Články

Z augustových aktivít klasickej topoľčianskej školy Národného žrebčína

Z augustových aktivít klasickej topoľčianskej školy Národného žrebčína

August už býva tradičné bohatý nielen na športové ale aj chovateľské podujatia. A v tomto roku sa ich skutočne nazbieralo ako húb po daždi. Medzi tie prestížne odborné chovateľské a kultúrne podujatia možno právom zaradiť aj výstavu Agrokomplex Nitra a Kôň Trenčín 2014.

Dňa 16. augusta bol slávnostným galaprogramom odštartovaný už jedenásty ročník Medzinárodnej výstavy koní – Kôň Trenčín 2014. Výstava ušľachtilých štvornohých priateľov človeka si na výstavisku EXPO CENTER pod Sokololicami našla svoje publikum a v programe sa predstavili aj zahraniční vystavovatelia a chovatelia koní. Národný žrebčín sa v galaprograme predstavil so štvorylkou a klasickou topoľčianskou školou.

Drezúra v Topoľčiankach

Drezúra v Topoľčiankach 19. -20. júla 2014 sa areál Národného žrebčína stal dejiskom dvojdňových drezúrnych pretekov. Záujem o túto jazdeckú disciplínu stále stúpa. Sily si na tomto podujatí zmeralo niečo vyše 50 jazdeckých dvojíc. Výborné technické podmienky a hladká organizácia podujatia sem okrem koní a jazdcov zo Slovenska každoročne priláka aj jazdcov z Maďarska a Čiech.

Väčšina koní dorazila už deň pred začiatkom pretekov a využila tým možnosť pojazdiť v drezúrnom obdĺžniku a oboznámiť s novým prostredím či už mladé kone alebo mladých jazdcov. Vzhľadom na veľký počet štartujúcich sa začiatok súťaží presunul už na ôsmu hodinu ráno. Medzinárodné rozhodcovské kolégium v zložení Péter Hanshágy (HUN), Barbara Franyó (HUN), Dagmar Kočiová (SVK), Iva Schützová (CZE) a Jan Schütz (CZE) mali veľa krát ťažkú úlohu v podobe hodnotenia veľmi vyrovnaných športových výkonov.

Národný žrebčín na oslavách 500.výročia založenia žrebčína Marbach v Nemecku

Národný žrebčín na oslavách 500.výročia založenia žrebčína Marbach v Nemecku

Najstarší a zároveň najväčší nemecký štátny žrebčín Marbach oslávil v dňoch  4.-5.júla 2014 mimoriadne významné jubileum – 500.výročie svojho založenia. Na veľkolepých oslavách sa zúčastnilo 13 štátnych žrebčínov z 8 krajín Európy. Národný žrebčín Topoľčianky nemohol chýbať...

Za tónov živej hudby Württembergského filharmonického orchestra sa pred očami dychtivého publika odvíjal prierez históriou nielen existencie žrebčína Marbach, ale tiež históriou diania v chove koní v celej Európe.

PRVÝ EURÓPSKY ŠAMPIÓN SHAGYA-ARABSKÝCH KONÍ Z TOPOĽČIANOK JE UŽ NA VEČNÝCH PASTVINÁCH

PRVÝ EURÓPSKY ŠAMPIÓN SHAGYA-ARABSKÝCH KONÍ Z TOPOĽČIANOK JE UŽ NA VEČNÝCH PASTVINÁCH

Topoľčianky, 07.07.2014

Dňa 7.7.2014 v ranných hodinách odišiel na večné konské pastviny jeden z najúspešnejších a najviac ocenených plemenných žrebcov shagya-arabského stáda v Národnom žrebčíne Topoľčianky - plemenný žrebec KOHEILAN VI. Ako jediný zástupca tohto plemena získal za neskutočnú mechaniku pohybu na európskom šampionáte v Salzburgu  v roku 1993 známku 10 od 4 rozhodcov, čo predstavuje najvyššie hodnotenie a často sa s takouto známkou na šampionátoch podobného rangu nestretávame. Ako 4-ročný sa stal celkovým šampiónom podujatia a porazil veľké množstvo jedinečných plemenných koní plemena Shagya-arab z celej Európy. Žrebec bol testovaný aj v skokových súťažiach po stupeň „L“.

Druhý dostihový deň v Topoľčiankach – 6.7.2014

DOSTIHY - 06.07.2014
Príjemné letné popoludnie vytváralo atmosféru aj celkovo 11.dostihovému dňu na Slovensku, ktorý sa konal 6.júla 2014 v Topoľčiankach. Počasie prialo organizátorom aj z hľadiska zabezpečenia kvalitného povrchu dráhy. Dostatočné množstvo zrážok a vysoké teploty pomohli zabezpečiť výbornú pružnosť trate. V druhý dostihový deň v Topoľčiankach bolo na programe sedem dostihov. Výborné technické podmienky sem prilákali spolu až 54 koní.

Výstava koní v Topoľčiankach

Výstava koní v Topoľčiankach  Tri roky po celoslovenskej výstave koní, konanej pri príležitosti 90. výročia vzniku Žrebčína, sa v Topoľčiankach stretli chovatelia, majitelia a priaznivci koní z veľkej časti Slovenska a z Českej republiky. Tým tohtoročná výstava prekročila rámec „regionálnosti“. Jej organizátormi za prispenia sponzorov boli ZCHKS a Národný žrebčín Topoľčianky, š. p. Za príjemného slnečného počasia sa v priestoroch Jazdiarne na predvádzacej ploche postupne predstavili štyri desiatky koní 13 plemien, pričom najpočetnejšie zastúpenie malo plemeno furioso. U každého zo zúčastnených plemien hodnotiaca komisia priebežne dekorovala aj Šampióna daného plemena, ktorý sa v závere zúčastnil „súboja“ o titul celkového šampióna a vicešampióna výstavy.

VÝKONNOSTNÉ SKÚŠKY v Národnom žrebčíne Topoľčianky 26.06.2014

VÝKONNOSTNÉ SKÚŠKY v Národnom žrebčíne Topoľčianky 26.06.2014 Poverený predseda VK:
Ing. Juraj Kovalčík, predseda
členovia VK:
Ing. František Grácz
Ing. Lenka Polyaková
Ing. Samuel Sokol
Ing. Emil Kovalčík, PhD.
S komisiou spolupracoval:
Peter Vančo – zástupca vedúceho výcviku

Dňa 26.06. 2014 sa v Národnom žrebčíne konali skúšky výkonností 4 žrebcov génových zdrojov plemena HUCUL: Gurgul X-19, Oušor VI-2, Hroby VIII-20 a Hroby VIII-1 SK.
Žrebce boli na skúšky pripravené a dobre predvedené.  Všetky žrebce ukončili skúšky výkonnosti v triede ELITA (8,28 – 8,76 b.).
Žrebce komisia odporúča uchovniť a využiť v plemenitbe podľa chovateľského zámeru Národného žrebčína Topoľčianky  , š.p. v sezóne 2015. Komisia odporúča ponechať v chove len jedného zástupcu línie Hroby VIII, vzhľadom k farbe – žrebca Hroby VIII-1 SK.

Dostihový deň v Topoľčiankach - 15.06.2014

DOSTIHY - 15.06.2014 Dňa 15.6.2014 sa v Topoľčiankach konal celkovo deviaty dostihový deň tohto roku na Slovensku, avšak pre Topoľčiansky hipodróm to bola tohtoročná premiéra. V roku 2013 sa tu nekonali žiadne dostihy a to z dôvodu prebiehajúcich celoročných rekonštrukčných prác v spojitosti s prípravou čo najlepšieho technického zabezpečenia historicky prvých majstrovstiev sveta v jazdeckej disciplíne konaných na Slovensku – Majstrovstiev sveta dvojzáprahov 2013.
 
Počas 33 ročnej histórie sa na topoľčianskom hipodróme stretlo množstvo jazdeckých, trénerských, chovateľských individualít a osobností, ako aj skvelých koní. Behali sa tu rovinové dostihy 1. až piatej kategórie, klusácke dostihy, steeplechase a prútené prekážky. V roku 1989 sa konalo až 6 dostihových dní, v roku 1990 5 aj s vyhodnotením sezóny a dekoráciou koní roka. Od roku 2002 sa atraktívne prostredie dráhy využíva aj pre záprahový šport. Pavol Gašpar, ako hlavný staviteľ postupne vybudoval dômyselnú a jedinečnú trať, ktorá spĺňa najprísnejšie kritéria medzinárodných záprahových súťaží. Po Majstrovstvách sveta dvojzáprahov 2013 je celou špičkou domácich a zahraničných záprahových jazdcov považovaná za jednu z najlepších v Európe. Dostihová dráha sa týmto stala súčasťou historického míľnika v jazdeckom športe na Slovensku, čo jej len pridáva na lesku slávy.

Cena Národného Žrebčína 2014 - Preteky v parkúrovom skákaní

Cena Národného Žrebčína - Preteky v parkúrovom skákaní
Prvý júnový víkend sa v areáli Národného žrebčína konali dvojdňové parkúrové preteky. Príjemné letné počasie a dobré podmienky prilákali bezmála 100 jazdeckých dvojíc. Skákalo sa od 90 až po 130 cm. Autorom parkúrov bol skúsený dlhoročný staviteľ a zamestnanec Národného žrebčína – Pavol Gašpar. Rozhodcovskému kolégiu, ktoré zabezpečilo hladký priebeh všetkých súťaží,  velila Anka Virágová. Sponzormi podujatia boli firmy Sigi Trade, Alltech a Národný žrebčín, ktoré venovali výhercom zaujímavé vecné a finančné ceny.

Topoľčianska klasická škola na „PFERD Wels“ 2014

Topoľčianska klasická škola na „PFERD Wels“ 2014

Každoročne sa v malebnom rakúskom meste Wels koná jeden z najvýznamnejších konských veľtrhov v Európe s názvom „PFERD Wels“. V dňoch od 29.mája až do 1.júna navštívilo priestory rozľahlého výstaviska takmer 44 000 návštevníkov. Pozrieť sa prišli  jazdeckí nadšenci a milovníci koní rovnako ako aj jazdci a tréneri  rôznych jazdeckých disciplín.

Výstavy sa zúčastnilo viac ako 230 vystavovateľov z 10 krajín Európy, ktorí ponúkali jazdecký sortiment každého druhu. O denný program sa postaralo takmer 200 rôznych ukážok, či už zameraných na chov a predstavenie rôznych plemien koní a inštitúcií, alebo predvedenie rôznych jazdeckých disciplín. V areáli bolo ustajnených viac ako 500 koní rôznych plemien sveta.

Deň koní v Národnom žrebčíne Topoľčianky - fotogaléria

Z JARNEJ BONITÁCIE CHRÁNENÉHO A ŠĽACHTITEĽSKÉHO CHOVU KONÍ V NÁRODNOM ŽREBČÍNE TOPOĽČIANKY

Z JARNEJ BONITÁCIE CHRÁNENÉHO A ŠĽACHTITEĽSKÉHO CHOVU KONÍ V NÁRODNOM ŽREBČÍNE TOPOĽČIANKY   Výberová komisia pre chov koní MP a RV SR v dňoch 21. – 22.05. 2014  uskutočnila jarnú bonitáciu koní v NŽ Topoľčianky, š.p. Bolo prehliadnutých 9 lipicanských pepinierov, 44 plemenných lipicanských kobýl, 8 Shagya-arabských pepinierov, 28 plemenných Shagya-arabských kobýl, 7 huculských pepinierov, 23 huculských plemenných kobýl, 2 pepinieri v chove plemena slovenský teplokrvník, 19 plemenných kobýl slovenského teplokrvníka, 3 kobyly anglické plnokrvné, 2 kobyly arabské plnokrvné, mladé kone všetkých plemien do 3 rokov, 37 koní vo výcviku, 33 športových koní a 4 dostihové kone vo vlastníctve NŽ Topoľčianky, š.p.

Príprava dostihových koní v Topoľčiankach.

Príprava dostihových koní v Topoľčiankach.  Národný žrebčín v Topoľčiankach sa okrem chovu a športovej testácii plemien lipican, shagya arab, arabský plnokrvník, hucul a slovenský teplokrvník tiež venuje príprave dostihových koní. Pod vedením známeho trénera Ing. Samuela Sokola sa v žrebčíne postupne profilujú kone dosahujúce výborné výsledky v klasických rovinových i prekážkových dostihoch.

Kvalifikácia do Normandie splnená!

Kvalifikácia do Normandie splnená!  Svetové jazdecké hry v Normandii sú vrcholovým podujatím športovej sezóny 2014. Od 28.augusta do 7.septembra 2014 budú tí najlepší jazdci a kone z viac ako 60 krajín sveta súťažiť v ôsmych jazdeckých disciplínach zastrešovaných Medzinárodnou jazdeckou federáciou FEI.

Deň otvorených dverí v Národnom žrebčíne Topoľčianky

Deň otvorených dverí v Národnom žrebčíne Topoľčianky  1.máj sa v mysliach mnohých milovníkov koní spája s tradičným Dňom otvorených dverí v Národnom žrebčíne Topoľčianky.   Tento rok to bol už XIV. ročník privítania novej chovateľskej, športovej a turistickej sezóny.  O narastajúcej popularite tohto podujatia svedčí aj fakt, že čoraz  viac a viac návštevníkov prichádza 1.mája  do Národného žrebčína. Tento rok poctilo Topoľčianky svojím záujmom bezmála 16 000 ľudí.

Okrem historickej jazdiarne bola pre verejnosť otvorená aj hipologická expozícia v Topoľčiankach, ktorá sústreďuje viac ako 3000 artefaktov dokumentujúcich dianie v žrebčíne. Súčasťou expozície je  kočiarovňa so zbierkou historických kočov a rôznych vzácnych postrojov. Do programu Dňa otvorených dverí v NŽ sa zapojili už tradične aj Vinárske závody, ktoré otvorili svoje pivnice a zorganizovali degustáciu svojich vín. Sprístupnený bol aj Zámok Topoľčianky a Poľovnícky zámoček. O dobrú náladu sa v priestoroch jazdiarne postarali členovia folklórnej skupiny Topoľnica, populárny spevák Robo Kazík a skupina Q-TY zo Zlatých Moraviec.

Fotogaléria - drezúrne preteky vo Weikersdorfe 19.-20.04.2014

Veľký Konský Deň v Národnom žrebčíne “Topoľčianky“ š.p.

Veľký Konský Deň v Národnom žrebčíne “ Topoľčianky“ š.p.Dňa 12. apríla 2014 sa v priestoroch Národného žrebčína konal nultý ročník Veľkého konského dňa. Cieľom tohto podujatia bolo predovšetkým spropagovať chov koní na Slovensku a podporiť chovateľov v súkromnom sektore a dopriať im možnosť finálnej realizácie produktov ich chovateľskej práce. Napriek tomu, že v dnešnej dobe je na Slovensku evidovaných približne 15 000 koní, v porovnaní s okolitými krajinami  patríme z chovateľského hľadiska medzi tie najmenšie. Národný žrebčín poskytol svoje priestory chovateľom z celého Slovenska, aby dostali príležitosť sústrediť svoje kone na jednom mieste, diskutovať o kúpe či predaji, plemenitbe, výžive ale aj o veterinárnych problémoch.

AKÝ BOL ROK 2013 V NÁRODNOM ŽREBČÍNE “TOPOĽČIANKY“ š.p.

AKÝ BOL ROK 2013 V NÁRODNOM ŽREBČÍNE “TOPOĽČIANKY“ š.p.    Tak ako každý rok, tak aj ten uplynulý bol pre kone a zamestnancov Národného žrebčína plný chovateľských, reprezentačných ale i športových podujatí. Výnimočný bol tým, že sa niesol v znamení zatiaľ najvýznamnejšieho jazdeckého športového podujatia v histórii Slovenska – Majstrovstiev sveta v dvojzáprahoch. Národný žrebčín navštívilo v uplynulom roku viac ako 60 000 návštevníkov z domova i zo zahraničia. Čo rezonovalo počas uplynulej sezóny?

Mikuláš v Národnom žrebčíne Topoľčianky 2013

Mikuláš v Národnom žrebčíne TopoľčiankyNa príchod Mikuláša sa každoročne tešia hlavne tí najmenší. V Národnom žrebčíne bol pre nich pri tejto príležitosti opäť pripravený pôsobivý program , ktorí sa teší veľkej obľube zo strany návštevníkov.
Napriek chladnému a veternému počasiu k nám prví zvedavci zavítali už krátko po obede. Mali možnosť sledovať ukážky voltížneho a drezúrneho tréningu, povoziť sa v kočoch ťahaných krásnymi lipicanmi a prezrieť si historickú jazdiareň, ktorá svojou výzdobou dotvárala čarovnú atmosféru blížiacich sa vianočných sviatkov.

Z JESENNÝCH AKTIVÍT NÁRODNÉHO ŽREBČÍNA TOPOĽČIANKY

Z JESENNÝCH AKTIVÍT NÁRODNÉHO ŽREBČÍNA TOPOĽČIANKY09.-10.10.2013           JESENNÁ BONITÁCIA

 Jesenná bonitácia šľachtiteľského chovu v Topoľčiankach sa konala v dňoch 9. až 10. októbra 2013. Okrem pracovníkov Národného žrebčína sa jej zúčastnila aj výberová komisia menovaná Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvojom vidieka SR, ako aj zástupcovia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy i Plemenárskej inšpekcie SR.

Komisia počas dvoch dní navštívila všetky chovateľské objekty Národného žrebčína Topoľčianky. Bolo prehliadnutých 9 lipicanských pepinierov, 44 plemenných lipicanských kobýl, 8 shagya arabských pepinierov, 28 plemenných shagya arabských kobýl, 7 huculských pepinierov, 23 huculských plemenných kobýl, 1 pepinier v chove plemena slovenský teplokrvník, 19 plemenných kobýl slovenského teplokrvníka, 3 kobyly anglické plnokrvné, 2 kobyly arabské plnokrvné, mladé kone všetkých plemien do 3 rokov, 34 koní vo výcviku, 34 športových koní a 1 dostihový kôň.