eva Mlyneková, PhD.
-          Ing. Péter Görözdi
-          Ing. Eugen Feherváry
-          Ing. Lenka Polyaková
-          MVDr. Štefan Karahuta  (ŠVPS)
-          Ing. Vladimír Šmelko
 
HODNOTITEĽSKÁ A CHOVATEĽSKÁ KOMISIA
-          Prof. Ing. Marko Halo, PhD.     
-          Ing. Juraj Kovalčík
-          Ing. Eva Mlyneková, PhD.
-          Ing. Péter Görözdi
-          Ing. Eugen Feherváry
-          Ing. Lenka Polyaková
-          MVDr. Štefan Karahuta  (ŠVPS)
-          Ing. Vladimír Šmelko
-          Ing. Michal Horný, PhD.
-          Ing. Samuel Sokol
-          Ing. Emil Kovalčík, PhD.  
 
ZA REGIONÁLNU VETERINÁRNU SPRÁVU  
-          MVDr. Ľudmila Gombošová  
S komisiou spolupracovali  
-          Ing. Peter Juhász, Referent pre chov koní, MP a RV  SR
-          MVDr. Dušan Solár
-          Zástupcovia PI SR NITRA: Ing. Klára Topolská; Ing. Pavlína Tušková
 
   Výberová komisia pre chov koní MP a RV SR v dňoch 11. – 12.05. 2016  uskutočnila jarnú bonitáciu koní v NŽ Topoľčianky, š.p. Bolo prehliadnutých 9 lipicanských pepinierov, 37 plemenných lipicanských kobýl, 8 Shagya-arabských pepinierov, 32 plemenných Shagya-arabských kobýl, 8 huculských pepinierov, 23 huculských plemenných kobýl, 2 pepinieri v chove plemena slovenský teplokrvník, 19 plemenných kobýl slovenského teplokrvníka, 3 kobyly anglické plnokrvné, mladé kone všetkých plemien do 3 rokov, 33 koní vo výcviku, 40 športových koní a 5 dostihových koní vo vlastníctve NŽ „Topoľčianky“, š.p.
   Komisia pozitívne hodnotila pripravenosť všetkých objektov a koní k jarnej bonitácii. Všetky chovné objekty a okolité prostredie bolo dôstojne pripravené.Komisia pozitívne hodnotí dobrý kondičný a dobrý zdravotný stav koní a korektúry, podkutia kopýt a celkový vzhľad predvádzaných koní ako aj momentálny stav reprodukčných ukazovateľov vo všetkých stádach.
   Zamestnanci NŽ Topoľčianky zabezpečovali priebeh Jarnej bonitácie na vysokej úrovni. Komisia vyzdvihuje korektnú ustrojenosť zamestnancov a profesionálne predvedenie koní, ako aj predložené kompletné listiny.
   Do chovného výcviku boli predvybraté kone, ktorých zoznam je súčasťou zápisnice.
   Počas bonitácie boli navrhnuté kone na triednu listinu, ktorá tvorí súčasť tejto zápisnice.

Vytlačiť   E-mail