Články

Drezúrny šport

Drezúrne jazdenie v Topoľčiankach sa začalo rozvíjať po II. svetovej vojne. Jazdci štartujúci vo farbách NŽ Topoľčianky úspešne reprezentovali nie len doma, ale aj zahraničí. Najvýznamnejšie výsledky v tomto športe dosiahol zaslúžilý majster športu Dominik Pružinský, ktorý pôsobil v žrebčíne vo funkcii vedúceho výcvikové strediska koní. Jazdeniu sa venoval až do odchodu na dôchodok. Po odchode Dominika Pružinského nastal útlm drezúrneho jazdenia nielen v Topoľčiankach, ale na celom Slovensku.

Výsledková listina SVP Topoľčianky 2003

Výsledková listina SVP Topoľčianky 2003

Agrokomplex 2003

Dôležitou akciou bola prezentácia NŽ Topoľčianky, š.p. v rámci Medzinárodného poľnohospodárskeho a potravinárskeho veľtrhu AGROKOMPLEX 2003 v Nitre. Vysoko hodnotená bola prezentácia našich plemien a  Galaprogramu, ktorý NŽ Topoľčianky pripravil.

Majstrovstvá SR v drezúre - Memoriál Dominika Pružinského

Výsledky Majstrovstiev SR v drezúre - Memoriál Dominika Pružinského

Tradičný deň otvorených dverí 2003

1. mája 2003 brány Národného žrebčína prekročilo viac ako 2000 návštevníkov. Prekrásne počasie otvoreniu chovateľskej, športovej a turistickej sezóny skutočne prialo. Po oficiálnom otvorení sezóny, ktorú zahájil Ing. Michal Horný, PhD., riaditeľ NŽ Topoľčianky, š.p. nasledoval bohatý program ukážok jazdeckého umenia v podaní jazdcov, zamestnancov a členov jazdeckého oddielu pri NŽ Topoľčianky, š.p. 

H.I.F. 2003 v NŽ Topoľčianky, š.p.

            V dňoch 21.-23. marca zasadalo v priestoroch NŽ Topoľčianky, š.p. predsedníctvo medzinárodnej organizácie H.I.F. (Hucul International Federation). Táto medzinárodná organizácia, ktorej členom je aj NŽ Topoľčianky od roku 1995, zastrešuje chovateľov húževnatého horského plemena hucul zo 6 krajín . Cieľom organizácie je nepretržité zdokonaľovanie genetickej úrovne huculskej populácie, ktorá bola v roku 1993 zaradená na území Slovenskej republiky medzi chránené plemená koní, tzv. génové rezervy a NŽ Topoľčianky je garantom tohto plemena na území SR.

Vytrvalostné preteky 5.10.2002

Slovenský voltížny pohár 24.8.2002

Výsledky

Shagya

   Po úspešnom otvorení chovateľskej a športovej sezóny 2002 (1. mája 2002) čakala Národný žrebčín Topoľčianky, š.p. odborná a profesionálna skúška v organizovaní generálnej schôdze Medzinárodnej organizácie chovateľov Shagya – arabských koní (Internationale Shagya Araber Gesellschaft), ktorá sa konala na pôde žrebčína v dňoch 4. – 5. mája. Uvedená organizácia združuje národné chovateľské zväzy Shagya – arabského koňa a štátne žrebčíny na celom svete.

17. generálna schôdza L.I.F a III. medzinárodný chovateľský šampionát lipicanských koní v Topoľčiankach

„Lipican - Kôň kráľov a kráľ koní“ pod týmto mottom sa v dňoch 19. – 21. júla 2002 v Topoľčiankach stretli chovatelia lipicanských koní. V Národnom žrebčíne Topoľčianky, kde sa uskutočnila 17. generálna schôdza Svetovej organizácie zväzu chovateľov lipicanských koní – L.I.F. (Lipizzan International Federation). Na kongrese lipicanov, nad ktorým prevzal záštitu minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš, sa zúčastnilo 50 delegátov z jednotlivých členských krajín L.I.F.

Parkúr

Fotogaléria

Majstrovstvá SR v drezúre - Topoľčianky 2002

V prekrásnom rekonštruovanom jazdeckom areáli Národného žrebčína Topoľčianky, š.p. sa v dňoch 6. – 7. júla 2002 uskutočnili Majstrovstvá Slovenskej republiky v drezúrnom jazdení. V Topoľčiankach sa stretli jazdci zo Slovenska, Maďarska a Rakúska. Národný žrebčín Topoľčianky jednu z drezúrných súťaží vyhlásil za „Memoriál Dominika Pružinského „,na pamiatku nestora drezúrneho športu a Majstra športu Dominika Pružinského, ktorý by sa práve v tomto mesiaci dožil 81 rokov.

Vozatajstvo

Fotogaléria

Voltíž

Voltíž patrí medzi najmladšie odvetvia jazdeckého športu, ktorá sa podieľa a napomáha jeho rozvoju budovať základňu už od tých najmenších adeptov jazdectva.

Úspešná chovateľská, športová a turistická sezóna Národného žrebčína Topoľčianky

Národný žrebčín, š.p. Topoľčianky chová v súčasnosti vyše 500 koní štyroch plemien, čím sa radí medzi najvýznamnejšie chovateľské centrá v Európe. Ani jedno zariadenie pre chov koní sa nemôže pochváliť štyrmi čistokrvnými plemenami. Národný žrebčín Topoľčianky chová Slovenského teplokrvníka a tri tradičné plemená: Lipican, Shagya-Arab a Hucul. Uvedené tradičné plemená koní boli v roku 1993 zaradené medzi génové rezervy koní, ktoré sú chránené nie len na území Slovenskej republiky ale aj v zahraničí a z hľadiska zachovania biodiverzity boli zahrnuté aj do chránených plemien v organizácii FAO. V roku 2002 sa na jednotlivých výrobných objektoch Národného žrebčína narodilo 103 žriebät týchto vzácnych zvierat.