Články

Jubilant majster športu František Hrúzik

Je žijúcou legendou Národného žrebčína Topoľčianky. Celý svoj život zasvätil chovu koní, jazdectvu a práci v žrebčíne. V roku 1960 sa zúčastnil doposiaľ ako jediný Slovák v jazde na koni Olympijských hier v Ríme vo všestrannej spôsobilosti. Reč je o majstrovi športu Františkovi Hrúzikovi, ktorý 1. mája oslávi svoje životné jubileum – 80. rokov.

1. mája z Bratislavy do Topoľčianok Motorákom

Oficiálna štátna návšteva

Dňa 7. marca 2007 navštívil Národný žrebčín Topoľčianky, š.p. minister výstavby a regionálneho rozvoja Ing. Marian Janušek. Na nádvorí ho privítal riaditeľ NŽ Topoľčianky Ing. Michal Horný, PhD. V rámci návštevy sa minister oboznámil s bohatou históriou Národného žrebčína, prezrel si jazdiareň a typických predstaviteľov plemien, ktoré Národný žrebčín chová od roku 1921. 

Chovateľská sezóna v žrebčíne sa začala

Národný žrebčín slávnostne otvára svoju turistickú, športovú a chovateľskú sezónu 1. mája. Tá chovateľská sa však už rozbehla. Dňa 1.1.2007 sa narodilo v žrebčíne prvé žriebä. Je to statný lipicanský žrebček, ktorý bol zapísaný do matriky Národného žrebčína pod poradovým číslom 7582. Teda 7582. žriebä v 86-ročnej histórii tohto chovateľského zariadenia. Otcom žrebčeka je Favory XI Reseda a matkou kobylka 562 Ragáca z rodiny Ráva. Je to jej dvanáste žriebä. 

Rozhovor s Dr. Franzom-Josefom Vetterom

V rámci školenia medzinárodných FEI rozhodcov a rozhodcov – kandidátov pre záprahový šport v Topoľčiankach, Vám prinášame rozhovor so školiteľom kurzu, uznávaným odborníkom a medzinárodným rozhodcom Dr. Franzom-Josefom Vetterom z Nemecka.

Školenie medzinárodných rozhodcov FEI v Topoľčiankach

V dňoch 16. – 17. februára 2007 sa v Topoľčiankach konalo Školenie medzinárodných záprahových rozhodcov a rozhodcov - kandidátov“. Toto podujatie v spolupráci s Národným žrebčínom organizovala Medzinárodná jazdecká federácia - FEI. Riaditeľom kurzu bol menovaný - uznávaný medzinárodný rozhodca Dr. Franz-Josef Vetter z Nemecka. Školenie otvoril riaditeľ Národného žrebčína Topoľčianky Ing. Michal Horný, PhD., kde podčiarkol význam tohto podujatia z hľadiska dlhej a bohatej histórie záprahového športu v Topoľčiankach. Jedná sa vôbec o prvé medzinárodné rozhodcovské školenie FEI na pôde Národného žrebčína.

Správa Centrálnej evidencie chovu koní za rok 2006 k 1.2.2007

Uplynulo 9 rokov čo bola pri NŽ Topoľčianky š.p. zriadená Centrálna evidencia chovu koní. Jej úlohou je viesť údaje o koňoch nachádzajúcich sa na území Slovenska, zaznamenávať ich pôvody, a ich pohyb pri zmene majiteľa. Každoročne do databázy pribudne množstvo koní dovezených zo zahraničia určených na šport, rekreačné jazdenie alebo priamo na chov.

Obľúbené kone rakúskej cisárovnej SIssi

alebo ako Biely balet z Národného žrebčína dobyl srdcia Berlínčanov

19. januára 2007 sa otvorili brány 72. ročníka medzinárodnej výstavy Grüne Woche v Berlíne. Slávnostného otvorenia sa zúčastnilo mnoho významných osobností z celého sveta. Medzi nimi spolková kancelárka Angela Merkel, prezident európskych komisií José Manuel Baroso, minister poľnohospodárstva Nemecka Horst Seehofer, komisárka EÚ pre poľnohospodárstvo Mariann Fischer Boel, ako aj slovenský minister pôdohospodárstva Miroslav Jureňa.

Licentácie

Vážený chovateľ, oznamujeme Vám, že dňa 10.1.2007 (streda) sa v NŽ Topoľčianky š.p. v zasadačke pri Centrálnej evidencii bude o 9:00 hod. konať potvrdenie výberu plemenným žrebcom pre
pripúšťaciu sezónu 2007.

V Topoľčiankach sa bojovalo o majstrovské tituly

Počas víkendu sa v Topoľčiankach jazdilo o majstrovské tituly v kráľovskej jazdeckej disciplíne – DREZÚRA. Národných a medzinárodných pretekov – CDI* v drezúre sa zúčastnilo viac ako 50 jazdeckých dvojíc zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Rumunska.

Obľúbené kone rakúskej cisárovnej SIssi, alebo ako Biely balet z Národného žrebčína dobyl srdcia Berlínčanov

19. januára 2007 sa otvorili brány 72. ročníka medzinárodnej výstavy Grüne Woche v Berlíne. Slávnostného otvorenia sa zúčastnilo mnoho významných osobností z celého sveta. Medzi nimi spolková kancelárka Angela Merkel, prezident európskych komisií José Manuel Baroso, minister poľnohospodárstva Nemecka Horst Seehofer, komisárka EÚ pre poľnohospodárstvo Mariann Fischer Boel, ako aj slovenský minister pôdohospodárstva Miroslav Jureňa.

Pohľad na chovateľskú sezónu v roku 2006

10. januára sa na pôde Národného žrebčína uskutočnilo potvrdzovanie výberov (licencií) plemenným žrebcov na Slovensku v spolupráci so ZCHKS – družstvo.

Licentácie

Vážený chovateľ, oznamujeme Vám, že dňa 10.1.2007 (streda) sa v NŽ Topoľčianky, š.p. v zasadačke pri Centrálnej evidencii bude o 9,00 hod. konať potvrdenie výberu plemenným žrebcom pre pripúšťaciu sezónu 2007.

Kniha Lipican a záprahy, Národný žrebčín Topoľčianky II.

Lipican, ktorého chov v Národnom žrebčíne Topoľčianky má dlhú tradíciu,

DEŇ otvorených dverí v NŽ Topoľčianky, š.p. - 28.12.2006

Národný žrebčín 28.12.2006 otvoril opäť svoje brány, aby oficiálne ukončil svoju športovú, turistickú a chovateľskú sezónu v roku 2006. Napriek počasiu, ktoré snehovej nádielke neprialo, brány žrebčína od rána prekročilo viac ako 2000 návštevníkov. V jazdiarni ich čakal bohatý program. Nechýbali tradičné ukážky s lipicanskými žrebcami, voltíž, parkúr a novinkou bola prezentácia záprahového športu priamo pod strechou historickej jazdiarne.

Ocenenie najlepších športovcov a koní SR

Už tradične Slovenská jazdecká federácia usporiadala 18.11.2006 v Bratislave v Dome športov vyhodnotenie najlepších športovcov a koňa za uplynulú sezónu 2006. Jazdcom a majiteľom ocenených koní odovzdal ceny prezident SJF Ing. Andrej Galtz.

Ministri pôdohospodárstva krajín V 4 v Topoľčiankach

V rámci stretnutia ministrov pôdohospodárstva, krajín V 4, navštívili účastníci tohoto stretnutia dňa 6.11.2006 aj NŽ Topoľčianky. Po privítaní riaditeľom NŽ - Ing. Michalom Horným, PhD. si hostia prezreli vystúpenie jazdcov NŽ Topoľčianky a historickú jazdiareň. Po krátkom programe navštívili aj hippologické múzeum chovu koní.

Hubertus v Národnom žrebčíne Topoľčianky

V klasickom termíne 21.10.2006 sa v Národnom žrebčíne Topoľčianky ukončila športová, turistická a chovateľská sezóna. Tradičnej Hubertovej jazdy, organizovanej spolu so Slovenskou jazdeckou federáciou sa zúčastnil aj prezident SR Ivan Gašparovič, ktorého na nádvorí historickej jazdiarne privítal riaditeľ Národného žrebčína Topoľčianky Ing. Michal Horný, PhD., spolu s prezidentom SJF Ing. Andrejom Galtzom. Prezident SR si so záujmom prehliadol aj hippologické múzeum s výstavou  fotografií koní z NŽ Topoľčianky, ktorej autorkou je pani Milina Strihovská Imrichová.

Jesenná bonitácia chráneného a šľachtiteľského chovu koní v NŽ Topoľčiankach – skúšky výkonnosti koní

Výberová komisia v dňoch 11. – 12.10. 2006 uskutočnila jesennú bonitáciu koní v NŽ Topoľčianky, š.p. Bolo prehliadnutých 6 lipicanských pepinierov, 45 plemenných lipicanských kobýl, 6 shagya arabských pepinierov, 31 plemenných shagya arabských kobýl, 7 huculských pepinierov, 26 huculských plemenných kobýl, 3 pepinieri plemena slov. teplokrvník, 29 plemenných kobýl slovenského teplokrvníka, 2 pepinieri arabského plnokrvníka, 4 arabské plnokrvné kobyly, mladé kone všetkých plemien do 3 rokov, 23 koní vo výcviku, 31 športových koní.

Titul Európskeho šampióna pre NŽ Topoľčianky

Národný žrebčín sa môže opäť popýšiť  vzácnym titulom. Počas medzinárodnej výstavy a šampionátu lipicanských koní v rakúskom Tazmansdorfe, v dňoch 1.-2. septembra 2006 nechýbali ani zástupcovia tohto plemena zo Slovenska z Národného žrebčína Topoľčianky.