Články

Zápisnica zo skúšok

Výkonnosti mnohostranne úžitkových koní konaných dňa 11.10.2005 v Národnom žrebčíne Topoľčianky

Výstava obrazov akademickej maliarky Tatiany Žitňanovej

Hipologické múzeum Národného žrebčína Topoľčianky si zámerne vybrala na prezentáciu a otvorenie výstavy obrazov akademická maliarka Tatiana Žitňanová.

FEI World Dressage Challenge

fei world dressage challenge

12. Majstrovstvá sveta dvojzáprahov

Salzburg – malebné historické mesto na úpätí Álp známe svojou bohatou históriou spojenou predovšetkým s ťažbou bieleho zlata – soli a ako rodisko svetoznámeho virtuóza W. A. Mozarta (1756) privítalo v dňoch 8.-11.septembra 2005 svetovú špičku dvojzáprahov.

Cena NŽ Topoľčianky 27.8. 2005

Výsledky

Návšteva Ministra poľnohospodárstva Poľskej republiky

Dňa 18. augusta 2005 navštívil Národný žrebčín Topoľčianky Minister poľnohospodárstva Poľskej republiky Józef Jerzy Pilarczyk. Ministra privítal na nádvorí riaditeľ NŽ Topoľčianky, š.p. Ing. Michal Horný, PhD.

V Topoľčiankach kraľoval HUCUL

V dňoch 13.-14. augusta sa konal na pôde Národného žrebčína Topoľčianky prvý medzinárodný šampionát huculských koní. Zúčastnil sa ho rekordný počet 130 čistokrvných huculských koní z Poľska, Maďarska, Česka, Rakúska a Slovenska.

Oficiálna štátna návšteva

Dňa 27. júla 2005 navštívil Národný žrebčín Topoľčianky, š.p. veľvyslanec Francúzska v Slovenskej republike jeho excelencia J a c q u e s    F a u r e. Na nádvorí ho privítal riaditeľ NŽ Topoľčianky Ing. Michal Horný, PhD. Po krátkom programe v historickej jazdiarni pokračoval v návšteve  na chovnom stredisku  lipicanských koní HOSTIE.

Vzácna návšteva

V rámci oficiálnej návštevy obce Topoľčianky, navštívila Národný žrebčín manželka prezidenta Slovenskej republiky pani Silvia Gašparovičová dňa 15. júla 2005.

Výsledky Medzinárodných drezúrnych pretekov CDI

Výsledky Medzinárodných drezúrnych pretekov CDI

Oficiálna štátna návšteva

Dňa 4. júla 2005 privítal na nádvorí Národného žrebčína  riaditeľ Ing. Michal Horný, PhD. vzácnu, oficiálnu štátnu návštevu z Čínskej Ľudovej republiky.

Zasadanutie predstavenstva HIF v Topoľčiankach

Dňa 24.-25.6.2005 zasadalo na pôde NŽ Topoľčianky, š.p. predstavenstvo medzinárodnej chovateľskej organizácie H.I.F.

"Národný žrebčín Topoľčianky si zaslúži svetový obdiv ......"

Týmito slovami sa zapísal do kroniky Národneho žrebčína majstro Peter Dvorský, ktorý dňa 23. júna 2005 návštívil náš žrebčín, spolu s pánom Mariánom Lapšanským, generálnym riaditeľom Slovenskej Filharmónie a riaditeľom pre marketing SF PhDr. Peterom Štilichom.

Návšteva zo SNR na pôde NŽ Topoľčianky

V súvislosti s prípravou zasadnutia Parlamentného výboru Stredoeurópskej iniciatívy v Slovenskej republike navštívili jej členovia spolu s výborom pre zahraničnú delegáciu z NR SR -  Národný žrebčín Topoľčianky dňa 7. mája 2005. Návštevu privítal na nádvorí Jazdiarne riaditeľ NŽ Topoľčianky Ing. Michal Horný, PhD.

Deň otvorených dverí v Národnom žrebčíne Topoľčianky

Už tradične sa brány Národného žrebčína otvárajú vždy 1. mája.

Stretnutie chovateľov huculských koní v Topoľčiankach

Národný žrebčín Topoľčianky, ako uznaná chovateľská organizácia pre vedenie plemennej knihy plemena HUCUL na území Slovenskej republiky zorganizovala „Stretnutie chovateľov huculských koní“ v Topoľčiankach dňa 9.4.2005.

Sezóna 2004 v NŽ Topoľčianky

Národný žrebčín Topoľčianky v sezóne 2004 určite nezaháľal.

Deň otvorených dverí v Národnom Žrebčíne Topoľčianky 29.12.2004

Fotoreportáž z dňa otvorených dverí v Národnom Žrebčíne Topolčianky

Výkonnostné škúšky plemien Lipican, Hucul v NŽ Topoľčianky

Skúšky výkonnosti mnohostranne úžitkového typu absolvovalo 6 kobýl: 3 huculské, 3 lipicanské a 1 žrebec plemena lipican.

Medzinárodná bonitácia v rámci chovu huculského koňa

V rámci medzinárodnej dohody štátnych podnikov zaoberajúcich sa chovom historicky cenného plemena HUCUL, sa v Národnom žrebčíne uskutočnila dňa 29.11.2004 bonitácia hucuslkého stáda koní. Bonitácie sa zúčastnili predstavitelia štátnych podnikov a zariadení pre chov hucula (združených v medzinárodnej organizácii chovateľov huculského koňa H.I.F.): Gladysów (Poľsko), Agtelek (Maďarsko) a Beskydského národného parku v Poľsku.