Výcvikové stredisko v rokoch 1926 -1944

Režim vo výcvikovom stredisku 

za vedenia Osipa Osipoviča Slobodinského 

v letnom období v rokoch 1926 – 1944

 

0200 - 0300   

budíček, kŕmenie, napájanie, nasedlanie I. oddelenia

0300 - 0500   

jazdenie I. odd. /cez Rakytov-Leveš, Breziny, späť do jazdiarne,

    odsedlanie a zotretie potu z koní slamou/.

0500 - 0700   

jazdenie II. oddelenia – tak isto

0700 - 0900   

jazdenie III. Oddelenia – takisto

0900 - 0930   

raňajky

0930 - 1130   

čistenie koní, sediel

1130 -1200   

poludňajšie kŕmenie a napájanie

1200 -1300   

poludňajšia prestávka

1300 -1500   

povinný oddych /spanie/

1500 -1600   

gymnastika

1600 -1700   

večerné kŕmenie – čistenie postrojov a rajónov

1700 -2000   

večerná škola alebo príprava na skúšky

2000 -0200   

večierka, nočný pokoj


Vytlačiť   E-mail