Články

Cviky vysokej školy

Chody a cviky na zemi

Piaf je vznosný klus na mieste, alebo len s malým posunom vpred. Piaf tvorí základ pre všetky náročnejšie cviky nad zemou, pri ktorých kôň potrebuje veľkú silu získanú podsadením v piafe.

Úspech topoľčianskych Shagya-arabov na Európskom šampionáte v Bábolne

V dňoch 6.-8. júla 2007 sa konal Európsky šampionát arabských koní v maďarskej Bábolne. Medzi vyše 150 koňmi sa tohto významného chovateľského podujatia zúčastnilo aj 7 koní z Národného žrebčína Topoľčianky.

Topoľčiansky vozatajci otvorili športovú sezónu v Rakúsku

(ZISTERSDORF, Rakúsko)

Neďaleko hraníc sa v susednom Rakúsku, v mestečku ZISTERSDORF, konali 1. – 3. júna medzinárodné záprahové preteky.

Topoľčianky sa stanú EURÓPSKOU CENTRÁLOU HUCULSKÝCH KONÍ

V Topoľčiankach, v dňoch 1. -2. júna zasadalo predstavenstvo medzinárodnej organizácie H.I.F (Hucul International Federation). Zúčastnili sa ho zástupcovia uznaných chovateľských organizácií zo Slovenska, Poľska, Maďarska, Rakúska a Českej republiky. Na generálnom zasadnutí predsedníctvo jednohlasne odsúhlasilo, že sídlom medzinárodnej organizácie H.I.F sa stanú Topoľčianky.

V Kabiuku bol schválený medzinárodný chovateľský poriadok plemena SHAGYA ARAB

Krása a ušľachtilosť, elegancia tvarov, vznosné a elastické chody. To sú  pevne zakódované znaky plemena shagya arab, ktoré sa snaží človek cielenou plemenitbou a prísnym výberom už viac ako 170 rokov udržať v populácii arabských koní. Arabské kone patria medzi najviac portrétované a fotografované kone na svete. Svoje známe exteriérové prednosti spolu s pevnou konštitúciou a plodnosťou sa snažili chovatelia prostredníctvom arabských koní zabudovať aj do ostatných plemien. Veď spomeňme len anglického plnokrvníka, ktorého predkovia pochádzajú z arabských koní. Ich pôvody však nájdete aj u plemien pony, chladnokrvných koní, ale aj vysoko výkonných teplokrvných koní s uplatneným vo všetkých športových disciplínach.
19. mája 2007 sa v bulharskom Kabiuku konalo generálne zasadnutie ISG.

Školenie medzinárodných posudzovateľov plemena lipican

Pomerne značné množstvo medzinárodných podujatí s prezentáciami a hodnotením lipicanských koní sa stáva neoddeliteľnou súčasťou chovu tohto najstaršieho kultúrneho plemena Európy. Medzinárodná organizácia LIF (Lipizzan International Federation) usporiadala v rakúskom Bad Tazmannsdorfe medzinárodné školenie hodnotiteľov.

Nové žrebce v zemskom chove a predvýber žrebcov

Na základe žiadosti majiteľov žrebcov, ktorých plemennú knihu vedie Národný žrebčín Topoľčianky, sa uskutočnili predvýbery žrebcov na jesenné skúšky výkonnosti. Skúšky výkonnosti absolvujú žrebce podľa platných štatútov plemenných kníh a STN 46 63 10 Plemenné kone v Národnom žrebčíne Topoľčianky.

17.04.2007 sa uskutočnil  predvýber žrebca Dahoman XI-19, vo vlastníctve Varga Ladislav, Vinné 14, 072 31 Vinné.

Tradičný deň otvorených dverí v národnom žrebčíne Topoľčianky

V poradí 7. ročník tradičného dňa otvorených dverí odštartoval chovateľskú, športovú a turistickú sezónu v Národnom žrebčíne Topoľčianky dňa 1. mája.  Už od skorého rána panoval v areály žrebčína čulý ruch. Ozývalo sa erdžanie koní, štrnganie postrojov, pripravovali sa bričky, maratónske buginy, koče pre návštevníkov a dolaďoval sa slávnostný galaprogram.

Finále Šampionátu mladých koní slovenského teplokrvníka

Športová testácia je jedným z najdôležitejších spôsobov kontroly úžitkovosti športových plemien koní. Každý chovateľ pri výbere rodičovského páru sleduje výkonnostnú úroveň potenciálnych rodičov. Ak má k dispozícii čo najviac výsledkov, jeho voľba je zjednodušená.

Otvorené majstrovstvá SR vo voltížnom jazdení – Topoľčianky 21. – 23. september 2007

Rozpis - Majstrovstvá SR v dvojzáprahoch (14. -16. 09.2007)

Rozpis M-SR v drezúre Topoľčianky 2007

M-SR v drezúre sa začínajú v sobotu

Dvojitý aplauz

Podtitul: V Národnom žrebčíne Topoľčianky bol počas dňa otvorených dverí dôvod na dvojitý potlesk.
Perex: Topoľčianky boli v prvý májový deň plné áut, ktoré parkovali po celom mestečku. Čím bližšie k žrebčínu, tým ich bolo viacej. Podľa poznávacích značiek sa dalo usudzovať, že návštevníci prišli z celého Slovenska.
Tento dátum už tradične patril v Národnom žrebčíne v Topoľčianky Dňu otvorených dverí. Jediný štátny žrebčín na Slovensku oficiálne otvoril svoju športovú, chovateľskú a turistickú sezónu.

Sezóna v znamení dupotu konských kopýt

Veľkolepé otvorenie športovej sezóny v Národnom žrebčíne Topoľčianky dňa 1. mája za účasti viac ako 10 000 návštevníkov predznamenalo bohatú športovú sezónu a program doslova nabitý medzinárodnými športovými podujatiami. V jedinom štátnom chove na Slovensku sa chová približne 550 koní ušľachtilých plemien. Národný žrebčín ich prezentuje vo všetkých jazdeckých športových disciplínach, ktoré zastrešuje SJF (Slovenská jazdecká federácia) a FEI (Medzinárodná jazdecká federácia). 

Jarná bonitácia

JARNÁ BONITÁCIA CHRÁNENÉHO A ŠĽACHTITEĽSKÉHO CHOVU KONÍ V NŽ TOPOĽČIANKY, Š.P. 16.-.17.05. 2007

 

Génové rezervy koní v Slovenskom zemskom chove (1998-2006)

Po rozpade žrebčincov Motešice, Šamorín a Veľký Šariš bol Národný žrebčín v roku 1998 poverený vedením plemenných kníh pre zemský chov. Od tohto roku zastrešuje žrebčín plemená tradičných génových rezerv v zemskom chove: Lipican, Hucul a Shagya-arab ako aj plemeno koní Arabský plnokrvník.

Minister pôdohospodárstva SR Miroslav Jureňa v Národnom žrebčíne Topoľčianky

Dňa 22. marca 2007 navštívil Národný žrebčín Topoľčianky minister pôdohospodárstva SR Miroslav Jureňa. V sprievode riaditeľa Národného žrebčína Topoľčianky Michala Horného si minister prezrel historickú jazdiareň a oboznámil sa s chovom, plemenami, športovou prezentáciou a prácou Národného žrebčína Topoľčianky. Živo sa zaujímal o tradíciu chovu, chovateľské a športové výsledky Národného žrebčína Topoľčianky.

Seminár chovateľov tradičných plemien koní v Topoľčiankach

Dňa 5. apríla sa v Národnom žrebčíne uskutočnil seminár chovateľov tradičných plemien koní: hucul, lipican, shagya arab a arabský plnokrvník. Národný žrebčín je gestorom uvedených plemien v zemskom chove už od roku 1998. Pracovníci žrebčína zaregistrovali viac ako 600 narodených žriebät v zemskom chove a do plemenných kníh zapísali 300 plemenných kobýl. Každoročne Národný žrebčín organizuje odborný seminár pre širokú chovateľskú verejnosť.

Návšteva generálneho sekretára LIF

Na trojdňovú pracovnú návštevu pricestoval do Národného žrebčína Topoľčianky generálny sekretár medzinárodnej organizácie L.I.F ( Lipizzan International Federation) Atian Hop. Počas návštevy si prezrel jednotlivé chovné objekty, stádo plemenných kobýl, dorastu a pepinierov žrebčína.

Zasadnutie predstavenstva H.I.F V Topoľčiankach

Na pôde Národného žrebčína Topoľčianky sa v dňoch 17. – 18. marca 2007 uskutočnilo zasadnutie predstavenstva medzinárodnej organizácie zastrešujúcej chovateľov huculských koní – H.I.F. V piatok zasadala chovateľská komisia H.I.F. Členovia chovateľskej komisie z piatich krajín (Slovensko, Česká republika, Poľsko, Rakúsko a Maďarsko) rokovali o predloženom návrhu Českej republiky uznať ďalšie rodiny huculských koní. Po dôslednej kontrole plemenných kníh a pôvodov huculských koní  boli  schválené v Českej republike tieto rodiny: