História Národného žrebčína Topoľčianky, š.p.

História národného žrebčínaNárodný žrebčín Topoľčianky 1921 – 2001

   V krásnom údolí rieky Žitava, obklopené pohorím Tribeč a Inovec, leží trojtisícové mestečko Topoľčianky. Topoľčianky sa vyznačujú bohatou minulosťou veď v historických prameňoch sa spomínajú už v r. 1293. Sú tu aj dôkazy, ktoré dokumentujú, ako sa od roku 1561 mestečko rozvíjalo. Na severnom konci Topoľčianok sa rozprestiera rozsiahly anglický park, do ktorého je malebne zakomponovaná národná kultúrna pamiatka – monumentálny klasický kaštieľ, „Lovecký zámok“, „ Jazdiareň“  a ďalšie. 

 
    Topoľčiansky kaštieľ viackrát zmenil majiteľov a prešiel viacerými prestavbami a rekonštrukciami. Od r. 1890 patril kaštieľ arcivojvodovi Karolovi Ľudovítovi Habsburgovi, ktorý ho aj s majetkami daroval synovcovi Jozefovi Augustovi Habsburgovi. Po prvej svetovej vojne kaštieľ aj majetky pripadli Československej republike. Kaštieľ slúžil v r. 1923-1953 ako letné sídlo prezidenta ČSR. Posledný majiteľ J. A. Habsburg zriadil v Tribečských lesoch zvernicu s najväčšou rozlohou na Slovensku. Chov koní na území Slovenska bol dovtedy riadený v rámci Uhorska, kde územie Slovenska tvorilo piatu chovateľskú oblasť. Šľachtenie teplokrvných plemien koní a produkciu žrebcov pre potreby zemského chovu zabezpečovali štátne žrebčíny v Mezohögyesz /1784/, Bábolna /1790/, Radovec /, / Kiszber /1853/, Kopčany /1765/. Plemenitbu v chove koní zabezpečovali žrebčínce. Na území Slovenska plemenitbu v chove koní zabezpečovali žrebčínce Bojná /1855/, presunutý po vybudovaní do Nitry /1900/, Rimavská Sobota /1884/ a Prešov /1859/. Žrebčíny aj žrebčínce boli zariadenia vojenského charakteru a  v r. 1900 pôsobilo v žrebčíncoch 383 plemenných žrebcov /196 anglických polokrvných, 56 noniusov, 54 arabských, 46 lipicánskych a 31 huculských a ostatných žrebcov. Na území Slovenska, okrem viacerých súkromných žrebčínov, pôsobil len Dvorný žrebčín Kopčany, zabezpečujúci kočiarové kone pre viedenský dvor a šľachtu.
 
 
   Veľkou pohromou pre chov koní v Európe bola prvá svetová vojna. Porážkou Rakúsko – uhorskej monarchie a jej rozpadom vznikli nové následnícke štáty. Vznikla tiež Československá republika. Zrušením žrebčíncov ešte pred vytvorením ČSR prevažná väčšina plemenných žrebcov bola presunutá do Maďarska a na Slovensku zostali len menej kvalitné žrebce. Zo 486 žrebcov, ktoré pôsobili na Slovensku, zostalo len 161 menej kvalitných žrebcov. Urýchlene bola obnovená činnosť žrebčíncov Nitra a Prešov. Chýbajúce počty plemenných žrebcov pre zemský chov na Slovensku doplňovali nákupom od súkromných chovateľov a presunom z Čiech. Presun a nákup plemenných žrebcov z Maďarska nebol možný z politických dôvodov. V r. 1922 v rámci žrebčíncov Nitra a Prešov pôsobilo už 331 plemenných žrebcov. Vypracovaná bola nová koncepcia, ktorá sa premietla do celého chovu koní. Jediný dvorný žrebčín na Slovensku bol zrušený ešte v roku 1826. Slovensko zostalo bez žrebčína, ktorý by zabezpečoval produkciu plemenných žrebcov pre žrebčínce, a tým aj pre potrebu zemského chovu koní. Po dlhších odborných diskusiách, rozboroch a výberu, rozhodnutím Ministerstva poľnohospodárstva ČSR bol zriadený 15.10.1921, Štátny žrebčín Topoľčianky. Úlohou žrebčína pri založení bolo chovať a pre potreby zemského chovu produkovať plemenné žrebce, plemien – arab, lipican, nonius, anglický polokrvník a hucul. Až na anglického polokrvníka - ostatné plemená koní sa v Topoľčiankach začali chovať v r. 1921 a 1922. Pri svojom vzniku žrebčín z bývalého habsburského majetku prevzal budovu jazdiarne, ktorá tvorila základ chovu koní, staré maštale na objektoch Breziny, Hostie, Rybník, Krásny majer. Okrem chovu koní žrebčín sa mal zaoberať aj chovom hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec. Chov ošípaných a oviec bol zakrátko zrušený, hovädzí dobytok sa chová dodnes. Pôvodne bol realizovaný, na objekte Breziny a Krásny majer, od roku 1962 je definitívne umiestnený na objekte Žikava.
 

Medzi najväčšie úspechy patria

 

1959  

II. miesto M- ČSSR-drezúra Dominik Pružinský-Our Orange

I. miesto M- ČSSR-militari- František Hrúzik- Silná

1960

II. miesto M- ČSSR-drezúra Dominik Pružinský-Our Orange  

I.miesto M- ČSSR-militari- František Hrúzik- Omen

Účasť na Olympijských hrách v Ríme-František Hrúzik-Omen

 

1962

III.miesto M-ČSSR-drezúra- Dominik Pružinský-Ajax

 

1964

III.miesto M-ČSSR-drezúra- družstvo v zložení: 

Jozef Varga-Jelka

František Krpala- Vietor

Dominik Pružinský- Chod

 

1966

I. miesto M- ČSSR-militari-Jozef Haspra-Svit

 

1967

II. miesto M- ČSSR-drezúra Dominik Pružinský-Vietor

II. miesto M- ČSSR-militari- Jozef Haspra - Svit 

III. miesto M- ČSSR-drezúra-družstvo v zložení: 

František Hrúzik- Renata

František Krpala-Jemen

Dominik Pružinský- Vietor

 

1968

II. miesto M- ČSSR- drezúra Dominik Pružinský-Vietor

III. miesto M- ČSSR-drezúra-František Krpala-Jemen

II. miesto M- ČSSR-drezúra-družstvo v zložení: 

Dominik Pružinský-Vietor

František Krpala-Jemen

Jozef Haspra - Jelka

 

1969

II. miesto M- ČSSR- drezúra Dominik Pružinský-Jemen

III. miesto M- ČSSR-drezúra-František Krpala-Vietor

II. miesto M- ČSSR-drezúra-družstvo v zložení:

Dominik Pružinský-Jemen

František Krpala-Vietor

Jozef Haspra -Svit  

1971

I. miesto M- ČSSR- drezúra Dominik Pružinský-Jemen

 

1972

II. miesto M- ČSSR- drezúra Dominik Pružinský-Jemen

I. miesto M- ČSSR-parkúr-Jozef Varga-Dalibor

 

1973

II. miesto M- ČSSR- drezúra Dominik Pružinský-Jemen

 

1974

II. miesto M- ČSSR- drezúra Dominik Pružinský-Jemen

 

1975
I.miesto M-ČSSR družstvá – parkúr -Milan Alakša – Parmezán
I.miesto M-SSR družstvá – parkúr -Milan Alakša – Parmezán

 

1976

II. miesto M- ČSSR- drezúra Dominik Pružinský-Jemen  

II. miesto M-ČSSR-parkúr-Milan Alakša-Parmezán

I.miesto CSI Dunajský pohár – parkúr – Milan Alakša – Parmezán
I.miesto CSI Cena Dukly Prešov – parkúr –Milan Alakša - Parmezán
II.miesto M-SSR jednotlivci – parkúr –Milan Alakša – Parmezán

 

1977

II. miesto Grand Prix CSIO-parkúr-Milan Alakša-Parmezán

II.miesto CSIO Cena Ostravy – parkúr –Milan Alakša - Parmezán
I.miesto M-SSR jednotlivci – parkúr – Milan Alakša – Parmezán
II.miesto M-ČSSR družstvá – parkúr – Milan Alakša – Vazal

 

1979
II.miesto M-ČSSR družstvá – parkúr Milan Alakša – Vazal


1983

II. miesto M-SSR-parkúr- Milan Alakša-Marko 

I. miesto M-SSR-parkúr-družstvo v zložení:

Milan Alakša-Marko 

Pavol Gašpar-Honor

Ing. Juraj Kovalčík-Flóra

 

1990

I. miesto M-ČSSR-dvojzáprahy-František Kunský-Neapolitano VIII-45, Conversano IV-5

 

1993

Majstrovstvá sveta Gladstoun USA-dvojzáprah 

František Kunský-Neapolitano VIII-45, Conversano IV-5

I. miesto M-SR-militari-Rudolf Kohút-Artik

 

1994

I. miesto M-SR-militari-Rudolf Kohút-Artik

 

1995

II. miesto M-SR-drezúra-Rudolf Kohút-Magik 

I. miesto M-SR-militari-Rudolf Kohút-Artik

 

1997

II. miesto M-SR-drezúra-Rudolf Kohút-Magik  

I. miesto M-SR-derúra-Viktória Rusnáková-Formát

 

1998

I.miesto M-SR-drezúra-Rudolf Kohút-Formát

I.miesto M-SR-voltíž-skupiny, pod vedením Aleny  Matúškovej-Calimero

I.miesto M-SR-voltíž-jednotlivci, Lucia Naštická-Carmen, pod vedením Aleny Matúškovej

Svetové jazdecké hry Rím-voltíž-jednotlivci, Lucia Naštická, pod vedením Aleny Matuškovej

 

1999

I. miesto M-SR-derúra-Rudolf Kohút-Formát

I. miesto M-SR-derúra-Viktória Rusnáková-Formát 

Majstrovstvá Európy-voltíž-Martin Vaváček-pod vedením Aleny Matúškovej-Carmen  

III.miesto M-SR-drezúra-Lucia Naštická-Fária

Majstrovstvá Sveta-dvojzáprahy-Pavol Baláž-Conversano VI, Siglavy X

I. miesto M-SR-dvojzáprahy-Pavol Baláž-Conversano VI, Siglavy X

Majstrovstvá Európy-drezúra-Viktória Rusnáková-Formát

 

2000

I. miesto M-SR-drezúra-Rudolf Kohút-Formát  

I.miesto M-SR-drezúra Viktória Rusnáková-Formát 

I. miesto M-SR-dvojzáprahy- Pavol Baláž-Conversano VI, Pluto VIII

 

2001

I. miesto M-SR-drezúra-Rudolf Kohút-Magik  

I.miesto-dvojzáprahy-Pavol Gašpar-Aranka, Arkádia  

Majstrovstvá Sveta-dvojzáprahy:

Pavol Baláž-Pluto VIII, Conversano VI 

František Kunský- Siglavy X, Conversano V

Majstrovstvá Európy-voltíž-Anna Malíková-pod vedením Aleny Matúškovej-Carmen

 

Obdobia  narodenia žriebät v osemdesiatročnej histórii žrebčína

 

a/    prvé žriebä            - 1.X.1921, kobylka Neapolitano Gratia /o. Neapolitano Gratia,

                                    m. 5 Bonarieta/

b/    tisíce žriebä          - žrebček Aghil Aga, nar.30.IV.1933 /o. Aghil Aga, m.41 Shagya X-14/

c/    dvojtisíce žrebä     - žrebček Shagya VII.,nar. 19.IX.1944 /o.Shagya VII,m.313 Shagya X-14/

d/    trojtisíce žriebä     - kobylka Pluto, nar.14.V.1956 /o.Pluto III, m. 632 Caprietta/

e/    štvortisíce žrebä    - kobylka Sirocco I., nar. 28.IX. 1967 /o. Sirocco I, m. 66 Birlad 77/

f/     päťtisíce žriebä     - kobylka Tobrok 101, nar. 2.I.1981 /o.Tobrok, m. 233 Kuhailan Urkub/

g/    šesťtisíce žrebä    - kobylka Neapolitano IX-38, nar. 8.1.1991 /o.Neapolitano IX,

                                    m. 391 Bonavia

h/    sedemtisíce žrebä - kobylka Snežienka, nar. 13.III.2001 /o. Samír, m. 518 Sandra/

 

 

Oficialné názvy žrebčína

 

 

1/ Štátny žrebčín Topoľčianky   

15.X.1921-31.XII.1959

2/ Štátny plemenárský ústav Topoľčianky   

1.I.1960-31.XII.1966

3/ Plemenársky podnik Topoľčianky   

1.I.1967-31.XII. 1988

4/ Štátny plemenársky podnik Bratislava k.p. Topoľčianky   

1.I 1989-30.VIII.1991

5/ Podnik pre chov koní š.p. Bratislava, žrebčín Topoľčianky   

1.IX 1991- 28.II.1993

6/ Národný žrebčín Topoľčianky,  š.p.   

1.III.1993  

 

Riaditelia žrebčína

 

František Ludvik   

1921-1933   

Ing.Pavel Žikavský   

1967

MVDr. Ján Lukas   

1933-1939   

Ing. Pavel Pavlička CSc.   

1967-1970

MVDr. Ján Zbořil   

1939-1948   

Ing. Štefan Čulík   

1971-1978

Emil Šulgan   

1948-1951   

Ing. Emil Dzian CSc.   

1978-1989

Juraj Čertík   

1951- 1957   

Ing. Milan Šarišský   

1989-2000

Ján Majerhoffer   

1957-1967   

Ing. Michal Horný   

2001  

 

Veterinári a zootechnici žrebčína

 

MVDr. Ľudovít Ambrož       1922-1931        MVDr. Štefan Hörman       1945-1965

MVDr. Ján Zbořil               1932-1939        MVDr. Alfréd Steine           1965-1990

MVDr. Martin Kvetko         1939-1944        MVDr. DušanSolár             1990 súkromný vet. lekár 

 

Jozef Mandelík                  1960-1984

Ing. Juraj Kovalčík              1984-

prof. Ing. Vladimír Hučko CSc. 1974-1990– hlavný zootechnik Plemenárského podniku

 

 

 

Zootechnici jednotlivých výrobných stredísk

 

Breziny - Krásny majer- chov slovenského teplokrvníka so zameraním na chov športových koní, kmeňové žrebce, plemenné kobyly, dorast

 

Michal Kotora

Štefan Haspra

Štefan Ďurina

Milan Alakša

Ladislav Lehotský

Pavol Gašpar

 

Rybník – chov arabského čistokrvného a arabského plnokrvného koňa, kmeňové žrebce, plemenné kobyly, dorast

Štefan Mesko

Štefan Borčin

Ing. Juraj Kovalčík

Jozef Haspra

Ing. Edita Kohútová

Hostie a Košiar – chov lipicanského a huculského koňa, kmeňové žrebce, plemenné kobyly, dorast,

Lukáč Pružinský

Štefan Magušin

Jozef Varga

Ing. Michal Horný

Ján Zeman

  

Výcvikové stredisko - Topoľčianky – základný výcvik remont pod sedlom, v ťahu, 100 dňové testy plemenného materiálu, testovanie výkonnosti športových a dostihových koní

 

 

Osip Osipovič Slobodínsky

Emil Šulgan

Pavol Gregor

m.š. Dominik Pružinský

Július Rafaj

m.š. František Hrúzik

Ing. Juraj Kovalčík

Ing. Miroslav Galousek

Samuel Sokol

Rudolf Kohút

MVDr. Viliam Naštický  


Zootechnici chovu hovädzieho dobytka

 

Teodor Siklienka   

Ing. Alojz Švec

Emil Brezina   

Ján Sumela

Ján Šaling   

Jozef Červený

Ing. Miroslav Polák   

Ing. Edita Kohútová

Ing. Vojtech Valent   

Ján Turza 

                                         

 

 

Agronómovia poľnohospodárskej výroby

             

Jozef Koch

Štefan Solár

 Ing. Rudolf Dušek

Cyprián Tomek

 Ing. František Pochibý

Augustin Mihok

 Ing. Dr. Karol Koubek

Ing. Pavol Mihok

 Ing. Rudof Stana

Ján Hrdlovič

 Jozef Beňa

Anton Bošanský

 Štefan Labay

Ing. Vladimír Dostál

 Štefan Lednár

Andrej Magát

 Jozef Hrúzik

a ďalší.  

 

 

Ekonómovia žrebčína

Rerich                                                   

Filoména Čepcová                              

Marian Rímeš                                      

Pavol Čepec

Cirák                                                    

Ing. Juraj Šilhavík

                                                                         

 

Mechanizátori žrebčína

 

Ing. Jozef Borcovan                                                               

František Durdy

Ing. Ladislav Boršč                                                                 

Ing. Daniel Haspra

 

Vedúci stavebnej skupiny

 

Jozef Horvát                                                                                      

Helena Holecová

 

Vedúca evidencie chovu koní na Slovensku pri NŽ Topoľčianky

 

Ing. Dana Naštická


Vytlačiť   E-mail