Majetok Národného žrebčínu "Topoľčianky" štátny podnik

Breziny - Krásny majer

chov slovenského teplokrvníka so zameraním na chov športových koní, kmeňové žrebce, plemenné kobyly, dorast

Rybník

chov arabského čistokrvného a arabského plnokrvného koňa, kmeňové žrebce, plemenné kobyly, dorast

Hostie a Košiar

chov lipicanského a huculského koňa, kmeňové žrebce, plemenné kobyly, dorast

Výcvikové stredisko - Topoľčianky

Základný výcvik remont pod sedlom, v ťahu, 100 dňové testy plemenného materiálu, testovanie výkonnosti športových a dostihových koní.
 
Vo svetovom meradle sa Národný žrebčín, š.p. Topoľčianky zaradil medzi najvýznamnejšie chovateľské centrá v Európe. Je národným centrom chovu a šľachtenia koní na Slovensku. Poverili ho vedením plemenných kníh plemien lipican, hucul a arab. Vedie ústrednú evidenciu koní u nás a ako jediná inštitúcia je oprávnený vystavovať osvedčenia o pôvode všetkých uznaných plemien koní v našej republike. Patrí medzi aktívnych členov všetkých európskych a medzinárodných chovateľských organizácií.
 
V chove koní na Slovensku sa stal historickým medzníkom vznik Československej republiky. Ako jeden z nástupníckych štátov Rakúsko - Uhorskej monarchie si nárokoval, a aj dostal, určitú časť kultúrneho dedičstva vo forme ušľachtilých plemien teplokrvných koní. Ministerstvo poľnohospodárstva ČSR zhodnotilo miestne pôdne, klimatické a poveternostné podmienky a v pätnásty októbrový deň roku 1921 bol zriadený Štátny žrebčín Topoľčianky. Jeho úlohou bolo chovať a pre potreby domáceho trhu produkovať plemenné žrebce plemien arab, lipican, nonius, anglický polokrvník a hucul.
 
Pri svojom vzniku žrebčín prevzal z bývalého habsburského majetku budovu jazdiarne, ktorá tvorila základ chovu koní. Postupne budoval nové objekty pre chov -  Breziny, Rybník, Krásny majer a Hostie.
 
Vďaka oddanosti milovníkov koní sa ich chov zachoval dodnes a žrebčín v marci roku 2001 mohol osláviť príchod sedemtisíceho žriebäťa, ktorým bola arabská plnokrvná kobylka. Pokrstili ju Snežienka.
 
Založiť žrebčín bola naozaj vynikajúca myšlienka, vďaka ktorej dostali koničkári šancu. A neprešvihli ju. V súčasnosti je ozajstným kultúrnym bohatstvom Slovenska a naviac - európskou raritou. Nikde inde na "starom kontinente" sa na jednom mieste nechovajú štyri plemená koní tak, ako v Topoľčiankach.


Vytlačiť   E-mail