NOVÝ OLDENBURSKÝ ŽREBCEC QUNNUIS II BUDE PÔSOBIŤ V INSEMINAČNO-REPRODUKČNOM CENTRE NÁRODNÉHO ŽREBČÍNA TOPOĽČIANKY

NOVÝ OLDENBURSKÝ ŽREBCEC QUNNUIS II BUDE PÔSOBIŤ V INSEMINAČNO-REPRODUKČNOM CENTRE NÁRODNÉHO ŽREBČÍNA TOPOĽČIANKY  Zväz chovateľov koní na Slovensku, družstvo, ponúka pre chovateľov koní na Slovensku oldenburského žrebca Quinnus II. Žrebec bude v sezóne 2017 pôsobiť v Inseminačno-reprodukčnom centre Národného žrebčína „Topoľčianky“, š.p.

  Dvanásťročný hnedák Quinnus II je oldenburský žrebec športového typu, ktorý svoju kariéru začal s najlepším skokovým hodnotením v 30-dňovom teste v Münster-Handorfe z 23 zúčastnených žrebcov. Nasledovala športová kariéra a víťazstvá i umiestnenia na parkúrových pretekoch (aj medzinárodných) do 150 cm.
 
 
  Jeho pravý brat Quinnus I pôsobil ako plemenník v Žrebčinci Warendorf, a ďalšieho z bratov, Quinnus III, poznajú fanúšikovia medzinárodného parkúrového športu pod menom Tailormade Quinnus. Zo športovo úspešných súrodencov môžeme tiež spomenúť Grand Prix drezúrneho valacha Santana (po Sandro Hit).

  Quinnus II je synom holštýnskeho žrebca Quidam´s Rubin (po Quidam de Revel), ktorý napriek svojmu krátkemu pôsobeniu v chove zavinenému skorým úhynom zanechal v chove skokových koní viac než výraznú stopu.

  Zo strany matky nesie Quinnus aj vďaka žrebcom Grannus, Weltmeister a Löwen As ďalšie preverené športové gény najvyššej akosti. Jeho sestry sú úspešné chovné kobyly: Larika je matkou troch körovaných žrebcov Alicante, Albatros a žrebca po Toulon, a tiež babkou körovaných žrebcov Bon Balou, Quidam’s Sun a Coeur de Caramel. La Lune dala kobylu Liza Minelli, úspešnú „T“ skokanku a víťazku Majstrovstiev sveta skokových koní v Lanakene v roku 2004 v kategórii päťročných. Ani Monikas Lady, ďalšia Quinnova sestra, sa v chove nestratila, pretože je matkou v medzinárodnom parkúrovom športe úspešnej kobyly Quidam’s Cherie (po Quidam’s Rubin).

  Quinnus II pochádza z cennej a preverenej trakénskej rodiny Masliebchen, z ktorej vzišlo tiež mnoho plemenníkov. Z tých najvýznamnejších môžeme menovať napr. žrebca Magister (úspešný drezúrny žrebec do Grand Prix), Malachit,
Magnet, Maizauber („T“ drezúra) a Märchenstein. Pochádzajú z nej aj športové kone úspešné v najvyššom športe, ako sú Admirano a Maros (drezúra), Märchenspiel (všestrannosť) alebo C’est si bon a Goya S (parkúr).
 
 
PODMIENKY  INSEMINÁCIE  ČERSTVOU  SPERMOU
PLEMENNÝM  ŽREBCOM  QUINNUS II
V  ROKU  2017

Pripúšťacia sezóna pre insemináciu čerstvou spermou v roku 2017 je od 1. 2. do 30. 9. 2017.
Žrebec je ustajnený na objekte Inseminačno-reprodukčného centra Národného žrebčína „Topoľčianky“, š. p.

Inseminované môžu byť kobyly zapísané v plemennej knihe SLOVENSKÉHO TEPLOKRVNÍKA (majiteľ kobyly je povinný preukázať zápis kobyly do plemennej knihy slovenského teplokrvníka).

Ponúkame možnosť ustajnenia a inseminácie kobýl v Inseminačno-reprodukčnom centre Národného žrebčína „Topoľčianky“, š. p. (podľa platného cenníka).
Insemináciu vykonáva MVDr. Viliam Naštický, tel.: 037/630 16 13-5
(mobil: 0908/718 931)
 

VETERINÁRNE PODMIENKY
PRE PRÍJEM KOBYLY DO IRC KRÁSNY MAJER:


1. Pas koňa:
•    každá kobyla musí mať pas koňa
2. Vakcinácia proti chrípke:
•    vakcinácia proti chrípke musí byť zapísaná v pase koňa podľa platnej schémy
3. Vyšetrenia:
a) Anémia (vyšetrenie nemôže byť staršie ako 6. mesiacov)
b) Žrebčia nákaza (Dourine)
c) Arteritída (Arteritis)
d) Výter – metritída (Taylorela)
e) vyšetrenie krvi na Západonílskú horúčku (West Nile Virus)

OBJEDNÁVKY  ČERSTVEJ  SPERMY

Objednávky sa prijímajú v pondelok, v stredu a v piatok v dobe od 7.00 do 7.30 hod. na mobilnom t. č.
0908/718 931 (MVDr. Viliam Naštický).
Odporúčame objednať na mobilnom telefóne vo večerných hodinách deň pred expedíciou.

Kontakt:    MVDr. Viliam Naštický, tel.: 0908/718-931
Odberové dni:     pondelok, streda, piatok

   Pri objednávke je potrebné nahlásiť:
•    Meno majiteľa kobyly (meno, adresa, tel. kontakt, e-mail, IČO, DIČ)
•    Meno požadovaného žrebca
•    Kobyla (základné číslo, meno)
•    Železničná stanica, kam bude inseminačná dávka doručená
•    Meno a tel. kontakt osoby, ktorá vyzdvihne inseminačnú dávku
•   Objednávateľ sa zaručuje, že inseminovaná bude len kobyla zapísaná v plemennej knihe slovenského teplokrvníka (nie kobyly bez známeho pôvodu).

   Distribúcia inseminačnej dávky:
   Inseminačná dávka bude doručená na dohodnutú železniční stanicu. Zároveň s inseminačnou dávkou bude zaslaná dohoda o inseminácii kobyly, ktorú je potrebné vyplniť a zaslať na adresu: ZCHKS, družstvo;  Moravecká 32,  951 93 Topoľčianky.
Inseminačnú dávku je tiež možné vyzdvihnúť osobne na IRC Topoľčianky (objekt Krásny Majer).
Cena inseminačnej dávky:   60,- EUR (vrátane 20 % DPH), alebo 30,- EUR (vrátane 20 % DPH) člen ZCHKS ( členstvo k 1. 3. 2017 )  uhrádza majiteľ kobyly na základe vystavenej faktúry od ZCHKS, družstvo.
Manipulačný poplatok:   20,- EUR (vrátane 20 % DPH), uhrádza majiteľ kobyly na základe vystavenej faktúry z Národného žrebčína „Topoľčianky“, š. p.
  Prepravné (pri zaslaní zásielky vlakom):   15,- EUR (vrátane 20 % DPH), uhrádza majiteľ kobyly na základe vystavenej faktúry z Národného žrebčína „Topoľčianky“, š. p. Majiteľ kobyly je povinný vrátiť termobox do Národného žrebčína „Topoľčianky“, š. p., na adresu: Národný žrebčín „Topoľčianky“, š. p., Parková 13, 951 93 Topoľčianky najneskôr do 10 dní po dodaní ID. V opačnom prípade bude majiteľovi Národným žrebčínom účtovaný sankčný poplatok 10,- EUR (vrátane 20 % DPH).
Pri osobnom odbere uhrádza majiteľ kobyly Národnému žrebčínu len manipulačný poplatok.

EVIDENCIA  O  INSEMINÁCII

   Na každú inseminovanú kobylu v sezóne 2017 uzatvára ZCHKS s chovateľom Dohodu  o inseminácii kobyly, pričom jedna potvrdená kópia zostáva chovateľovi a jednu potvrdenú kópiu chovateľ zasiela na adresu ZCHKS bezprostredne po inseminácii.
   Chovateľ ďalej posiela Oznámenie o výsledku inseminácie kobyly. Následne mu bude vystavená faktúra za pripustenú kobylu (60,- EUR vrátane DPH). Po uhradení faktúry ZCHKS zašle chovateľovi pripúšťací lístok. Zaslanie pripúšťacieho lístku je podmienené splnením podmienok inseminácie a vyrovnaním všetkých pohľadávok, ktoré súvisia s insemináciou.
NOVÝ OLDENBURSKÝ ŽREBCEC QUNNUIS II BUDE PÔSOBIŤ V INSEMINAČNO-REPRODUKČNOM CENTRE NÁRODNÉHO ŽREBČÍNA TOPOĽČIANKY

Vytlačiť   E-mail