Info

DEŇ otvorených dverí v NŽ Topoľčianky, š.p. - 28.12.2006

Národný žrebčín 28.12.2006 otvoril opäť svoje brány, aby oficiálne ukončil svoju športovú, turistickú a chovateľskú sezónu v roku 2006. Napriek počasiu, ktoré snehovej nádielke neprialo, brány žrebčína od rána prekročilo viac ako 2000 návštevníkov. V jazdiarni ich čakal bohatý program. Nechýbali tradičné ukážky s lipicanskými žrebcami, voltíž, parkúr a novinkou bola prezentácia záprahového športu priamo pod strechou historickej jazdiarne.

Ocenenie najlepších športovcov a koní SR

Už tradične Slovenská jazdecká federácia usporiadala 18.11.2006 v Bratislave v Dome športov vyhodnotenie najlepších športovcov a koňa za uplynulú sezónu 2006. Jazdcom a majiteľom ocenených koní odovzdal ceny prezident SJF Ing. Andrej Galtz.

Ministri pôdohospodárstva krajín V 4 v Topoľčiankach

V rámci stretnutia ministrov pôdohospodárstva, krajín V 4, navštívili účastníci tohoto stretnutia dňa 6.11.2006 aj NŽ Topoľčianky. Po privítaní riaditeľom NŽ - Ing. Michalom Horným, PhD. si hostia prezreli vystúpenie jazdcov NŽ Topoľčianky a historickú jazdiareň. Po krátkom programe navštívili aj hippologické múzeum chovu koní.

Hubertus v Národnom žrebčíne Topoľčianky

V klasickom termíne 21.10.2006 sa v Národnom žrebčíne Topoľčianky ukončila športová, turistická a chovateľská sezóna. Tradičnej Hubertovej jazdy, organizovanej spolu so Slovenskou jazdeckou federáciou sa zúčastnil aj prezident SR Ivan Gašparovič, ktorého na nádvorí historickej jazdiarne privítal riaditeľ Národného žrebčína Topoľčianky Ing. Michal Horný, PhD., spolu s prezidentom SJF Ing. Andrejom Galtzom. Prezident SR si so záujmom prehliadol aj hippologické múzeum s výstavou  fotografií koní z NŽ Topoľčianky, ktorej autorkou je pani Milina Strihovská Imrichová.

Jesenná bonitácia chráneného a šľachtiteľského chovu koní v NŽ Topoľčiankach – skúšky výkonnosti koní

Výberová komisia v dňoch 11. – 12.10. 2006 uskutočnila jesennú bonitáciu koní v NŽ Topoľčianky, š.p. Bolo prehliadnutých 6 lipicanských pepinierov, 45 plemenných lipicanských kobýl, 6 shagya arabských pepinierov, 31 plemenných shagya arabských kobýl, 7 huculských pepinierov, 26 huculských plemenných kobýl, 3 pepinieri plemena slov. teplokrvník, 29 plemenných kobýl slovenského teplokrvníka, 2 pepinieri arabského plnokrvníka, 4 arabské plnokrvné kobyly, mladé kone všetkých plemien do 3 rokov, 23 koní vo výcviku, 31 športových koní.

Titul Európskeho šampióna pre NŽ Topoľčianky

Národný žrebčín sa môže opäť popýšiť  vzácnym titulom. Počas medzinárodnej výstavy a šampionátu lipicanských koní v rakúskom Tazmansdorfe, v dňoch 1.-2. septembra 2006 nechýbali ani zástupcovia tohto plemena zo Slovenska z Národného žrebčína Topoľčianky.

Majstrovstvá sveta jednozáprahov – Rím 2006

Equistrian Nationale Centro v Pratoni Del Vivaro v provincii Lazio je pýchou. Talianska v jazdeckom športe.Na ploche viac ako 200 ha sa rozprestiera všešportový jazdecký areál, ktorý bol dejiskom Olympijských hier v roku 1960. Jeho poloha je približne 30 km južne od Ríma v nadmorskej výške až do 1200 metrov. Je súčasťou Národného parku, ktorého doménou sú jedlé gaštany, hríby, bukové a dubové lesy s čistými bystrinami a potokmi. Je to vyhľadávaná turistická oblasť predovšetkým obyvateľmi neďalekého Ríma.

CAI 14th - 17nd Sep. 2006 Topoľčianky budujú silnú pozíciu lídra v záprahoch

Záprahový šport ako neodmysliteľná súčasť testácie lipicanských koní má v Národnom žrebčíne dlhú tradíciu spojenú priamo s chovom tohto najtypickejšieho záprahového plemena monarchie.

500. výročie založenia Žrebčína Dakovo, Chorvátsko, 9.9.2006

V Chorvátskom žrebčíne Dakovo sa počas uplynulého víkendu konali veľkolepé oslavy 500. výročia založenia tohto chovateľského zariadenia. Jazdci Národného žrebčína, š.p. Topoľčianky so štvorylkou šiestich lipických žrebcov na takomto medzinárodnom podujatí samozrejme nesmeli chýbať.

Poďme trochu do histórie. Žrebčín založil biskup Mijo Kesarić v roku 1506. Mimochodom, v okolí Dakova ako sídelného mesta biskupa Dakovskej diecézy, bol chov koní spomínaný už oveľa skôr- písomné zmienky o tom sú z roku 1239. V začiatkoch fungovania žrebčína tu bolo chovaných 90 arabských koní. Lipican sa do Dakova dostal počas roku 1806, kedy žrebčín Lipica našiel so svojím stádom útočisko pred vtedajšou vojnou práve v Dakove.

Titul Európskeho šampióna pre NŽ Topoľčianky

Národný žrebčín sa môže opäť popýšiť  vzácnym titulom. Počas medzinárodnej výstavy a šampionátu lipicanských koní v rakúskom Tazmansdorfe, v dňoch 1.-2. septembra 2006 nechýbali ani zástupcovia tohto plemena zo Slovenska z Národného žrebčína Topoľčianky.

Parkúrové Majstrovstvá SR a Aegon Cup

Národný žrebčín Topoľčianky sa opäť blysol vynikajúcou organizáciou pretekov, ktoré vo všetkých jazdcoch vzbudzujú rešpekt.

Szilvásvárad už tradične s účasťou NŽ Topoľčianky

Národný žrebčín Topoľčianky, š.p. pokračoval počas dní 20.- 23.7.2006 vo svojom „lipicánskom turné“ po Maďarsku. Tentoraz sme brali o koňa viac, pretože Miroslav Matuška sa zúčastnil tamojších vozatajských pretekov so svojim jednozáprahom.

Majstrovstvá SR v drezúre a *CDI Topoľčianky

V dňoch 30. júna až 2. júla usporiadal Národný žrebčín Topoľčianky po druhýkrát súčasne Majstrovstvá SR v drezúre a *CDI - momentálne jediné medzinárodné drezúrne preteky na Slovensku.

Chovateľský sviatok v Maďarsku

V maďarskej  Hortobágyi sa v dňoch 4. – 5.júna 2006  oslavovali Pastierske sviatky. V Národnom parku sa pri tejto príležitosti stretli priaznivci koní nielen z Maďarska, ale aj z Ukrajiny a na základe pozvania usporiadateľa, nechýbali ani jazdci NŽ Topoľčianky.

Dotknúť sa histórie

18 – 20. mája 2006 sa v krajine pôvodu huculského koňa, v Rumunsku, uskutočnilo generálne zasadnutie medzinárodnej organizácie HIF (Hucul International Federation). Zasadnutie za účasti 6 krajín sa konalo v  prekrásnom prostredí rumunských Karpát v rekreačnej oblasti Vatra Dornei, neďaleko najstaršieho žrebčína LUČINA (1856), z ktorého sa toto nenáročné, konštitučne silné a odolné plemeno dostalo nielen do celej Európy, ale aj do celého sveta.