Info

PRVÝ EURÓPSKY ŠAMPIÓN SHAGYA-ARABSKÝCH KONÍ Z TOPOĽČIANOK JE UŽ NA VEČNÝCH PASTVINÁCH

PRVÝ EURÓPSKY ŠAMPIÓN SHAGYA-ARABSKÝCH KONÍ Z TOPOĽČIANOK JE UŽ NA VEČNÝCH PASTVINÁCH

Topoľčianky, 07.07.2014

Dňa 7.7.2014 v ranných hodinách odišiel na večné konské pastviny jeden z najúspešnejších a najviac ocenených plemenných žrebcov shagya-arabského stáda v Národnom žrebčíne Topoľčianky - plemenný žrebec KOHEILAN VI. Ako jediný zástupca tohto plemena získal za neskutočnú mechaniku pohybu na európskom šampionáte v Salzburgu  v roku 1993 známku 10 od 4 rozhodcov, čo predstavuje najvyššie hodnotenie a často sa s takouto známkou na šampionátoch podobného rangu nestretávame. Ako 4-ročný sa stal celkovým šampiónom podujatia a porazil veľké množstvo jedinečných plemenných koní plemena Shagya-arab z celej Európy. Žrebec bol testovaný aj v skokových súťažiach po stupeň „L“.

Druhý dostihový deň v Topoľčiankach – 6.7.2014

DOSTIHY - 06.07.2014
Príjemné letné popoludnie vytváralo atmosféru aj celkovo 11.dostihovému dňu na Slovensku, ktorý sa konal 6.júla 2014 v Topoľčiankach. Počasie prialo organizátorom aj z hľadiska zabezpečenia kvalitného povrchu dráhy. Dostatočné množstvo zrážok a vysoké teploty pomohli zabezpečiť výbornú pružnosť trate. V druhý dostihový deň v Topoľčiankach bolo na programe sedem dostihov. Výborné technické podmienky sem prilákali spolu až 54 koní.

Výstava koní v Topoľčiankach

Výstava koní v Topoľčiankach  Tri roky po celoslovenskej výstave koní, konanej pri príležitosti 90. výročia vzniku Žrebčína, sa v Topoľčiankach stretli chovatelia, majitelia a priaznivci koní z veľkej časti Slovenska a z Českej republiky. Tým tohtoročná výstava prekročila rámec „regionálnosti“. Jej organizátormi za prispenia sponzorov boli ZCHKS a Národný žrebčín Topoľčianky, š. p. Za príjemného slnečného počasia sa v priestoroch Jazdiarne na predvádzacej ploche postupne predstavili štyri desiatky koní 13 plemien, pričom najpočetnejšie zastúpenie malo plemeno furioso. U každého zo zúčastnených plemien hodnotiaca komisia priebežne dekorovala aj Šampióna daného plemena, ktorý sa v závere zúčastnil „súboja“ o titul celkového šampióna a vicešampióna výstavy.

VÝKONNOSTNÉ SKÚŠKY v Národnom žrebčíne Topoľčianky 26.06.2014

VÝKONNOSTNÉ SKÚŠKY v Národnom žrebčíne Topoľčianky 26.06.2014 Poverený predseda VK:
Ing. Juraj Kovalčík, predseda
členovia VK:
Ing. František Grácz
Ing. Lenka Polyaková
Ing. Samuel Sokol
Ing. Emil Kovalčík, PhD.
S komisiou spolupracoval:
Peter Vančo – zástupca vedúceho výcviku

Dňa 26.06. 2014 sa v Národnom žrebčíne konali skúšky výkonností 4 žrebcov génových zdrojov plemena HUCUL: Gurgul X-19, Oušor VI-2, Hroby VIII-20 a Hroby VIII-1 SK.
Žrebce boli na skúšky pripravené a dobre predvedené.  Všetky žrebce ukončili skúšky výkonnosti v triede ELITA (8,28 – 8,76 b.).
Žrebce komisia odporúča uchovniť a využiť v plemenitbe podľa chovateľského zámeru Národného žrebčína Topoľčianky  , š.p. v sezóne 2015. Komisia odporúča ponechať v chove len jedného zástupcu línie Hroby VIII, vzhľadom k farbe – žrebca Hroby VIII-1 SK.

Dostihový deň v Topoľčiankach - 15.06.2014

DOSTIHY - 15.06.2014 Dňa 15.6.2014 sa v Topoľčiankach konal celkovo deviaty dostihový deň tohto roku na Slovensku, avšak pre Topoľčiansky hipodróm to bola tohtoročná premiéra. V roku 2013 sa tu nekonali žiadne dostihy a to z dôvodu prebiehajúcich celoročných rekonštrukčných prác v spojitosti s prípravou čo najlepšieho technického zabezpečenia historicky prvých majstrovstiev sveta v jazdeckej disciplíne konaných na Slovensku – Majstrovstiev sveta dvojzáprahov 2013.
 
Počas 33 ročnej histórie sa na topoľčianskom hipodróme stretlo množstvo jazdeckých, trénerských, chovateľských individualít a osobností, ako aj skvelých koní. Behali sa tu rovinové dostihy 1. až piatej kategórie, klusácke dostihy, steeplechase a prútené prekážky. V roku 1989 sa konalo až 6 dostihových dní, v roku 1990 5 aj s vyhodnotením sezóny a dekoráciou koní roka. Od roku 2002 sa atraktívne prostredie dráhy využíva aj pre záprahový šport. Pavol Gašpar, ako hlavný staviteľ postupne vybudoval dômyselnú a jedinečnú trať, ktorá spĺňa najprísnejšie kritéria medzinárodných záprahových súťaží. Po Majstrovstvách sveta dvojzáprahov 2013 je celou špičkou domácich a zahraničných záprahových jazdcov považovaná za jednu z najlepších v Európe. Dostihová dráha sa týmto stala súčasťou historického míľnika v jazdeckom športe na Slovensku, čo jej len pridáva na lesku slávy.

Cena Národného Žrebčína 2014 - Preteky v parkúrovom skákaní

Cena Národného Žrebčína - Preteky v parkúrovom skákaní
Prvý júnový víkend sa v areáli Národného žrebčína konali dvojdňové parkúrové preteky. Príjemné letné počasie a dobré podmienky prilákali bezmála 100 jazdeckých dvojíc. Skákalo sa od 90 až po 130 cm. Autorom parkúrov bol skúsený dlhoročný staviteľ a zamestnanec Národného žrebčína – Pavol Gašpar. Rozhodcovskému kolégiu, ktoré zabezpečilo hladký priebeh všetkých súťaží,  velila Anka Virágová. Sponzormi podujatia boli firmy Sigi Trade, Alltech a Národný žrebčín, ktoré venovali výhercom zaujímavé vecné a finančné ceny.

Topoľčianska klasická škola na „PFERD Wels“ 2014

Topoľčianska klasická škola na „PFERD Wels“ 2014

Každoročne sa v malebnom rakúskom meste Wels koná jeden z najvýznamnejších konských veľtrhov v Európe s názvom „PFERD Wels“. V dňoch od 29.mája až do 1.júna navštívilo priestory rozľahlého výstaviska takmer 44 000 návštevníkov. Pozrieť sa prišli  jazdeckí nadšenci a milovníci koní rovnako ako aj jazdci a tréneri  rôznych jazdeckých disciplín.

Výstavy sa zúčastnilo viac ako 230 vystavovateľov z 10 krajín Európy, ktorí ponúkali jazdecký sortiment každého druhu. O denný program sa postaralo takmer 200 rôznych ukážok, či už zameraných na chov a predstavenie rôznych plemien koní a inštitúcií, alebo predvedenie rôznych jazdeckých disciplín. V areáli bolo ustajnených viac ako 500 koní rôznych plemien sveta.

Z JARNEJ BONITÁCIE CHRÁNENÉHO A ŠĽACHTITEĽSKÉHO CHOVU KONÍ V NÁRODNOM ŽREBČÍNE TOPOĽČIANKY

Z JARNEJ BONITÁCIE CHRÁNENÉHO A ŠĽACHTITEĽSKÉHO CHOVU KONÍ V NÁRODNOM ŽREBČÍNE TOPOĽČIANKY   Výberová komisia pre chov koní MP a RV SR v dňoch 21. – 22.05. 2014  uskutočnila jarnú bonitáciu koní v NŽ Topoľčianky, š.p. Bolo prehliadnutých 9 lipicanských pepinierov, 44 plemenných lipicanských kobýl, 8 Shagya-arabských pepinierov, 28 plemenných Shagya-arabských kobýl, 7 huculských pepinierov, 23 huculských plemenných kobýl, 2 pepinieri v chove plemena slovenský teplokrvník, 19 plemenných kobýl slovenského teplokrvníka, 3 kobyly anglické plnokrvné, 2 kobyly arabské plnokrvné, mladé kone všetkých plemien do 3 rokov, 37 koní vo výcviku, 33 športových koní a 4 dostihové kone vo vlastníctve NŽ Topoľčianky, š.p.

Príprava dostihových koní v Topoľčiankach.

Príprava dostihových koní v Topoľčiankach.  Národný žrebčín v Topoľčiankach sa okrem chovu a športovej testácii plemien lipican, shagya arab, arabský plnokrvník, hucul a slovenský teplokrvník tiež venuje príprave dostihových koní. Pod vedením známeho trénera Ing. Samuela Sokola sa v žrebčíne postupne profilujú kone dosahujúce výborné výsledky v klasických rovinových i prekážkových dostihoch.

Kvalifikácia do Normandie splnená!

Kvalifikácia do Normandie splnená!  Svetové jazdecké hry v Normandii sú vrcholovým podujatím športovej sezóny 2014. Od 28.augusta do 7.septembra 2014 budú tí najlepší jazdci a kone z viac ako 60 krajín sveta súťažiť v ôsmych jazdeckých disciplínach zastrešovaných Medzinárodnou jazdeckou federáciou FEI.

Deň otvorených dverí v Národnom žrebčíne Topoľčianky

Deň otvorených dverí v Národnom žrebčíne Topoľčianky  1.máj sa v mysliach mnohých milovníkov koní spája s tradičným Dňom otvorených dverí v Národnom žrebčíne Topoľčianky.   Tento rok to bol už XIV. ročník privítania novej chovateľskej, športovej a turistickej sezóny.  O narastajúcej popularite tohto podujatia svedčí aj fakt, že čoraz  viac a viac návštevníkov prichádza 1.mája  do Národného žrebčína. Tento rok poctilo Topoľčianky svojím záujmom bezmála 16 000 ľudí.

Okrem historickej jazdiarne bola pre verejnosť otvorená aj hipologická expozícia v Topoľčiankach, ktorá sústreďuje viac ako 3000 artefaktov dokumentujúcich dianie v žrebčíne. Súčasťou expozície je  kočiarovňa so zbierkou historických kočov a rôznych vzácnych postrojov. Do programu Dňa otvorených dverí v NŽ sa zapojili už tradične aj Vinárske závody, ktoré otvorili svoje pivnice a zorganizovali degustáciu svojich vín. Sprístupnený bol aj Zámok Topoľčianky a Poľovnícky zámoček. O dobrú náladu sa v priestoroch jazdiarne postarali členovia folklórnej skupiny Topoľnica, populárny spevák Robo Kazík a skupina Q-TY zo Zlatých Moraviec.

Veľký Konský Deň v Národnom žrebčíne “Topoľčianky“ š.p.

Veľký Konský Deň v Národnom žrebčíne “ Topoľčianky“ š.p.Dňa 12. apríla 2014 sa v priestoroch Národného žrebčína konal nultý ročník Veľkého konského dňa. Cieľom tohto podujatia bolo predovšetkým spropagovať chov koní na Slovensku a podporiť chovateľov v súkromnom sektore a dopriať im možnosť finálnej realizácie produktov ich chovateľskej práce. Napriek tomu, že v dnešnej dobe je na Slovensku evidovaných približne 15 000 koní, v porovnaní s okolitými krajinami  patríme z chovateľského hľadiska medzi tie najmenšie. Národný žrebčín poskytol svoje priestory chovateľom z celého Slovenska, aby dostali príležitosť sústrediť svoje kone na jednom mieste, diskutovať o kúpe či predaji, plemenitbe, výžive ale aj o veterinárnych problémoch.

AKÝ BOL ROK 2013 V NÁRODNOM ŽREBČÍNE “TOPOĽČIANKY“ š.p.

AKÝ BOL ROK 2013 V NÁRODNOM ŽREBČÍNE “TOPOĽČIANKY“ š.p.    Tak ako každý rok, tak aj ten uplynulý bol pre kone a zamestnancov Národného žrebčína plný chovateľských, reprezentačných ale i športových podujatí. Výnimočný bol tým, že sa niesol v znamení zatiaľ najvýznamnejšieho jazdeckého športového podujatia v histórii Slovenska – Majstrovstiev sveta v dvojzáprahoch. Národný žrebčín navštívilo v uplynulom roku viac ako 60 000 návštevníkov z domova i zo zahraničia. Čo rezonovalo počas uplynulej sezóny?

Mikuláš v Národnom žrebčíne Topoľčianky 2013

Mikuláš v Národnom žrebčíne TopoľčiankyNa príchod Mikuláša sa každoročne tešia hlavne tí najmenší. V Národnom žrebčíne bol pre nich pri tejto príležitosti opäť pripravený pôsobivý program , ktorí sa teší veľkej obľube zo strany návštevníkov.
Napriek chladnému a veternému počasiu k nám prví zvedavci zavítali už krátko po obede. Mali možnosť sledovať ukážky voltížneho a drezúrneho tréningu, povoziť sa v kočoch ťahaných krásnymi lipicanmi a prezrieť si historickú jazdiareň, ktorá svojou výzdobou dotvárala čarovnú atmosféru blížiacich sa vianočných sviatkov.

Z JESENNÝCH AKTIVÍT NÁRODNÉHO ŽREBČÍNA TOPOĽČIANKY

Z JESENNÝCH AKTIVÍT NÁRODNÉHO ŽREBČÍNA TOPOĽČIANKY09.-10.10.2013           JESENNÁ BONITÁCIA

 Jesenná bonitácia šľachtiteľského chovu v Topoľčiankach sa konala v dňoch 9. až 10. októbra 2013. Okrem pracovníkov Národného žrebčína sa jej zúčastnila aj výberová komisia menovaná Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvojom vidieka SR, ako aj zástupcovia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy i Plemenárskej inšpekcie SR.

Komisia počas dvoch dní navštívila všetky chovateľské objekty Národného žrebčína Topoľčianky. Bolo prehliadnutých 9 lipicanských pepinierov, 44 plemenných lipicanských kobýl, 8 shagya arabských pepinierov, 28 plemenných shagya arabských kobýl, 7 huculských pepinierov, 23 huculských plemenných kobýl, 1 pepinier v chove plemena slovenský teplokrvník, 19 plemenných kobýl slovenského teplokrvníka, 3 kobyly anglické plnokrvné, 2 kobyly arabské plnokrvné, mladé kone všetkých plemien do 3 rokov, 34 koní vo výcviku, 34 športových koní a 1 dostihový kôň.

Hubertova jazda v Národnom žrebčíne Topoľčianky

Hubertova jazda v Národnom žrebčíne Topoľčianky  Tak ako tradícia káže, vždy druhú októbrovú sobotu sa Národný žrebčín a Slovenská jazdecká federácia, za účasti mnohých jazdeckých klubov  lúči s uplynulou  športovou sezónou Hubertovou jazdou. Tohtoročných účastníkov privítalo v areály Národného žrebčína trošku chladné ale za to slnečné počasie s  romantickým koloritom farieb jesene.

Hubertova jazda patrí k tradíciám Národného žrebčína. Ako obyčajne sa v Topoľčiankach zišlo mnoho osobností z jazdeckého a kultúrneho života. Hostiteľom bol riaditeľ Národného žrebčína Michal Horný. Medzi čestných hostí, ktorí prijali pozvanie, patril prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica, čestný predseda Slovenskej jazdeckej federácie a generálny riaditeľ spoločnosti Mercedes – Benz Slovakia Andrej Glatz a Marián Záhumenský poslanec NR SR.

Majstrovstvá sveta v dvojzáprahoch 2013 v Topoľčiankach

Majstrovstvá sveta v dvojzáprahoch 2013 v Topoľčiankach  Tak a „ game is over...“ . Jedinečné športové podujatie svojho druhu na Slovensku je už históriou. Pre mnohých návštevníkov to bol neopakovateľný zážitok o čom svedčí aj fakt, že viac ako 20 000 divákov si prišlo pozrieť zápolenie špičky sveta v záprahovom športe počas štyroch súťažných dní tohto veľkolepého podujatia. Tí, ktorí sa nemohli zúčastniť osobne , mali možnosť všetko sledovať na internetovej stránke www.chmtopolcianky2013.sk cez „livestream“. Do Národného žrebčína v Topoľčiankach prišlo bojovať  73 súťažiacich s 209 koňmi z 23 krajín sveta. O titul Majstra sveta v kategórii družstiev  zápolilo až 21 národov! Takže bolo sa na čo pozerať....

Práce v Topoľčiankach finišujú...!

Práce v Topoľčiankach finišujú...!  Prípravne práce v Národnom žrebčíne finišujú. Pripravuje sa zázemie pre jazdcov, kone, činovníkov FEI ale i návštevníkov a predajcov. Aktuálne fotky z dostihovej dráhy a areálu NŽ Topoľčianky nájdete v pokračovaní článku.