Články

Klasická topoľčianska škola bude vystupovať v Bratislave na Grand Prix

Klasická topoľčianska škola bude vystupovať v Bratislave na Grand Prix Oznamujeme priaznivcom „Klasickej topoľčianskej školy“, že v rámci programu Grand Prix Bratislava 2012 budú jazdci Národného žrebčína s lipicanskými žrebcami  vystupovať:

21.07.2012 (sobota)

22.07.2012 (nedeľa)

Národný žrebčín Topoľčianky Vás srdečne pozýva na Majstrovstvá Slovenskej republiky v drezúre.

Národný žrebčín Topoľčianky Vás srdečne pozýva na Majstrovstvá Slovenskej republiky v drezúre.
VÝSLEDKY - Sobota - 14.07.2012:
 
Nedeľa - 15.07.2012:
 

Slovenský teplokrvník po prvýkrát v histórii na Majstrovstvách sveta mladých koní vo Verdene

Slovenský teplokrvník po prvýkrát v histórii na FEI Svetovom drezúrnom šampionáte mladých koní vo Verdene   Medzinárodný drezúrny a skokový festival vo Verdene patrí už celé dekády medzi najvýznamnejšie jazdecké podujatia v Nemecku,  rovnako ako aj v  širokom zahraničí. Súčasťou tohto festivalu sú Majstrovstvá sveta mladých koní v drezúre. Každý rok sem zavíta viac ako 40 000 návštevníkov, medzi ktorými sú predovšetkým skúsení chovatelia, tréneri a jazdci. Prichádzajú sem, aby mohli sledovať budúce hviezdy svetových šampionátov už od začiatku ich kariéry . Tento rok, po prvýkrát v histórii, budeme mať možnosť na tomto významnom športovom podujatí sledovať športové zápolenie aj slovenskej dvojice, a to jazdca Petra Vanča s 5 ročným žrebcom Sunshinom.

NA OLYMPIJSKÝCH HRÁCH V LONDÝNE BUDE ŠTARTOVAŤ AJ KRV CHARISMU

NA OLYMPIJSKÝCH HRÁCH V LONDÝNE BUDE ŠTARTOVAŤ AJ KRV CHARISMU  Plemenný žrebec  Charsima , ktorý pôsobil v Národnom žrebčíne v roku 2010 má narodených na Slovensku už 78 potomkov, z toho 41 žrebcov a 37 kobyliek. V národnom žrebčíne sa po tomto výnimočnom žrebcovi narodilo 19 žriebät, z toho 11 žrebcov a 8 kobyliek. Potomstvo je exteriérovo a typovo vyrovnané. Momentálne pôsobí Charisma v Brazílii s cieľom zlepšiť genetický potenciál tamojších skokových koní.

  Výkonnostné skúšky žrebcov absolvoval  Charisma v roku 1999 vo Warendorfe v čiastkovom indexe za skok sa stal víťazom týchto skúšok. Charisma bol viacnásobným víťazom parkúrových pretekov až do stupňa „T“ a vyhral aj kvalifikáciu na nemecký spolkový šampionát. Kritériá mladých koní absolvoval s ideálnou známkou za skok – 9,0. Bohužiaľ, kvôli zraneniu sa na šampionáte nemohol zúčastniť. Je polovičným bratom plemenníka Athletico, ktorý pôsobil pár rokov v Celle.

Majstrovstvá Slovenskej republiky v skoku na koni a Slovenský skokový pohár - výsledky

Majstrovstvá Slovenskej republiky v skoku na koni a Slovenský skokový pohár - výsledky 

 

VÝSLEDKY

 

 Fotogalériu najdete v celom článku.

NAVŽDY ODIŠIEL ING. IVAN MASEK

NAVŽDY ODIŠIEL ING. IVAN MASEK Bol jedným z nestorov slovenského jazdectva. Bol trénerom, jazdcom, jazdeckým funkcionárom, výborným komentátorom a v neposlednom rade vzácnym človekom. Narodil sa 11. 5. 1930  v  Komárne. Ako syn dôstojníka prežil svoje detstvo v Nových Zámkoch, Olomouci, Brne, Kroměříži, Nitre. Po skončení Gymnázia nastúpil na vysokú školu veterinárnu v Brne. Neskôr prestúpil na VŠP ktorú úspešne absolvoval v roku 1972. Po skončení VŠP pracoval na škole ako odborný inštruktor predmetu jazdectvo. Neskôr ako odborný asistent na katedre špeciálnej zootechniky  v predmete chov koní  odovzdával svoje teoretické a praktické skúsenosti budúcim zootechnikom. Okrem pedagogickej práce na VŠP, ako predseda JO Slávia  pri VŠP vychoval množstvo jazdcov a hipologických odborníkov.  Po odchode do dôchodku nastúpil ako zástupca riaditeľa na SOUP v Šali, kde pokračoval vo svojej pedagogickej činnosti.  Aktívne sa zúčastňoval chovateľského diania ako člen komisií v rámci bonitácií, predvýberov a skúšok výkonnosti.
 

                        Česť jeho pamiatke.

 

 

FEI World Driving Championship Pairs 2013 at the Slovakian National Stud Topoľčianky!

FEI World Driving Championship Pairs 2013 at the Slovakian National Stud Topoľčianky!

VIDEO - Deň Otvorených Dverí - Národný Žrebčín Topoľčianky 01.05.2012

Vyrobil: Fratišek Kabát

 

Prvý celoslovenský „Deň koní“ v Národnom žrebčíne Topoľčianky

Prvý celoslovenský „Deň koní“ v Národnom žrebčíne Topoľčianky  Väčšina z nás pozná 1.jún ako deň, ktorý je neodmysliteľne spojený s deťmi. Tento rok sa však prvýkrát dostal do povedomia aj ako celoslovenský „Deň koní“. Hlavnými iniciátormi tohto podujatia bola Slovenská jazdecká federácia, Národný žrebčín Topoľčianky, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Závodisko Bratislava a Zväz chovateľov koní na Slovensku, ktorí vyzvali všetky jazdecké kluby a chovateľské zariadenia, aby podporili túto akciu sprístupnením svojich priestorov širokej verejnosti.

ZÁPRAHOVÝ SEMINÁR S WOLFGANGOM CSAROM

ZÁPRAHOVÝ SEMINÁR S WOLFGANGOM CSAROM  Slovenská jazdecká federácia v spolupráci s Národným žrebčínom usporiadala v dňoch 19.-20.mája 2012 záprahový seminár pod vedením skúseného a uznávaného medzinárodného rozhodcu Wolfganga Csara. Tento seminár slúžil zároveň ako preškolenie národných rozhodcov na sezónu 2012 a 2013.

V NÁRODNOM ŽREBČÍNE TOPOĽČIANKY OTVORILI NOVÚ ŠPORTOVÚ, CHOVATEĽSKÚ A TURISTICKÚ SEZÓNU

V NÁRODNOM ŽREBČÍNE TOPOĽČIANKY OTVORILI NOVÚ ŠPORTOVÚ, CHOVATEĽSKÚ A TURISTICKÚ SEZÓNU             Nádherné letné počasie aj tento rok prilákalo 1. mája na XII. ročník Dňa otvorených dverí veľké množstvo fanúšikov koní a jazdeckého športu do areálu Národného žrebčína v Topoľčiankach. V návštevnosti sa tento rok  lámali rekordy. Národný žrebčín navštívilo takmer 15 tisíc priaznivcov týchto ušľachtilých zvierat.
             Už tradične bola od deviatej hodiny ráno sprístupnená historická jazdiareň a hipologická expozícia v obci. Dopoludnia prebiehali verejné tréningy športových koní. Novinkou bola prezentácia stáda shagya-arabských kobýl so žriebätami v jazdeckej hale. Tá sa tešila obrovskému záujmu návštevníkov. Tí najmenší mali príležitosť povoziť sa na huculských koňoch a tí starší si určite nenechali ujsť príležitosť previezť sa v koči ťahanom lipicanským dvojzáprahom. Diváci si mohli prezrieť vystavené najnovšie vozidlá značky Mercedes, spríjemniť si deň počúvaním miestnej dychovky, zakúpiť si suveníry alebo rôzne potreby pre svojich konských miláčikov a ochutnať aj miestne kulinárske alebo vinárske špeciality. Vrcholom podujatia bol slávnostný galaprogram, ktorého začiatok bol odštartovaný presne o 14-tej hodine. Hlavným motívom bola prezentácia plemien lipican, hucul, a shagya-arab  v záprahových ukážkach. Národný žrebčín sa stal jedným s kandidátov na organizovanie Majstrovstiev sveta v dvojzáprahoch v roku 2013. Ide o najvýznamnejšiu udalosť v športových záprahoch a bola by to nesmierna česť mať možnosť stať sa hostiteľom a organizátorom tak významného športového podujatia. Rozhodnutie padne v najbližších dňoch.

CHOVATEĽSKÝ SEMINÁR V TOPOĽČIANKACH

CHOVATEĽSKÝ SEMINÁR  V TOPOĽČIANKACH Pripúšťacia sezóna je už v plnom prúde. Rodia sa zdravé a vitálne žriebätá. Toto obdobie však prináša

so sebou aj čas chovateľských stretnutí, zasadnutí a seminárov. 4. apríla sa v Topoľčiankach zišli chovatelia zo Slovenska na Tradičnom chovateľskom seminári. Nechýbali ani moravskí chovatelia tradičných plemien. Súčasťou seminára bola aj prehliadka chovných objektov Národného žrebčína Topoľčianky.
Prítomných privítal riaditeľ Národného žrebčína Topoľčianky, Ing. Michal Horný, PhD. Úvodom informoval o vzrastajúcej popularite tradičných plemien koní v pôsobnosti žrebčína s tým, že Národný žrebčín Topoľčianky si aj v predchádzajúcom roku splnil povinnosti voči súkromným chovateľom  zemskom chove. Informoval o spolupráci Národného žrebčína Topoľčianky s medzinárodnými organizáciami zastrešujúcimi chovateľov plemien lipican (LIF), shagya-arab (ISG), hucul (HIF) a arabský plnokrvník (WAHO) a s termínmi generálnych zasadnutí na ktorých sa zúčastnia zástupcovia Národného žrebčína Topoľčianky a členovia rád plemenných kníh.

HISTÓRIA A SÚČASTNOSŤ CHOVU SHAGYA-ARABSKÝCH KONÍ NA SLOVENSKU

HISTÓRIA A SÚČASTNOSŤ CHOVU SHAGYA-ARABSKÝCH KONÍ NA SLOVENSKU             Najtypickejším a najčistejším predstaviteľom koní východného typu je arabský kôň, ktorý patrí medzi najušľachtilejšie a najkrajšie plemená koní na svete.

          V Európe sa stal známym hlavne  v dobách stredoveku, kedy sa bojovníci križiackych vojen v Oriente stretli s arabskými koňmi, ktoré nakúpené alebo ukoristené priviezli domov a zušľachťovali nimi vlastné – domáce plemená koní.

            História orientálnych  koní na našom území je veľmi úzko spätá s veľmi dobre organizovaným chovom v Uhorsku. Tatárske kone orientálneho pôvodu sa dostali do Uhorska už v 5. storočí pri nájazdoch Avarov a Húnov. V 16. storočí po prehratej bitke pri Moháči v r. 1526 obsadili Turci veľkú časť dobytej krajiny a priviedli so sebou množstvo orientálnych koní. Tieto sa počas obdobia dlhej nadvlády rozšírili a boli doplnené originálnymi arabmi. V uvedenom časovom období vznikalo v Uhorsku veľa súkromných žrebčínov, zaoberajúcich sa chovom arabského koňa na podklade importu z Arábie na začiatku 17. storočia.

Čože je to 50-tka....

Čože je to 50-tka....  V uplynulých dňoch oslávil svoje životné jubileum bývalý úspešný dostihový jazdec a tréner Ing. Samuel Sokol, ktorý momentálne pôsobí v Národnom žrebčíne Topoľčianky na pozícii „vedúci chovu koní a tréner dostihových koní“. Ako to už chodí, jeho cesta do Národného žrebčína nebola priamočiara a tak sme boli zvedaví, čo všetko tomu predchádzalo.

Narodil sa v Holíči na Záhorí, kde v tej dobe pôsobili dve dostihové stajne. Tu strávil celé svoje detstvo a tínedžerské obdobie v jazdeckom oddiely Družba Holíč, kde v roku 1973 začal aktívne jazdiť  u skúseného trénera Otta Suchovského. Tu sa vytvorila silná dostihová partia a mnohí z týchto ľudí, napr. Ľudovít Šebesta alebo Stanislav Matulík, pôsobia v dostihovom športe až dodnes. Po ukončení základnej školy absolvoval štúdium na gymnáziu v Skalici. Už vtedy vedel, že jeho život bez koní bude určite prázdny a nenaplnený a preto sa rozhodol odborne doplniť si svoje vzdelanie a prihlásil sa na Strednú poľnohospodársku školu v Leviciach. No jeho túžba stať sa trénerom dostihových koní si vyžadovala špeciálnu kvalifikáciu zo SOUP v Šali. Neváhal a absolvoval štúdium aj na tejto škole. Nuž, kto z nás sa môže popýšiť troma strednými školami.... Tu sa však jeho cesta za odbornosťou nekončí, pretože Samuel Sokol úspešne ukončil aj štúdium na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre.

Žiadosť- CH-M-A/2 - Majstrovstvá sveta v dvoj záprahoch 2013 - Národný žrebčín Slovensko

Žiadosť- CH-M-A/2 - Majstrovstvá sveta v dvoj záprahoch 2013 - Národný žrebčín Slovensko Slovenský Národný žrebčín Topoľčianky požiadal o organizovanie FEI Majstrovstiev sveta v dvoj záprahoch 2013 a poskytol detailný opis projektu organizácii FEI.

Riaditeľ Národného žrebčína Topoľčianky a prezident OC Ing. Michal Horný, PhD.: „Bola by to veľká česť a radosť pre Slovensko privítať svetový záprahový šport v Národnom žrebčíne Topoľčianky. Veľmi starostlivo sme vypracovali detailný projekt, v ktorom je opísaný spôsob organizácie Majstrovstiev sveta v dvoj záprahoch. Projekt je zameraný na zabezpečenie perfektných podmienok pre kone a súťažiacich tak, aby to umožnilo zrealizovať  vrchol záprahového športu.“

TOBROK-75 – KOBYLA LEGENDA - ODIŠLA NA VEČNÉ PASTVINY

TOBROK-75 – KOBYLA LEGENDA -  ODIŠLA NA VEČNÉ PASTVINY    05. decembra 2011 odišla na večné pastviny výnimočná Shagya - arabská kobyla – kobyla legenda - Tobrok – 75. Jej otec Tobrok – arabský plnokrvník nar. v roku 1966 (po Anter – Tanta) bol importovaný do Topoľčianok v roku 1973 z Egyptského žrebčína El Zahraa. Žrebca pre Topoľčianky vybrali dlhoroční odborníci v chove koní pán Jozef Mandelík a veterinár Dr. Alfréd Stiene, ktorý ho z Egypta aj letecky doprevádzal.
     Tobrok zanechal v Topoľčiankach 137 potomkov a jednou z nich bola aj dcéra z matky 122 Dahoman IX – 3, nar. 19. IX. 1979. Tobrok – 75, čiže 75. žriebä po Tobrokovi bola pre svoj pôvod a stavbu tela komisiou na čele s prof. Vladimírom Hučkom vybratá do chovného výcviku. Pod dozorom odborníkov Dominika Pružinského a Františka Hrúzika zvládla výcvik výborne a na skúškach výkonnosti 28. 4 . 1983 dosiahla triedu Elitu, čo ju predurčilo na zaradenie do chovu.

ZIMNÝ DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V NŽ TOPOĽČIANKY

ZIMNÝ DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V NŽ TOPOĽČIANKY  Stalo sa to už priam tradíciou, že Národný žrebčín v Topoľčiankach pravidelne otvára svoje brány pre širokú verejnosť a priaznivcov jazdeckého športu. Nebolo tomu inak ani tento rok....
29. decembra sa opäť raz veľkolepým štýlom Národný žrebčín rozlúčil s končiacim sa rokom. Zabezpečením bohatého programu s veľkým množstvom sprievodných podujatí znovu vyjadril vďaku všetkým svojim priaznivcom.
Tento slávnostný deň sa začal už o deviatej hodine ráno otvorením hipologickej expozície a sprístupnením jazdiarne. Návštevníci si mohli prezrieť historicky vzácne stajne, ktoré sú domovom piatich plemien koní a to hucul, lipican, shagya-arab, arabský plnokrvník a slovenský teplokrvník. Súčasťou programu boli aj verejné tréningy drezúrneho, skokového a voltížneho oddelenia, kde jednotliví predstavitelia týchto plemien predviedli aj svoje využitie v športe. Mnohí boli fascinovaní dianím v podkováčskej dielni, kde mohli sledovať prácu s rozžeravenými podkovami a tak sa oboznámiť s  dôležitou súčasťou chovu koní.

TOP DRIVER AWARD 2011 - 8.miesto svetového rebríčka pre Miroslava Matušku

TOP DRIVER AWARD 2011 - 8.miesto svetového rebríčka pre Miroslava Matušku  Záprahový šport získava čím ďalej tým väčšie kvality aj na Slovensku. Reprezentanti z JK pri Národnom žrebčíne Topoľčianky sú toho priamym dôkazom, pretože na medzinárodných podujatiach európskeho i svetového charakteru sa stabilne umiestňujú na popredných priečkach.
  TOP DRIVER AWARD je celosvetové hodnotenie najlepších záprahových jazdcov založené na výsledkoch dosiahnutých vo FEI súťažiach, pričom sa do úvahy berú štyri najlepšie výkony z 18 dopredu stanovených CAI A podujatí, medzi ktoré patrí aj CAI A Topoľčianky. V prípade rovnosti bodov u viacerých jazdcov rozhoduje vyšší počet víťazstiev.

MIKULÁŠ SA ZASTAVIL AJ V NÁRODNOM ŽREBČÍNE TOPOĽČIANKY

    Aj napriek tomu, že pani Perinbaba bola na snehovú perinu v Topoľčiankach skúpa, svoju zastávku v Národnom žrebčíne si Mikuláš neodpustil. Zavítal do Topoľčianok so svojou družinou. Tá si pripravila pre deti bohatý program.
   Ako býva zvyčajne zvykom, že si deti pripravia program pre Mikuláša, v Topoľčiankach to bolo opačne. Bohatý program s množstvom rozprávkových postavičiek, ktoré v jednotlivých vstupoch uvádzal priamo pán kráľ, vyčaril v očiach detí iskričky nadšenia a u tých skôr narodených nostalgie starých dobrých časov, kedy tak ako ich malé ratolesti dnes, aj oni vyčkávali na príchod Mikuláša. Mikulášsky  program pre deti pripravili členovia voltížneho oddielu Jazdeckého klubu pri Národnom žrebčíne Topoľčianky v spolupráci s rodičmi cvičencov a profesionálnymi jazdcami – zamestnancami NŽ Topoľčianky. Cieľom tejto tradície v dnešnom pretechnizovanom svete je návrat detí k prírode prostredníctvom jazdeckého športu a jeho hlavného aktéra – koňa.

ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA MEDZINÁRODNEJ CHOVATEĽSKEJ ORGANIZÁCIE H.I.F.

ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA MEDZINÁRODNEJ CHOVATEĽSKEJ ORGANIZÁCIE H.I.F.  V dňoch 4. – 5. novembra sa na pôde Národného žrebčína Topoľčianky konalo zasadnutie predsedníctva medzinárodnej organizácie H.I.F. (Hucul Internationale Federation), združujúcu chovateľov huculských koní. ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA MEDZINÁRODNEJ CHOVATEĽSKEJ ORGANIZÁCIE H.I.F.Medzinárodného stretnutia sa zúčastnili odborníci zo Slovenska, Českej republiky, Rakúska, Poľska, Rumunska a Maďarska.
  V piatok (4. novembra) zasadala medzinárodná chovateľská komisia. Stretnutie otvoril predseda chovateľskej komisie prof. Sándor Mihók z Maďarska. Vo svojej prednáške sa zameral hneď na niekoľko dôležitých aspektov v chove huculského plemena. V úvode vyzdvihol význam posudzovania huculských koní v medzinárodnom aspekte a kontexte súčasného hodnotenia ostatných plemien koní genetických zdrojov v Európe. Systém hodnotenia a posudzovania huculských koní v rámci medzinárodných šampionátov a medzinárodných výstav bol jednotne schválený generálnym zhromaždením H.I.F. a je plne kompatibilný s hodnotením iných plemien v rámci ostatných medzinárodných organizácií a klasické hodnotenie za hlavu, krk, telo, fundament, krok a klus ostáva nezmenený.