Predvýber žrebcov v Národnom žrebčíne „Topoľčianky“, š.p.

Predvýber žrebcov v Národnom žrebčíne „Topoľčianky“, š.p.Komisia:
Ing. Juraj Kovalčík                   predseda komisie
Ing. Kovalčík Emil, PhD.         člen komisie
Ing. Sokol Samuel                   člen komisie
Ing. Michaela Horná, PhD.      členka komisie
Ing. Lenka Polyaková              členka komisie

S komisiou spolupracoval:
Miroslav Matúška, vedúci strediska JazdiareňVeterinárny dozor:   MVDr. Dušan Solár

Miesto konania:        Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
                                   Jazdiareň

Read More


PROGRAM:

 

 

7,00 hod. – 9,00 hod. Naskladnenie koní
9,00 hod.                    Kontrola pasov, meranie koní

10,00 hod.                  Predvýber, predvedenie koní v kroku a v kluse na ruke
11,30 hod.                  Vyhodnotenie a zápis z predvýberu žrebcov.

Na základe rozhodnutia rád plemenných kníh sa dňa 10.05.2018 v Topoľčiankach konal hromadný predvýber žrebcov. Predvýberu sa zúčastnili žrebce plemien shagya-arab, lipican a arabský plnokrvník vo vlastníctve súkromných chovateľov a vo vlastníctve NŽ „Topoľčianky“, š.p.

VÝSLEDOK HODNOTENIA ŽREBCOV

MENO ŽREBCA:                 ZÁKLADNÉ TELOVÉ MIERY:              VÝSLEDOK PREDVÝBERU:  Majiteľ:

1.    Uzaar                          (162/152/170/18,5 cm)                     Predvybratý                NŽT
2.    Suleiman                    (162/152/174/19,0 cm)                     Predvybratý                 NŽT
3.    Achilles                       (157/149/169/18,0 cm)                     Predvybartý                Farkaš R.
4.    Favory XV-54 SK         (163/156/183/20,0 cm)                    Predvybratý                Ing. Nagy F.
5.    Favory XVIII-8             (170/161/180/21,0 cm)                      Predvybratý                NŽT
6.    Conversano XIV-14     (166/156/183/20,5 cm)                     Predvybratý                NŽT
7.    Conversano XIII-60     (167/156/179/20,5 cm)                     Predvybratý                 NŽT

Predvybraté žrebce budú absolvovať skúšky výkonnosti podľa STN 46 63 10 v Topoľčiankach dňa 18.10.2018.


Vytlačiť   E-mail