Info

Jesenná bonitácia chráneného a šľachtiteľského chovu koní

V dňoch 19.-20.10.2004 sa konala v NŽ Topoľčianky, š.p. jesenná bonitácia chráneného a šľachtiteľského chovu koní.

Oficiálna návšteva v Národnom žrebčíne Topoľčianky

Dňa 7.10.2004 navštívila Národný žrebčín Topoľčianky delegácia Zemědělského výboru Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky a delegácia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo. Vzácnu návštevu na nádvorí jazdiarne privítal riaditeľ NŽ Topoľčianky Ing. Michal Horný, PhD.

Dunajsko- Alpský pohár 2004,Greven Bockholt, SRN, 16-19.9.2004

Je utorok, 14. septembra. Spred historickej budovy jazdiarne Národného žrebčína Topoľčianky štartuje o 15:00 hodine historicky najväčšia výprava slovenských  vozatajcov    na preteky Dunajsko- Alpského pohára (DAP).

Národný žrebčín Topoľčianky v znamení chovateľsko športových aktivít

Mesiace august a september sa v Národnom žrebčíne Topoľčianky niesli v znamení športovo-chovateľských aktivít. Športová sezóna sa blíži neúprosne k  záveru a tak sa finišovalo takmer vo všetkých športových disciplínách, ktoré NŽ Topoľčianky, š.p. rozvíja a podporuje.

Vytrvalosť - Majstrovstvá Slovenskej republiky

Výsledková listina vo vytrvalostnom dostihu  na   108 km 

Národný žrebčín Topolčianky - 29.8.2004

Popularita tradičných plemien v zemskom chove narastá

Národný žrebčín, ako gestor tradičných plemien koní lipican, shagya arab a hucul ukončil v roku 2004 registráciu narodených a nahlásených žriebät v zemskom chove na Slovensku.

Premiéra huculského plemena koní v Nemeckom Offenburgu

Každé dva roky sa chovatelia, jazdci, odborníci a veterinári stretávaju na medzinárodnej výstave koní Eurocheval v nemeckom Offenburgu.

Oficiálna štátna návšteva v Národnom žrebčíne Topoľčianky

Dňa 6.6.2004 počas konania Medzinárodných drezúrnych pretekov CDI*  riaditeľ NŽ Topoľčianky Ing. Michal Horný, PhD. privítal na nádvorí jazdiarne oficiálnu štátnu návštevu - ministra pôdohospodárstva SR Zsolta Simona a ministra poľnohospodárstva a potravinárstva Írska pána  Joe Walsha.

Dohoda o vzájomnej medzinárodnej spolupráci

V poľskom stredisku Iwkova sa dňa 29.5.2003 konalo spoločné zasadnutie generálneho predstavenstva H.I.F. (Hucul Internationale Federation). Dôležitým momentom zasadnutia generálneho predstavenstva bola voľba prezidenta H.I.F. Jednohlasne bol zvolený do funkcie prezidenta Ing. Michal Horný, PhD., riaditeľ Národného žrebčína Topoľčianky.

Deň otvorených dverí sa vydaril

Dňa 1. mája 2004 Národný žrebčín Topoľčianky otvoril novú športovú, chovateľskú a turistickú sezónu.

Seminár záprahového jazdenia v NŽ Topoľčianky, š.p.

V dňoch 29.4. a 30.4.2004 sa pod záštitou Národného žrebčína Topoľčianky uskutočnil Seminár záprahového jazdenia.

Zasadnutie H.I.F. (Hucul Internationale Federation) v NŽ Topoľčianky

V dňoch 21. – 22.2.2004 sa konalo zasadnutie predsedníctva medzinárodnej organizácie H.I.F. na pôde Národného žrebčína Topoľčianky. Zúčastnili sa ho predstavitelia členských štátov z Poľska, Maďarska, Rakúska a Slovenskej republiky.

Oficiálna návšteva Fernanda Bodena v NŽ Topoľčianky, š.p. Topoľčianky

Dňa 13.4.2004 navštívil Národný žrebčín minister poľnohospodárstva, vinohradníctva a rozvoja vidieka Luxemburského veľkovojvodstva Fernando Boden. Luxemburský minister pricestoval na pozvanie ministra pôdoshospodárstva SR Zsolta Simona.

Kurz drezúrneho jazdenia v NŽ Topoľčianky

Počas víkendu 13.-14.3. sa v areáli Národného žrebčína v Topoľčiankach konal v priebehu posledných mesiacov v poradí už štvrtý tréningový kurz pre drezúrnych jazdcov pod vedením zahraničného trénera.

Návšteva ministra poľnohospodárstva, lesníctva a potravinárstva Slovinskej republiky Franca Buta v NŽ Topoľčianky

Dňa  3. marca 2004 pricestoval na Slovensko minister poľnohospodárstva, lesníctva a potravinárstva Slovinskej republiky Franc But. V rámci svojej pracovnej cesty navštívil dňa 4.3.2004 Národný žrebčín Topoľčianky.