Info

Školenie záprahových jazdcov a rozhodcov

Ing. Kovalčík Emil, PhD. – Ing. Michal Horný, Phd.

Národný žrebčín Topoľčianky v spolupráci so záprahovou komisiou Slovenskej jazdeckej federácie usporiadal seminár záprahového jazdenia  spojený so školením rozhodcov dňa 6. mája 2006 v Topoľčiankach.

Slováci v Bahraine

Pán Hilmi Boulbol sa už niekoľko desaťročí venuje chovu arabských koní v Baňadikovej.

Deň otvorených dverí v NŽ Topoľčianky

V Národnom žrebčíne Topoľčianky sa brány pre návštevníkov otvorili 1. mája 2006. Tento termín už tradične patrí ku dňu otvorených dverí, kedy jediný štátny žrebčín oficiálne otvára svoju športovú, chovateľskú a turistickú sezónu.

Úspech v Rakúsku

Počas víkendu 25. – 26. 2. 2006 sa uskutočnili v Obersiebenbrunne neďaleko Viedne drezúrne preteky, ktoré usporiadal Reitclub Schloss Obersiebenbrunn.

Alexander der Große -1 sa už narodil!

Dňa 10.2.2006 v ranných hodinách sa na objekte Krásny Majer narodilo prvé žriebä – žrebček, po slávnom otcovi Alexander Der Große, ktorý minulý rok pôsobil v IRC Krásny Majer.

František Held 65–ročný

Významného životného jubilea sa  6. februára 2006 dožil džokej František Held, rodák z Častej. V súčasnosti žije v Topoľčiankach a spomína na časy, keď v Topoľčiankach v rokoch 1957 – 1958 začínal v jazdeckej škole ako budúci jazdec a chovateľ koní.

Potvrdzovanie výberov – licentácie – plemenných žrebcov

12.1.2006 sa podľa vopred stanoveného plánu uskutočnilo v zasadačke Národného žrebčína Topoľčianky potvrdzovanie výberov plemenných žrebcov uznaných a povolených plemien SR.

Zemský chov v roku 2005

NŽ Topoľčianky, š.p. ako gestor tradičných plemien koní Shagya arab, hucul, lipican a arabský plnokrvník v roku 2005 na žiadosť majiteľov kobýl zaregistroval 83 narodených žriebät.

Deň otvorených dverí v Národnom žrebčíne Topoľčianky

Národný žrebčín Topoľčianky, š.p., každoročne organizuje pre širokú verejnosť tradičný deň otvorených dverí. Návštevníci majú možnosť dva krát do roka: 1. mája a posledný decembrový týždeň zhliadnuť historickú jazdiareň, múzeum chovu koní a pripravený bohatý program.

Lázár TEAM – verí v kone z NŽ Topoľčianky

Už druhýkrát zakúpili viacnásobní majstri sveta v záprahovom jazdení bratia Lázárovci v Národnom žrebčíne lipicanské kone do športovej prípravy.

LIPICA oslavovala

425. výročia založenia plemena lipican si veľkolepými oslavami pripomenuli aj v Mekke chovu tohto najstaršieho, kultúrneho, európskeho plemena koní v LIPICI.

Bude si plniť materské povinnosti

Takmer 11 rokov reprezentovala vo farbách Národného žrebčína v domácich a zahraničných súťažiach (Jerez – Španielsko, Poznaň – Poľsko, Rím – Taliansko) vo voltíži.

Hubertus v Národnom žrebčíne Topoľčianky

Príjemné slniečko prebúdzalo Topoľčianky do krásneho jesenného dňa. Času stvoreného pre tradičnú Hubertovu jazdu. Vo viac ako 80-ročnej histórii chovu Národného žrebčína sa ich tu uskutočnilo mnoho. Boli to hubertusy jazdeckého klubu, hubertusy na objednávku rôznych spoločností a halali zaznelo veľa krát.

Zápisnica zo skúšok

Výkonnosti mnohostranne úžitkových koní konaných dňa 11.10.2005 v Národnom žrebčíne Topoľčianky

Výstava obrazov akademickej maliarky Tatiany Žitňanovej

Hipologické múzeum Národného žrebčína Topoľčianky si zámerne vybrala na prezentáciu a otvorenie výstavy obrazov akademická maliarka Tatiana Žitňanová.