Obchodná súťaž

Vyhlásenie verejnej obchodnejsúťaže - predaj nehnuteľnosti – stavba chata CO sklad