Info

Sezóna v znamení dupotu konských kopýt

Veľkolepé otvorenie športovej sezóny v Národnom žrebčíne Topoľčianky dňa 1. mája za účasti viac ako 10 000 návštevníkov predznamenalo bohatú športovú sezónu a program doslova nabitý medzinárodnými športovými podujatiami. V jedinom štátnom chove na Slovensku sa chová približne 550 koní ušľachtilých plemien. Národný žrebčín ich prezentuje vo všetkých jazdeckých športových disciplínach, ktoré zastrešuje SJF (Slovenská jazdecká federácia) a FEI (Medzinárodná jazdecká federácia). 

Jarná bonitácia

JARNÁ BONITÁCIA CHRÁNENÉHO A ŠĽACHTITEĽSKÉHO CHOVU KONÍ V NŽ TOPOĽČIANKY, Š.P. 16.-.17.05. 2007

 

Génové rezervy koní v Slovenskom zemskom chove (1998-2006)

Po rozpade žrebčincov Motešice, Šamorín a Veľký Šariš bol Národný žrebčín v roku 1998 poverený vedením plemenných kníh pre zemský chov. Od tohto roku zastrešuje žrebčín plemená tradičných génových rezerv v zemskom chove: Lipican, Hucul a Shagya-arab ako aj plemeno koní Arabský plnokrvník.

Minister pôdohospodárstva SR Miroslav Jureňa v Národnom žrebčíne Topoľčianky

Dňa 22. marca 2007 navštívil Národný žrebčín Topoľčianky minister pôdohospodárstva SR Miroslav Jureňa. V sprievode riaditeľa Národného žrebčína Topoľčianky Michala Horného si minister prezrel historickú jazdiareň a oboznámil sa s chovom, plemenami, športovou prezentáciou a prácou Národného žrebčína Topoľčianky. Živo sa zaujímal o tradíciu chovu, chovateľské a športové výsledky Národného žrebčína Topoľčianky.

Seminár chovateľov tradičných plemien koní v Topoľčiankach

Dňa 5. apríla sa v Národnom žrebčíne uskutočnil seminár chovateľov tradičných plemien koní: hucul, lipican, shagya arab a arabský plnokrvník. Národný žrebčín je gestorom uvedených plemien v zemskom chove už od roku 1998. Pracovníci žrebčína zaregistrovali viac ako 600 narodených žriebät v zemskom chove a do plemenných kníh zapísali 300 plemenných kobýl. Každoročne Národný žrebčín organizuje odborný seminár pre širokú chovateľskú verejnosť.

Návšteva generálneho sekretára LIF

Na trojdňovú pracovnú návštevu pricestoval do Národného žrebčína Topoľčianky generálny sekretár medzinárodnej organizácie L.I.F ( Lipizzan International Federation) Atian Hop. Počas návštevy si prezrel jednotlivé chovné objekty, stádo plemenných kobýl, dorastu a pepinierov žrebčína.

Zasadnutie predstavenstva H.I.F V Topoľčiankach

Na pôde Národného žrebčína Topoľčianky sa v dňoch 17. – 18. marca 2007 uskutočnilo zasadnutie predstavenstva medzinárodnej organizácie zastrešujúcej chovateľov huculských koní – H.I.F. V piatok zasadala chovateľská komisia H.I.F. Členovia chovateľskej komisie z piatich krajín (Slovensko, Česká republika, Poľsko, Rakúsko a Maďarsko) rokovali o predloženom návrhu Českej republiky uznať ďalšie rodiny huculských koní. Po dôslednej kontrole plemenných kníh a pôvodov huculských koní  boli  schválené v Českej republike tieto rodiny:

 

Jubilant majster športu František Hrúzik

Je žijúcou legendou Národného žrebčína Topoľčianky. Celý svoj život zasvätil chovu koní, jazdectvu a práci v žrebčíne. V roku 1960 sa zúčastnil doposiaľ ako jediný Slovák v jazde na koni Olympijských hier v Ríme vo všestrannej spôsobilosti. Reč je o majstrovi športu Františkovi Hrúzikovi, ktorý 1. mája oslávi svoje životné jubileum – 80. rokov.

Oficiálna štátna návšteva

Dňa 7. marca 2007 navštívil Národný žrebčín Topoľčianky, š.p. minister výstavby a regionálneho rozvoja Ing. Marian Janušek. Na nádvorí ho privítal riaditeľ NŽ Topoľčianky Ing. Michal Horný, PhD. V rámci návštevy sa minister oboznámil s bohatou históriou Národného žrebčína, prezrel si jazdiareň a typických predstaviteľov plemien, ktoré Národný žrebčín chová od roku 1921. 

Chovateľská sezóna v žrebčíne sa začala

Národný žrebčín slávnostne otvára svoju turistickú, športovú a chovateľskú sezónu 1. mája. Tá chovateľská sa však už rozbehla. Dňa 1.1.2007 sa narodilo v žrebčíne prvé žriebä. Je to statný lipicanský žrebček, ktorý bol zapísaný do matriky Národného žrebčína pod poradovým číslom 7582. Teda 7582. žriebä v 86-ročnej histórii tohto chovateľského zariadenia. Otcom žrebčeka je Favory XI Reseda a matkou kobylka 562 Ragáca z rodiny Ráva. Je to jej dvanáste žriebä. 

Rozhovor s Dr. Franzom-Josefom Vetterom

V rámci školenia medzinárodných FEI rozhodcov a rozhodcov – kandidátov pre záprahový šport v Topoľčiankach, Vám prinášame rozhovor so školiteľom kurzu, uznávaným odborníkom a medzinárodným rozhodcom Dr. Franzom-Josefom Vetterom z Nemecka.

Školenie medzinárodných rozhodcov FEI v Topoľčiankach

V dňoch 16. – 17. februára 2007 sa v Topoľčiankach konalo Školenie medzinárodných záprahových rozhodcov a rozhodcov - kandidátov“. Toto podujatie v spolupráci s Národným žrebčínom organizovala Medzinárodná jazdecká federácia - FEI. Riaditeľom kurzu bol menovaný - uznávaný medzinárodný rozhodca Dr. Franz-Josef Vetter z Nemecka. Školenie otvoril riaditeľ Národného žrebčína Topoľčianky Ing. Michal Horný, PhD., kde podčiarkol význam tohto podujatia z hľadiska dlhej a bohatej histórie záprahového športu v Topoľčiankach. Jedná sa vôbec o prvé medzinárodné rozhodcovské školenie FEI na pôde Národného žrebčína.

Správa Centrálnej evidencie chovu koní za rok 2006 k 1.2.2007

Uplynulo 9 rokov čo bola pri NŽ Topoľčianky š.p. zriadená Centrálna evidencia chovu koní. Jej úlohou je viesť údaje o koňoch nachádzajúcich sa na území Slovenska, zaznamenávať ich pôvody, a ich pohyb pri zmene majiteľa. Každoročne do databázy pribudne množstvo koní dovezených zo zahraničia určených na šport, rekreačné jazdenie alebo priamo na chov.

Obľúbené kone rakúskej cisárovnej SIssi

alebo ako Biely balet z Národného žrebčína dobyl srdcia Berlínčanov

19. januára 2007 sa otvorili brány 72. ročníka medzinárodnej výstavy Grüne Woche v Berlíne. Slávnostného otvorenia sa zúčastnilo mnoho významných osobností z celého sveta. Medzi nimi spolková kancelárka Angela Merkel, prezident európskych komisií José Manuel Baroso, minister poľnohospodárstva Nemecka Horst Seehofer, komisárka EÚ pre poľnohospodárstvo Mariann Fischer Boel, ako aj slovenský minister pôdohospodárstva Miroslav Jureňa.

Licentácie

Vážený chovateľ, oznamujeme Vám, že dňa 10.1.2007 (streda) sa v NŽ Topoľčianky š.p. v zasadačke pri Centrálnej evidencii bude o 9:00 hod. konať potvrdenie výberu plemenným žrebcom pre
pripúšťaciu sezónu 2007.

V Topoľčiankach sa bojovalo o majstrovské tituly

Počas víkendu sa v Topoľčiankach jazdilo o majstrovské tituly v kráľovskej jazdeckej disciplíne – DREZÚRA. Národných a medzinárodných pretekov – CDI* v drezúre sa zúčastnilo viac ako 50 jazdeckých dvojíc zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Rumunska.

Obľúbené kone rakúskej cisárovnej SIssi, alebo ako Biely balet z Národného žrebčína dobyl srdcia Berlínčanov

19. januára 2007 sa otvorili brány 72. ročníka medzinárodnej výstavy Grüne Woche v Berlíne. Slávnostného otvorenia sa zúčastnilo mnoho významných osobností z celého sveta. Medzi nimi spolková kancelárka Angela Merkel, prezident európskych komisií José Manuel Baroso, minister poľnohospodárstva Nemecka Horst Seehofer, komisárka EÚ pre poľnohospodárstvo Mariann Fischer Boel, ako aj slovenský minister pôdohospodárstva Miroslav Jureňa.

Pohľad na chovateľskú sezónu v roku 2006

10. januára sa na pôde Národného žrebčína uskutočnilo potvrdzovanie výberov (licencií) plemenným žrebcov na Slovensku v spolupráci so ZCHKS – družstvo.

Licentácie

Vážený chovateľ, oznamujeme Vám, že dňa 10.1.2007 (streda) sa v NŽ Topoľčianky, š.p. v zasadačke pri Centrálnej evidencii bude o 9,00 hod. konať potvrdenie výberu plemenným žrebcom pre pripúšťaciu sezónu 2007.