Navždy odišiel...

Dňa 24. januára 2017 nás všetkých opustil, vynikajúci človek, odborník a koniar dušou a srdcom - JUDr. Alexander Vietor.

Navždy odišiel...

Doktor Vietor bol uznávaným rozhodcom doma i v zahraničí a dlhodobým funkcionárom SJF, skvelým spoločníkom, ale predovšetkým človekom s veľkým „Č“. Vždy bol priateľský, čestný, priamy, vytrvalý, cieľavedomý, ochotný kedykoľvek pomôcť.

Veľmi rád sa vracal do Národného žrebčína Topoľčianky, kde bol nespočetne mnoho krát členom rozhodcovského kolégia v rámci drezúrnych pretekov. Topoľčianky mu učarovali na celý život. Nikdy neodmietol pozvanie a pravidelne sa zúčastňoval oficiálneho otvorenia športovej sezóny, hubertových jázd a mnohých športových podujatí.

Život každého človeka je ohraničený smrťou ako deň 24. hodinou. V utorok 24.januára odbila doktorovi Vietorovi tá 24-tá.

Za to všetko, čo  vykonal, za všetku Jeho prácu mu patrí uznanie a naše úprimné poďakovanie. Poďakovanie vedenia Národného žrebčína Topoľčianky, všetkých jeho  bývalých i terajších pracovníkov. Posledná rozlúčka so zosnulým sa bude konať 2. februára 2017 o 14.45 hod. v bratislavskom krematóriu.

Česť Jeho svetlej pamiatke!


Vytlačiť   E-mail